Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа

No description
by

bazaraa batbuyan

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа

Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
Дүгнэлт
Боловсруулсан: ................./Б.Энхцэцэг/
................................./Д.Энхбат/

Зорилго, зорилт
Зорилго:
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааг мэргэжлийн бус хүмүүс хэрхэн мэддэг, мөрдөж ажилладаг талаар судлах
Зорилт:
Мэргэжлийн бус хүмүүсийн цахилгааны мэдлэгийг тодорхойлох
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааг өдөр тутам өөрийн хэрэгцээнд хэрхэн мөрдөж ажилладаг болохыг тодорхойлох
Судалгааны дүнг харьцуулж дүгнэх

Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа гэж юуг хэлэх вэ ?

Цахилгаан орон, соронзон орон, цахилгаан нум, цахилгаан гүйдлийн хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулах хортой, аюултай үйлчлэлээс хүмүүсийг хамгаалах зохион байгуулалт, техникийн арга хэмжээ, болон техник хэрэгсэлийн нэгдсэн системийг
цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
гэнэ.

Цахилгаан хүнд нөлөөлөх нөлөөлөл
Хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцэл:
Хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцэл нь биеийн дотоод эрхтэн (эд эс) ба арьсны эсэргүүцлээс бүрэлдэнэ.
Хүний биеийн эсэргүүцлийг тооцоонд Rхүн = 1000 Ом гэж үздэг
Гүйдлийн хүч .
Энэ нь осол гэмтлийн эцсийн үр дүнд нөлөөлөх үндсэн хүчин зүйл.
lхүн =U/R


Гүйдлийн үргэлжлэх хугацаа:
Хугацаа их байх тусам аюул төдий чинээ өндөр байна.
0,1-0,2 секунд байхад аюулгүй ажиллагаа хангагддаг гэж үзэж болно
Гүйдлийн төрөл:
Хувьсах (~42В )
Тогтмол (=110В)
Ижил нөхцөлд 400В-оос бага хүчдэлтэй үед хувьсах гүйдэл нь илүү их аюултай.
Хүчдэл 400-500В орчим байхад хувьсах ба тогтмол гүйдлийн хүний бие махбодид үзүүлэх нөлөө адилхан
Харин 500В-оос дээш хүчдэлд тогтмол гүйдэл илүү их аюултай.

Цахилгаан хүнд нөлөөлөх нөлөөлөл
Гүйдэл гүйх зам:
Ямар ч зам аюултай
Аюул ихтэй нь:
Толгой-гарууд
Толгой-хөлнүүд
Гар- гар
Аюул багатай нь:
Хөл-хөл

Цахилгаанд өртөгсдөд
Иймээс эцэст нь дүгнэхэд цахилгааны аюулгүй ажиллагаа болон цахилгаан мэдлэгийг хүн бүрт бага ч гэсэн ойлголт өгөх хэрэгтэй. Үүний тулд цахилгаан бараа худалдаалагч нар тухайн барааны ашиглалт, цахилгааны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг монгол хэл дээр гаргаж хэрэглэгчидэд өгөх шаардлагатай байна.

Судалгааны үр дүн
Дээрх 3 судалгааг мэргэжлийн бус 80 хүнээс авахад 30% нь мэдлэгтэй, 18% нь мэдлэггүй, 52% бага зэрэг мэдлэгтэй байсан. Үүнээс үзэхэд хүмүүс цахилгааны мэдлэг тааруу болон өөрсдийн санаандгүй байдлаас цахилгаанд нэрвэгддэг нь тодорхой байна.
Full transcript