Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DİJİTAL MANİPÜLASYON by Engin Pulat

No description
by

Murad Çobanoğlu

on 17 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DİJİTAL MANİPÜLASYON by Engin Pulat

DİJİTAL MANİPÜLASYON
Manipülasyon
20. Yüzyıldan Günümüze Manipülasyon
Fotograf ve Manipülasyon İlişkisi
Fotografik imgelemin pop sanattan sora sıkça kullanıldığını görürüz. Dolayısıyla fotograf pop sanattan sonra sıkça başvurulan bir yöntem olmuştur.

Fotografın manipülasyon ie ilişkisi de bu süreçte başlamıştır.

Günümüzde teknolojinin olanaklarının artmasıyla birlikte, görüntüler ve fotograflar üzerinden manipülasyon yaygınlaşmıştır.

Sonuç
Manipülasyonun toplumdaki ve sanattaki ilk oluşumları tarih öncesine dek uzanmaktadır. Nitekim buna sözler de dahil olabilir. Sözlü manipülasyon özellikle medyanın sıkça başvurduğu bir yöntemdir, kamunun ve medyanın yarattığı propaganda eşliğinde farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir.
Dolayısıyla her ne kadar manipülasyonu çağdaş sanat ve tasarım kavramında değerlendirmiş olsak da, hayatın her alanında manipülenin olduğu bir gerçektir.
'Manipülasyon en basit anlamıyla yönlendirme güdümleme anlamına gelir'
Ekonomik, Psikolojik, Stratejik, Sosyolojik, gibi farklı alanlarda olabilmektedir.
Belli bir propagandayı destekleme amaçlı oluşturulan bir takım sesli ve görsel verilerin topluma sunulmasında manipülasyon uygulanmaktadır.
20. Yüzyıl sonrası çağdaş sanat hareketleri yeni modernist bir resim anlayışını doğurmuş kavramsal çalışmalar, enstelasyonlar müzelerde sergilenmeye, sanat piyasasının dikkatini çekmeye başlamıştır.
Duchamp'ın pisuarı bir sanat nesnesi olarak ortaya koyması sanatın manipüle edildiği 20. yüzyıl avangardının önemli çıkışlarındandır.
Bundan sonra sanattaki beceri olgusu önemini yitirmiş, yerine fikirler ve düşünceler önem kazanmıştır.
Fotograf makinasının icadı bir kırılma noktası olmakla birlikte, sanatın farklı akımlar doğrultusunda ilerlemesinin ve gelişmesinin önünü açmıştır. Avangard hareketler sanattaki dijital teknolojilerin yerinin, bugünkü temellerini atmışlardır.

Özellikle fotograf, resim, grafik, heykel gibi farklı sanat biçimleri arasında bir kombinasyona gidilerek kolajlar üretilebilmektedir.

Disneyland'taki gerçeklik, ne düşsellik, ne gerçeklik, ne sahteliktir.

Kitle iletişim araçlarının, kültür endüstrisinin ve tüketim kültürünün toplumdaki yankıları sanatın seyrini bambaşka bir yola sürüklemiş; daha kavramsal performans, video sinema, fotograf gibi farklı disiplinlerin kullanıldığı ve iç içe geçtiği, post modern kültüre özgü ürünler ortaya koymuştur.
Popüler kültürün gündelik yaşamı etkilmesiye birlikte Pop Art'ın 1950 ve sonrasındaki oluşumları bugünkü çağdaş sanatın şekilenmesinde aktif rol oynamıştır.

Dönemin sanatçıları eserlerine toplumsal olayları yansıtmaya çalışmışlar, sanat ve hayatı sıradışı yöntemler ile şekillendirerek birleştirme çabasında bulunmuşlardır.

Pop sanatın öncü ismi Andy Warhol popüler kültürün bir getirisi olan fotografik imgeleri sanatında farklı ve özgün bir şekilde kullanarak çok ses getirmiştir.

Çağdaş Sanat ve Tasarımda Manipülasyon Etkileri
Full transcript