Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QAWAID FIQHIYYAH

No description
by

Aqila Ain

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QAWAID FIQHIYYAH

QAWAID FIQHIYYAH
3) Al-dharurah tubihu mahzurah
perkara yang terdesak membolehkan perkara yang dilarang. keadaan darurat atau tekanan yang berlaku kepada seseorang individu, keluarga atau masyarakat Islam sehingga menyebabkan agama, akal, nyawa mereka terancam, maka perkara yang dilarang pada asalnya di dalam Al-Quran dan al-Sunnah adalah diharuskan buat seketika untuk menghilangkan tekanan.
Contohnya: Doktor yang merawat pesakit yang sah dikahwini yang mengalami kesakitan diharuskan melihat anggota yang sakit, sebaliknya tidak harus melihat lebih daripada anggota yang tertentu.
4)Al- masyaqqah tajlibu al- taysir
Perkara yang menyusahkan mestilah dimudahkan.
Bermaksud kesusahan yang dihadapi oleh seseorang individu,keluarga atau masyarakat dalam menjalani sesuatu ibadah sama ada ibadah khusus atau umum.
Contohnya: Seorang yang tidak kuasa (bersangatan payah) berdiri pada sembahyang fardhu, adalah harus baginya duduk, begitu juga, jika dia susah hendak duduk, maka dia harus sembahyang berbaring.
ISI KANDUNGAN
KONSEP QAWAID FIQHIYYAH
Qawaid Fiqhyiyyah mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan undang-undang Islam kerana ia digunakan sebagai garis panduan dalam mencari kaedah-kaedah fiqh.
Antara faktor pembentukan kaedah Fiqhiyyah ini ialah para ulama' dan mujtahid.

SETERUSNYA...
Para mujtahid berusaha dengan berijtihad untuk memahami nas-nas dan mempraktikkan kaedah yang umum terhadap masalah furu' yang baru yang sentiasa muncul.
kaedah fiqhiyyah ini juga muncul akibat terdapat kaedah-kaedah umum yang berasaskan adat kebiasaan yang muncul dalam perkembangan hidup manusia.
1. Definisi Qawaid Fiqhiyyah
2.konsep Qawaid Fiqhiyyah
3.Kaedah-kaedah Qawaid FIqhiyyah
4.Kepentingan Qawaid Fiqhiyyah
5.Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam kehidupan seharian
6.Kesimpulan

DEFINISI
Dari segi bahasa: Qawaid adalah jamak kepada perkataan kaedah
Dari segi istilah: kaedah-kaedah (method) yang digariskan dalam ilmu usul al-fiqh berkaitan dengan nas-nas syarak yang sesuai untuk diaplikasikan sepanjang masa dan zaman.
KAEDAH-KAEDAH QAWAID FIQHIYYAH
1) AL-Umur Bi Maqasidiha
Kaedah ini bermaksud sesuatu perkara hendaklah dilakukan berdasarkan niat.
Niat adalah penting untuk menetukan kesahihan ibadat seseorang. sekiranya seseorang melakukan sesuatu perkara tidak diniatkan kerana Allah S.W.T maka ibadat tersebut tidak dikira sebagai ibadah. Contohnya, seseorang yang mengambil wudhuk atau meratakan air keseluruh tubuhnya, perbuatan tersebut sama ada untuk membersihkan tubuhnya yang kotor atau menyejukkan tubuhnya dihari yang terik kerana tujuan ibadah.
2) Al- Dharar yuzal
Contohnya: perlaksanaan ujian HIV bagi bakal pengantin walaupun ada yang menolak perlaksanaan ini dengan alasan ianya tidak disyariatkan dan boleh membebankan pasangan. Ujian saringan HIV ini wajib dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi menolak mudarat yang lebih kepada pasangan.
Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam kehidupan seharian
1) Al-Umur Bi Maqasidiha
Niat menjadi syarat utama sah atau batalnya sesuatu perkara itu atau diberi pahala ataupun dosa. untuk itu, amalan yang tidak disertai dengan niat tidak mendatangkan apa-apa kesan.
Contohnya:
Jika suami yang melafazkan cerai kepada isterinya melalui lafaz kinayah ianya memerlukan niat, jika sebaliknya talak tidak akan berlaku.
Membunuh dengan tanpa niat , dimana pembunuh bukanlah berniat untuk membunuh seseorang, tetapi berlaku dalam keadaan tidak disengajakan maka dia tidak akan dikenakan hukum qisas iaitu bunuh balas tetapi akan dikenakan diat.
2) Al-Dharar yuzal
Perkara yang memudharatkan mestilah dihilngkan. Sebagai contoh, dari kaedah pecahan ini terbentuk pula hukum berikut iaitu seseorang ditegah menguruskan harta miliknya sekiranya pengurusannya membahayakan dan memudaratkan.
Contoh lain:
menghapuskan iklan rokok untuk mencegah tabiat merokok yang lebih besar bahayanya adalah lebih baik dari mendapat bayaran iklan yang sedikit.
3) Al-dharurah tubihu mahzurah
Perkara yang terdesak membolehkan perkara yang dilarang
Orang yang mukallaf kemungkinan ditimpa oleh sesuatu keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan haram dan menyebabkannya (demi untuk menyelamatkan dirinya) melakukan perbuatan yang merbahaya dan mudarat tersebut.
Contoh:
Kita diharuskan memakan bangkai bagi sesiapa yang tidak mempunyai makanan (tiada sumber makanan) dan tidak berupaya untuk memperolehi makanan selain dari bangkai itu. Diharuskan makan hanya untuk menyelamatkan diri kita dari mati kelaparan dan bukan untuk memenuhi perut/ kemahuan kita.
4) Al- Masyaqqah tajlibu al-Taysir
Apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah s.w.t perintah itu diringankan tidak seperti asalnya.
Semasa berpuasa, jika seseorang makan dalam keadaan terlupa, puasanya tidak terbatal. Bagi musafir pula, syarak memberikan keringinan seperti qasar dan jamak solat serta berbuka puasa. Bagi mereka yang sakit, syarak memberikan keringanan seperti meninggalkan puasa dan tayammum.
Contoh:
Nama Ahli Kumpulan:
Nur Syazlin Binti Sedek
(2012610694)
Ida Nazirah Binti Abdul Ghapar
(2012426222)
Aqila Binti Nor Ain
(2012288736)

CTU 211 SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM
Nama pensyarah: Ustazah Maysarah Binti Abd.Aziz
RUMUSAN
Qawaid Fiqhyiyyah adalah penting bagi setiap umat islam kerana ia menerangkan tentang hukum syara' mengenai setiap tingkah laku manusia dan melaksanakan hukum-hukum tersebut dalam segenap ruang lapisnya. Ilmu Fiqh amat berguna sama ada para ulama', mufti, qadhi mahupun orang biasa. Bagi para ulama Mufti dan qadhi perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum syara', memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes, orang biasa perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengan garis panduan yang ditetapkan syara'.
maksud kaedah ini ialah perkara yang memudharatkan mestilah dihilangkan. umat islam hendaklah mengenalpasti perkara-perkara yang boleh memudaratkan individu, keluarga atau masyarakat islam.
Sabda Rasulullah s.a.w.: sesungguhnya setiap perkerjaan itu diambil kira berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan.sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkan. ( riwayat Muslim)
Full transcript