Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HZ. ÖMER DÖNEMİ FETİHLERİ

No description
by

Ayşe Dal

on 26 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HZ. ÖMER DÖNEMİ FETİHLERİ

HZ. ÖMER DÖNEMİ MÜESSESELEŞME FAALİYETLERİ
MISIR FETİHLERİ
YENİ MEDENİYET MERKEZLERİNİN KURULMASI
IRAK-İRAN FETİHLERİ
SURİYE FETİHLERİ
HZ. ÖMER DÖNEMİ FAALİYET VE FETİHLERİ
Amr b. As'ın teklifi ile istişareler neticesinde,
Hz. Ömer'in emriyle Mısır fetihleri gerçekleştirilmiştir.
1. Köprü Savaşı
5. Celûla Savaşı
4. Medâin'in Fethi
3. Kâdisiye Savaşı
2. Büveyb Savaşı
10. Horasan Fetihleri
9. Kuzey İran Fetihleri
8. Nihavend Savaşı
7. Râmuhürmüz ve Tüster'in Fethi
6. Ehvaz'ın Fethi
(13/634)

Komutan: Ebû Ubeyd b. Mes'ûd

*Irak Cephesinde yapılan savaşlarda Müslümanların yenilgiye uğradığı ilk ve tek savaştır.
(14/635)

Komutan: Müsenna b. Harise

*Merkezde taht kavgalarıyla meşgul olan Sasanilere karşı yapıldı.
*Dicle ve Fırat Bölgesi Müslümanlar'a açılmaya başladı.
(15/636)

Komutan: Sa'd b. Ebû Vakkas

*Müslümanlar 9-10 bin, düşman 70-200 bin
*3-4 gün süren savaş sonrası Irak-İran kapıları Müslümanlara açıldı.
*Yezdücerd sarayını terk ederek kaçtı.
Ebû Ubeyd b. Mes'ûd
Sa'd b. Ebû Vakkas
Hâşim b. Utbe
Ka'ka'a b. Amr
Müsenna b. Harise
Sa'd b. Ebû Vakkas
Numan b. Mukarrin
Numan b. Mukarrin
1. Fihl Savaşı
5. Yermük Zaferi
6. Kudüs'ün Fethi
4. Hıms, Hama, Lazkiye ve Kınnesrin Fetihleri
3. Merc er-Rûm Savaşı
2. Dımaşk'ın Fethi
7. Kayseriye'nin Fethi
Ebû Ubeyde b. Cerrah'ın komutasında;

Halid b. Velid
Amr b. el-As
Yezid b. Ebû Süfyan
(13/634-635)
(14/635)
(14/635)
(15/636)
(16/637)
(19/640)
1. Ferma ve Bülbeys Fetihleri
4. İskenderiye'nin Fethi
3. Bâbilon'un Fethi
2. Ümmü Düneyn Fethi
A. BEYTÜLMAL
C. ADALET TEŞKİLATI
B. DİVAN TEŞKİLATI
Abdurrahman b. Avf
Abdullah b. Erkam
Beytülmal Muhafızları
Fey
Atıyye
Haraç
Cizye
Zeyd b. Sabit
Atıyyeleri dağıtma mamuru
Medine: Ebu'd-Derdâ
Basra: Ebu Meryem el-Hanefî
Mısır: Kays b. Ebu'l-As
Kûfe: Ebû Kurre-Kadı Şüreyh
Gayr-i Müslimlerden alınan vergilerin ortak adı
Gayr-i Müslim erkeklerin baş vergisi
Gayr-i Müslimlerin arazi vergisi
BASRA

Utbe b. Gazvan
KÛFE

Sa'd b. Ebû Vakkas
FUSTAT

Amr b.
el-Âs
5. Berka ve Trablusgarb Fetihleri
Full transcript