Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosialkunnskap

Presentasjon av faget
by

Håvard Krogstad

on 20 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosialkunnskap

Sosialkunnskap
Hva er det man lærer i sosialkunnskap?
Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder


Hovedområdet samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder handler om hvordan samfunnsforskeren arbeider, og om metodiske og etiske problemer knyttet til forskningen. Det dreier seg også om hvordan metodene kan prøves ut ved planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av undersøkelser.
Livsfasene


Hovedområdet livsfasene handler om sosialisering og oppvekstmiljø i barne- og ungdomsårene, samlivsspørsmål og utfordringer i alderdommen. Det omfatter også hvordan utfordringer i aldersperiodene henger sammen med egne ressurser, forhold i omgivelsene og i samfunnet ellers.
Velferdsforskjeller


Hovedområdet velferdsforskjeller dreier seg om analyse av velferdsforskjeller i Norge. Det handler spesielt om velferdssituasjonen til innvandrere og funksjonshemmede.
Sosiale problemer


Hovedområdet sosiale problemer dreier seg om årsaker til og følger av sosiale problemer. Mishandling av barn og unge, kriminalitet og rusmiddelmisbruk er sentrale tema.
Velferdsstat og menneskerettigheter


Hovedområdet velferdsstat og menneskerettigheter handler om velferdsstatens prinsipper, lover og politiske styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid. Menneskerettighetenes stilling i Norge inngår også i hovedområdet.
Hvilke muligheter gir faget?
Mange!
I alle yrker hvor man får æren av å jobbe med mennesker.


Hvis man har tenkt å studere enten sosiologi, psykologi, historie, lærerutdanning, pedagogikk, sosialantropologi, sykepleie, samfunnsøkonomi sosionom eller mange andre studier ved høyere utdanning.
Så dere to elever
i sosialkunnskap;
Hvorfor valgte dere faget?


Og har vi gjort i faget det siste halve året?
Takk for meg!
Full transcript