Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ożywienie gospodarcze

No description
by

Karolina Nartalia

on 17 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ożywienie gospodarcze

Koniunktura
Wzrost, a po nim kryzys.
Produkt krajowy brutto
Produkt krajowy brutto
Recesja i Inflacja
Kiedy w kraju jest dobra koniunktura to przedsiębiorcy zakładają nowe firmy. Nie mają trudności ze zbytem swoich towarów. Wtedy spada bezrobocie i rosną zarobki, i wtedy
mamy w państwie wzrost gospodarczy. Aby go utrzymać podaż powinna odpowiadać popytowi.
Gdy pogarsza się koniunktura powstaję kryzys gospodarczy.
Przyczyny kryzysu gospodarczego:
niekorzystne zmiany ekonomiczne na świecie
błędy w polityce rządu
Kryzys gospodarczy spowalnie wzrost gospodarczy. Może też prowadzić ro recesji.
Rząd każdego kraju powinien jak najlepiej dbać o żrównoważenie gospodarki. Wpływa to na poziom życia społeczeństwa.
Dlatego rząd musi jak najdokładnie ocenić stan gospodarki. Jednym z takich wskaźników jest PKB ( Produkt Krajoy Brutto).
Aby go obliczyć trzeba najpierw zsumować wartość wszystkich
dóbr oraz usług wytwarzanych na terenie danego kraju,
pomniejszonych o wartość dóbr i usług zużytch do ich produkcji.
Do tego wszystkiego dodaję się jeszcze
wydatki na konsumpcję i inwestycje oraz dochody z pracy.
Recesja to znaczne zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. W jej wyniku dochodzi do zwalniania pracowników, spadku dochodów oraz zmniejszenie podatków konsumpcyjnych i wpływów podatkowych państwa.
Inflacja proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.
Prezentacja
z przedmiotu:
Wiedza o Społeczeństwie
Przygotował:
Jacek
Zając
Ożywienie gospodarcze
i kryzys

Poziom życia ludzi zależy od następujących czynników :
posiadanie pracy i wysokość zarobków
ceny oraz jakość towarów i usług
dostęp do kultury, rozrywki opieki zdrowotnej i nowoczesnej techniki
Te wszystkie cechy zależą w mniejszej mierze od nas, a w większej od sytuacji ekonomicznej państwa. Stan gospodarki kraju zależy od koniunktury.
Warunki rozwoju gospodarki
Koniunktura to zbiór czynników wpływających na gospodarkę państwa w określonym czsie. Koniunkture określamy za pomocą wskaźników ekonomicznych tkj.: PKB, stopa bezrobocia, wysokość cen i płac oraz wielkość eksportu. Jak wskaźniki są korzystne, w tedy koniunktura jest sprzyjająca.
Wartość PKB najczęściej wyznacza się w skali jednego roku. Jest przedstawiana w procentach. Wynik ten informuję o aktualnym stanie gospodarki państwa.
PKB pozwala także porównać stopień rozwoju gospodarki różnych krajów.
PKB na osobę to wskaźnik zamożności obywateli. Oblicza się go dzieląc liczbę PKB przaez mieszkańców. Wynik najczęściej podawany jest w dolarach amerykańskich.
Wpływ państwa na gospodarkę
Państwo ma za zadanie wspierać i pomagać przedsiębiorczości. Powinno ono stworzyć warunki, w których podejmowana przez obywateli działalność gospodarcza przynosi zysk.
Władze wpływaja na przedsiębiorczość poprzez:
* ustalanie stawek podatkowych
* tworzenie prawa regulującego funkcjonowanie gospodarki
Wysokie podatki oraz duża ilość nieprecyzyjnych i niejasnych przepisów dot. działalności gospodarczej mogą spowodować ZAHAMOWANIE ROZWOJU
i OGRANICZENIE INICJATYWY w społeczeństwie
Co to jest Inflacja i przykład hiperinflacji?
Jak oblicza się PKB i czego to jest wskaźnik?
Co to jest wzrost gospodarczy i kryzys?
Co się dzieje po recesji?Full transcript