Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

2.3 Christendom (H1,2,3)

No description
by

Meneer Tensen

on 9 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.3 Christendom (H1,2,3)

Bijbel
een vernieuwend
oud boek
Geschiedenis
Levenswijsheid en regels
God die jou iets wil vertellen
1. Geschiedenis-les
Tijdlijn
2000
1000
1400
0
33
2013
Stoomcursus bijbel
a. Leg in eigen woorden uit waarom er geschiedenisverhalen in de Bijbel staan.
b. beschrijf een gebeurtenis uit je leven waarvan jij iets geleerd hebt.
Doe dit als volgt:
- Vertel de gebeurtenis en schrijf dit kort op.
- De ander bedenkt (ondertussen) wat de les hierin geweest kan zijn. Dit schrijf je op.
- Schrijf op of dit klopt of verbeter het.
- En hoe zou je dit anderen willen/kunnen leren?
God is te vertrouwen
God weet hoe jij het beste kan leven
God wil vergeven en met ons leven
Allemaal lessen voor de christenen van vandaag.
2: Regels
Positief
negatief
Bijbel:
"Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik zou willen doen, doe ik niet; het slechte dat ik wil vermijden, dat doe ik wel."
Samenvatting: uit onszelf willen we soms het slechte doen. Dat is vaak onze eerste neiging.
Bijbel:
- Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.
- God laat in de wet zien wat goed en slecht is.
- Geen 10 geboden: één ding, dat is liefde.
Liefde is geen regel, maar het echte goede leven.
3: God wil jou iets vertellen!
Opdracht 5.
A: schrijf je eigen 10 geboden.
B: Noem voor jezelf één positief punt en één negatief punt van regels.
C: "als iedereen elkaar liefheeft, zijn regels overbodig". Ben je het eens of oneens met deze stelling. Leg uit waarom.
D: We hebben nu kunnen nadenken over hoe God in de Bijbel aankijkt tegen regels. Je hebt ook je eigen 10 geboden gemaakt. Zou je hier nu nog iets aan willen aanpassen?
E. Schrijf twee mails, alsof ze aan meneer van Horssen geschreven zijn.
- Eén waarin je zegt dat er geen regels moeten komen. Gebruik twee argumenten en laat daarmee zien dat het beter wordt op school.
- Eén waarin je zegt dat er meer regels moeten komen. Gebruik twee argumenten en laat daarmee zien dat het beter wordt op school.
"Mijn plan met jullie staat vast – zegt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven."
Wat wil jij aan God vertellen of vragen?
God zegt veel in Zijn Bijbel en in gebed wil Hij ons ook dingen vertellen. Maar wat wil jij Hem vertellen of vragen?
Schrijf zelf een brief aan God.
Daarin kun je aan de volgende punten denken:
- Alles wat je aan Hem kwijt wilt.
- Alles wat je aan Hem wilt vragen.
Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp!
U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.
8
Opdracht 4:
Beschrijf in minimaal 5 zinnen
hoe de school er volgens jou
uitziet zonder regels.
1 Vereer naast mij geen andere goden.
2 Maak geen godenbeelden.
3 Misbruik de naam van de HEER niet.
4 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken, maar de zevende dag is een rustdag.
5 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
6 Pleeg geen moord.
7 Pleeg geen overspel.
8 Steel niet.
9 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
10 wees niet jaloers op het bezit van een ander.
De 10 geboden
Tip: denk eerst even
2 minuten na en beeld het je in.
Minimaal een half A4
met 2 personen
Jouw beeld van God bepaalt hoe jij leeft
God =
Liefde, goed, zorgzaam, genadig, onze Maker, goud eerlijk, Hij is een Helper, een Redder, machtig, geweldig mooi, perfect, Heilig, Hij geeft zin aan het leven.
Maar... wie is God?
Beklemmend of bevrijdend?
Ik ben jullie God en jullie bevrijder, dit zijn mijn geboden:
Opdracht 6:
a: Zou je wel eens iets van God willen ervaren/horen? Zo ja, wat dan?
b: Heb jij wel eens iets meegemaakt waarbij je dacht dat God bestond of dat God jou iets wilde zeggen? Zo ja, beschrijf deze gebeurtenis.
Zo niet, ken je misschien iemand in je omgeving die dit wel heeft gehad? Beschrijf dit.
Wat vind jij een bijzonder/mooi/vervelend verhaal wat vóór je geboorte gebeurd is?
Wie kan daar een les uit halen?
levensbeschouwing
Hoofdstuk 2: Bijbel
Ga naar www.bijbel.eo.nl en type één van de volgende opties in. Lees het stukje geschiedenis en beantwoord de vragen.
- Mattheüs 14:24-32 (Jezus loopt over water)
- Marcus 11:15-19 (Jezus is kwaad)
- Exodus 1:15-20 (Joodse vrouwen liegen)

a. Beschrijf kort hoe de situatie in het begin is.
b. Wat veranderd de situatie en hoe wordt hierop gereageerd door de omstanders (niet: Jezus/ de Farao)?
c. Wat is de reactie van Jezus/de Farao?
d. Welke les(sen!) zitten in dit verhaal? Probeer er twee op te schrijven.
Opdracht 3
1a. Waar wordt de Bijbel mee vergeleken in het filmpje? En waarom?
b. Waar denk jij vooral aan bij de Bijbel?
c. Heb jij wel eens in de Bijbel gelezen of heb je er wel eens verhalen van gehoord? Vertel de verhalen die het meest zijn bijgebleven.
d. Ga naar www.bijbel.eo.nl en zoek op wat er staat in Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Lees dit en vat het in één zin samen.
f. Geef je mening over deze bijbelverzen.
1g. Hoe heet het heilige boek van de Joden?
h. Uit welke twee delen bestaat de Bijbel (van de christenen)?
i. Wat is het verschil tussen de protestantse bijbel en de katholieke bijbel?
j. Hoe worden de Bijbelboeken: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes genoemd (één naam voor de vier boeken)? En wat betekent dit?
k+. Waar gaan deze vier boeken over?
l+. Er is ook een naam voor de eerste drie van deze boeken. Wat is deze naam en wat betekent dit?
Opdracht 2:
Opdracht 7:
a. Welke woorden komen bij jou in je op als je aan God denkt.
b. Hoe zou je hem volgens jou het beste kunnen omschrijven in één zin?
c. Waar denk je dat je iets van God kan zien?
d. Denk je dat je iets van God kan zien in mensen die in hem geloven? Wat zou je dan van God zien denk je (ook als je denkt dat het niet kan:)
oordelen
voor
be
ver
1. Geef van alle drie de woorden de betekenis.
2. Welke woorden vind je negatief om te doen en welke positief?
3. geef een voorbeeld waar je oordeel over iemand goed was én waar je oordeel over iemand verkeerd was.
4. kies één van deze
Loesjes en leg uit wat
ermee wordt bedoeld.
Wat willen deze reclames zeggen?
We doen dit allemaal:
vooroordelen, beoordelen, veroordelen.
prostitutie mishandeling stelen
"de wet zegt: stenigen"
"Oordeel niet over anderen"
"Prima, wie nooit iets verkeerd heeft gedaan mag de eerste steen gooien"
5. Wat wil Jezus zeggen met: wie niets verkeerd heeft gedaan, mag de eerste steen gooien?
6. Kan deze uitspraak jou helpen om iemand niet te snel te oordelen? Zo ja, hoe?
7. Reageer op de volgende uitspraak: je mag iemand wel beoordelen op de dingen die hij/zij doet, maar niet op wie hij/zij is.
8. Beschrijf bij elk plaatje een situatie waarin jij als rechter iemand niet (zwaar) zou straffen. Je keurt het dus niet goed, maar je straft ook niet (zwaar).
Wat wil de zanger zeggen met dit nummer?
Gedicht (uit de Bijbel)
Wat zijn je voeten mooi in je sandalen, koningskind!
Je heupen draaien sierlijk rond,
een schepping van de kunstenaar.
Vriendin van mij,
wat ben je mooi,
zo mooi!
Je ogen zijn net duiven,
zo door je sluier heen.
Je haar lijkt op een kudde geiten
die in golven afdaalt van de bergen.
Je tanden lijken op geschoren schapen,
zo uit het water,
allemaal hebben zij tweelingen,
er ontbreekt er niet één.
Je lippen zijn rood als scharlaken,
je zegt verrukkelijke dingen,
en als open granaatappels zijn je wangen
achter je sluier.
4 Liefde is geduldig en vriendelijk.
Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak,
in eigendunk.
5 Ze gedraagt zich niet grof,
ze is niet uit op het eigen belang.
Ze raakt niet beledigd,
ze rekent het kwaad niet aan.
6 Ze verheugt zich niet in onrecht,
ze vindt vreugde in de waarheid.
7 Ze kan alles verdragen,
ze blijft geloven, blijft hopen,
nooit geeft ze het op.
8 De liefde zal nooit ophouden te bestaan!
‘Jezus, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Wat is volgens jou het verschil tussen verliefd zijn en iemand liefhebben?
kan dit tegelijk?
liefde is een keus. leg deze uitspraak uit.
als je iemand echt liefhebt, gebeuren er nooit erge dingen. leg uit.

Ik houd van...
9. Waar houd jij van (om te doen)? Noem per persoon drie dingen.
10. Zet de volgende woorden op volgorde: van belangrijk naar minder belangrijk:
eten, natuur, ouders, sport, vrienden, (eventuele) partner, huisdier.
Liefde is...
houden van
Liefde is...
geliefd worden
Liefde is...
verliefd zijn
Liefde is...
liefhebben
Hoe merk je dat iemand je mag?
Hoe zou je je voelen als je het idee hebt dat niemand jou mag?
Opdracht 11.
a. Welke zinnen/woorden vallen jou op in het gedicht?
b. Waar wordt het meisje allemaal mee vergeleken?
c. Wat is daarvan de betekenis volgens jou?
d. Hoe zou je reageren als jij een gedicht krijgt wat hierop lijkt?
Welk liefdeslied of gedicht vind jij mooi?
a. Wie is de band/zanger(es)/dichter.
b. Schrijf de zin op die jij erg mooi vind.
Beschrijf in twee zinnen hoe zou jij degene die je leuk vind willen veroveren?
e. Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen van jou leeftijd te jong zijn voor verkering. Wat vind jij daarvan, en leg uit waarom.
f. Wanneer vind jij dat je kunt gaan samenwonen/trouwen?
OF OF
Opdracht 15
Opdracht 12. Wat zoek je in je (toekomstige) vriend of vriendin?Zet de volgende tien woorden in de volgorde van meest belangrijk naar minder belangrijk.
trouw
hobby's
lief
zorgzaam
avontuurlijk
humor
uiterlijk
kledingsmaak
geld
sportief
liefde is een keuze
vijand liefhebben
- positieve woorden
- tijd en aandacht
Test jezelf!!
- cadeaus
- dienstbaarheid (helpen)
- lichamelijke aanraking
genade
Vijf talen van de liefde
14. Ga naar www.liefdestalen.nl
maak de test
a. schrijf jouw top 3 op
b. had je dit verwacht? Waarom wel/niet.
15. Stellingen
a. Zoenen doe je ook vóór je verkering hebt
- schrijf op of je het eens/oneens bent en waarom (argument).
b. Alleen zoenen met een ander is niet vreemdgaan
- schrijf op of je het eens/oneens bent en waarom (argument).
Hieronder staan twee uitspraken van Jezus. Kies er één en maak daar vervolgens een collage van op één pagina. Dit doe je in word.

Sommige zeggen: "je moet je vrienden liefhebben en degene die je niet leuk vind haten." Maar Ik zeg: "heb degene die je niet mag lief en bid voor hen. Het is niet bijzonder om van je vrienden te houden, maar wel om van degene te houden die jij niet mag.”

U moet iedereen die je tegenkomt liefhebben als uzelf en behandel de ander zoals je zou willen dat ze jou behandelen.

Opdracht 13:
a. Maak een collage van verschillende plaatjes bij de gekozen tekst.
b. Zoek 5 uitspraken van mensen die zeggen wat liefde is.
c. Zoek op wat het verschil is tussen voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde.
d. Wat zou er in de klas veranderen als iedereen elkaar onvoorwaardelijk liefheeft? Beschrijf dit in een paar zinnen.
e. Wat zou er in de klas veranderen als iedereen elkaar voorwaardelijk liefheeft? Beschrijf dit in een paar zinnen.
15. Stellingen
a. Zoenen doe je ook vóór je verkering hebt.
Schrijf op of je het eens/oneens bent en waarom
(argument).
b. Alleen zoenen met een ander is niet
vreemdgaan (je hebt dus een relatie met
een ander).
Schrijf op of je het eens/oneens
bent en waarom (argument).

Christendom
Liefde is...
Hoofdstuk 1: Bijbel Hoofdstuk 2: thema's Hoofdstuk 3: Jezus

De Goot 500 is een lijst met 500 wereldburgers die werkelijk het verschil maken. Die de wereld eerlijker hebben gemaakt, anders rijk zijn en ongelooflijke verhalen hebben. En die inspireren om recht te brengen! Dit willen we graag met jullie delen. Wij als BEAM hebben daarom 10 mensen uitgekozen die wij erg inspirerend vinden.

Gerrit Poels
Voormalig priester en welzijnswerker in Tilburg, ook wel de 'broodpater' genoemd. Stapt al twintig jaar elke nacht op de fiets om levensmiddelen bij arme gezinnen te brengen. Hij hangt de spullen aan de deurknop of gooit ze over het balkon van een flat. Mensen schamen zich vaak erg voor hun armoede, daarom kiest Poels voor een nachtelijke expeditie. De levensmiddelen krijgt hij van bakkerijen, supermarkten en producenten. Poels ontvangt hulpbehoevenden ook bij hem thuis. Hij wil doorgaan met zijn werk tot het moment dat hij omvalt, heeft hij ooit zelf te kennen gegeven. Zijn motto: “Ik ben geen hulpverlener, ik help.” Hij heeft al bijna zestig fietsen versleten.
http://www.gerritpoels.nl/

Anne van der Bijl
Bruggenbouwer, bijbelsmokkelaar, evangelist en oprichten van Open Doors. Ook wel Brother Andrew of God's Smuggler genoemd. Bekend vanwege zijn lef waarmee hij in de bres springt voor vervolgde christenen en zoekt naar wegen voor verzoening. Focust zich de laatste jaren vooral op islamitische landen. Praat met iedereen, ook met leiders van de taliban, de Hezbollah en Hamas.
https://vrijspraak.wordpress.com/2010/02/14/anne-van-der-bijl-ik-weet-niet-wat-de-koran-zegt-over-gijzelingen-maar-ik-weet-wel-wat-de-bijbel-erover-zegt-dat-het-tegen-de-wil-van-god-is/

Co van Melle
Onder het motto 'De kerk slaapt buiten' begon deze huisarts een kampement voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de tuin van de Protestantse Diaconie in Amsterdam. Was ook betrokken bij andere acties voor vluchtelingen. Behandelt belangeloos daklozen en mensen die onverzekerd zijn.
https://stedenintransitie.nl/interview/dokter-co

Bron: https://www.eo.nl/beam/inspiratie/item/10-meest-inspirerende-christenen-van-2013/
Hoofdstuk 3
Ga naar www.bijbel.eo.nl en kies/zoek twee van de volgende stukjes op. Het zijn woorden uit een toespraak van Jezus.

- Vrijgevig zijn (Mattheüs 5: 38-42)
- Heb je vijand lief (Mattheüs 5: 43-48)
- Doe goed en doe dit bescheiden (Mattheüs 6:1-4)
- Geen zorgen maken (Mattheüs 6: 25-34)
- Oordeel eerst jezelf (Mattheüs 7:1-5)


Bijbelboek, hoofdstuk, eerste vers, laatste vers

1a. Welke twee hebben jullie gekozen?
Beantwoord de volgende vragen voor beide stukjes
b. Wat wil Jezus zegen met dit stukje (wat is de boodschap)?
c. Welke vragen heb je bij dit stukje?
d. Hoe is Jezus zelf een voorbeeld in dit onderwerp (naast dat Hij zegt hoe het moet)?
e. Op welke manier is Jezus voor de Uilenhof een voorbeeld voor de leerlingen en docenten?

2. Jezus is een voorbeeld voor ons als school, maar er zijn ook veel christenen die een voorbeeld zijn voor anderen. Hier staan drie christenen die een voorbeeld zijn voor anderen. Kies er één, lees wat informatie en maak daar de volgende vragen over:
a. noem een aantal dingen die deze man doet.
b. noem de redenen waarom hij dit doet.
c. wat heeft dit met zijn geloof in Jezus te maken?
d. waarvan kun jij iets leren als je dit leest en waarom wel/niet.

3. schrijf een toespraak waarin je uitlegt hoe iedereen met elkaar moet omgaan volgens jou. De toespraak is bedoeld voor een avond waar de ouders, de leerlingen en de docenten aanwezig zijn.
- Je moet dus ook iedereen meenemen in je toespraak (leerling, ouders, kind)
- Laat meerdere onderwerpen langskomen. Denk aan: huiswerk maken, de les, mobielgebruik, pesten, pauzes, houding naar anderen, hoe je je moet gedragen.
- Laat ook zien hoe de school er dan volgens jou anders uit gaat zien als dit in de praktijk wordt gebracht.
- leg ergens ook een link (verwijzing) naar Jezus' woorden/toespraak.
- Het moet minimaal 200 woorden hebben (selecteer het in Word en je ziet links onderin gelijk hoeveel woorden het zijn).
1
2
3
Maak een verslag met punt 1, 2 en 3
Full transcript