Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Videnskabsteori

No description
by

Joan Rask

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Videnskabsteori

Oplæg om videnskabsteori
til konkret problemløsning

Videnskab og vidensformer
Frem med billederne - kortlæg middelklassen
se grupper i lectio

Brug de tre hovedområder:
Naturvidenskabeligt område
Humanvidenskabeligt område
Samfundsvidenskabeligt område

Husk at det er diskussionen til slut, der er vigtig
Idéen er at kunne anvende metoder indenfor alle tre områder,
når vi skaber ny erkendelse
Vi kombinerer områderne, og bruger det bedste fra dem alle
i den konkrete problemløsning.
Det konkrete problem
Sidste gang, vi havde videnskabsteori, fik I til opgave at
kortlægge middelklassen i Kbh.

Påvis ved hjælp af billeder, du/I selv har taget på Kbh.turen i tema 2, sat sammen i et samlet fotogalleri, hvem der kunne tilhøre middelklassen i Kbh.,

I kan stille spørgsmål som ...
Hvor er middelklassen på vej hen?
Bliver vi rigere eller fattigere?
Vil middelklassen falde eller stige?

Det vigtige er diskussionen til slut, som skal handle om,
hvordan vi skaber og tilegner os konkret viden.
3. milepæl
Hvordan produceres og tilegnes viden
inden for forskellige fagområder?
Milepæl 2
Hvordan bidrager forskellige videnskabelige metoder
til en konkret problemløsning?

Videnskab og vidensformer
3 milepæle
I bekendtgørelsen under punktet videnskab og vidensformer for studieområdet findes følgende faglige mål for videnskabsteori:
1:
Hvilke tanker og teorier ligger bag erkendelse inden for teknologiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder?
2:
Hvordan bidrager forskellige videnskabelige metoder til en konkret problemløsning?
3:
Hvordan produceres og tilegnes viden inden for forskellige fagområder?

Disse 3 punkter er vore 3 milepæle.
Kobling til
videnskabsteori
Prøv at trække videnskabsteoretiske tanker ind i dit arbejde, og se på
de tanker og teorier, der ligger bag viden og erkendelse.
Ligger der fx subjektive tolkninger bag dit/jeres arbejde, eller
er jeres fotosession udtryk for en objektiv sandhed
om Hr. og Fru. Danmark anno 2014?
Hvornår er en sandhed objektiv?
subjektiv
videnssociologer

alt afhænger af øjnene, der ser
objektiv
Troen på den objektive sandhed

Noget er sandt, når det er alment gyldigt


Logisk positivisme
(Auguste Comte)
Alle videnskabelige teorier skulle kunne verificeres

Induktion – man observerer enkelttilfælde og konkluderer noget generelt, så videnskab nærmer sig sandheden

Område: Naturvidenskab

Kritisk rationalisme (Karl R. Popper)
Man kan ikke bevise teori, man kan forsøge at modbevise den (falsificere den). Når en teori modstår mange forsøg på at blive modbevist, bliver den stærk

Prøve-fejle-metoden: Man prøver sig frem. På en måde nærmer videnskab sig sandheden.

Område: Samfunds-videnskab
Paradigmeteori
(Thomas Kuhn)
Videnskaben udvikler sig i paradigmer / revolutioner, som ændrer verdensbilledet

Videnskabelig revolution, fx fra Newtons mekaniske fysik til relativitetsteori og kvantefysik i 1900-tallet

Område: Alle tre grene. Er alt forudbestemt af naturlove, eller er der tale om tilfældigheder?

Relativisme
Socialkonstruktivisme
Hermeneutik
(Hans-Georg Gadamar)
Videnskab afhænger af, hvordan videnskabs-manden frembringer og fortolker sine data

Fortolkning efter den hermeneutiske spiral

Område: Humanvidenskab. Mennesket tvivler på fundamentale ”sandheder” og ”lovmæssigheder”. Er sandhed objektiv
eller subjektiv?

1. milepæl:
Hvilke tanker og teorier ligger bag erkendelse inden for teknologiske, naturvidenskabelige,samfundsvidenskabe-lige og humanistiske fagområder?
jf. de videnskabsteorier, vi var igennem
i forrige tema
En længere diskussion, vi også var inde på sidst
jf. pptx "Science war" ...
Metoder
Vi skal kunne redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning. Vi skal se på hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder
Naturvidenskabelig praksis
Vi tilegner os naturvidenskabelig praksis, idet vi:
Begynder med det enkle og simple
Bygger sten for sten
Fastlægger rækkefølgen efter det faglige indholds egen logik
Metafor: Som at bygge et hus

Humanistisk praksis
Vi tildeler os humanistisk praksis, idet vi: Veksler
ml. del og helhed,
ml. kendt og ukendt,
i stadige hermeneutiske processer.

Metafor: Som at gå i en spiral

Samfundsvidenskabelig praksis
Vi tilegner os samfunds-videnskabelig praksis, idet vi:
Anvender den bloomske taksonomi som rettesnor, og tilegner os stoffet
på stadigt stigende bloomske niveauer, i stigende grad af
selvstændighed

Metafor: Som at gå op ad en trappe

Metoderne fra tre hovedområder, naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab, bør anvendes
i en kombination / vekselvirkning.
- Brug det bedste fra alle ormåder
Sten for sten
som ar bygge et hus?
- naturvidenskabelig praksis
i en bevægelse ml. det kendte og det ukendte?
I en spiral - som i den human-videnskabelige praksis
- som i trin, op ad en trappe
Den samfundsvidenskabelige praksis
Hvilke fagområder har vi anvendt?
Findes den objektive sandhed?
Kvantefysikkens lære - Eksisterer månen kun når jeg ser på den? Se fr 2.05 til 2.25
Full transcript