Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wiki i sykepleieutdanningen

No description
by

Kjersti Røsvik

on 19 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wiki i sykepleieutdanningen

Hvordan erfarer sykepleiestudenter i første studieår å bruke wiki som læringsredskap ?

Resultater
Forskningsspørsmål
Forskningsdesign
Teori
Det digitale landskap

Digitale immigranter og digitalt innfødte

Sosiokulturell læring, andragogikk og konnektivisme


Hvordan beskriver studentene sine erfaringer med å samarbeide om utviklingen av wikiene?
Hvordan utrykker studentene sin interesse for den kunnskapen som utvikles i den «tildelte» wiki?

Hvilken nytte opplever studentene at wikien gir dem?

Hvordan vurderer studentene troverdigheten til kunnskapen som utvikles i en wiki?
Ideèn bak wikiprosjektet
Sykepleiere fraværende i samfunnsdebatten
Kan flere sykepleiere bli offentlig innholdsprodusenter?
Kan erfaring med wiki under utdanningen bidra til dette?
Planverk
E-læringsmidler
Instituttet ble tildelt midler

Rita Li "Flipped Classroom" -
omvendt læring

Kjersti Røsvik "Wiki og Jing" -
samskriving og screencast
Emne 3 Samfunnsvitenskap 1
Arbeidskrav:
wiki

Prosjekteksamen:
benytte kunnskap wiki + sammendrag på wiki
Faplan sykepleie
Emneplan samfunnsvitenskap 1
Strategisk plan for høgskolen
Kvantitativt forskningsdesign
Kvalitativt forskningsdesign:
fokusgruppe

4 studenter i 20 årene - heltid
4 studenter i 40 årene - deltid
2 lærere
Publisering
Samfunnsvitenskap + Naturvitenskap = Sant
#selfies ;)
Samarbeid
80%:
Alle deltok i arbeidet med wiki
69%:
Konstruere kunnskap sammen
42%:
Ikke klart kunnskap i wiki alene
38%:
Mer samarbeid enn vanlig i wiki
Interesse
Troverdighet
56%:
Lærte å vurdere kvalitet på wiki

57%:
Stolte i noen grad på andres bidrag i wiki
Nytte
62%:
Liker aktiviteter i wiki

52%:
Stimulerte interesse for samfunnsfag
41%:
Wiki viste i noen grad vei til relevant forskningsartikkel

48%:
Wiki var i noen grad relevant for prosjektet
Survey

Utvalg og svarprosent
189 studenter (1. studieår sykepleie )
143 svar (76%) - skjema 1
91 svar (48%) - skjema 2
Acta didactica
Uniped
Nordic Digital Literacy
Foreløpige konklusjoner
Positive til bruk av digitale læringsverktøy

Mindre digitale enn vi antok: ikke wiki, blogg og twitter - kun facebook

Videre analyse: alders betydning for holdning til digitale verktøy
Personalseminar, Institutt for helsefag 21.11.13
En takk rettes til:

Overingeniør Jonny Bergkvist
for teknisk tilrettelegging av wiki

Rådgiver IKT Bjarne Nærum
for oppmuntringer og teknisk-pedagogiske råd

Professor Ida Torunn Bjørk
for foreløpig veiledning på artikkelskrivingFull transcript