Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Gott och ont

Till en föreläsning 14 april 2015 på Värmlands Museum inom kursen "Moralens ursprung" (Karlstads universitet). Sören Dalevi och Kristian Niemi.
by

Kristian Niemi

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gott och ont

Gott och ont
Hur man kan resonera inom kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism
Judendom
Kristendom
Buddhism
"Hinduism"
Islam
Dharm
Brahmacarya
Grhastya
Vanaprastha
Sannyasa
Student
Hushållare
Eremit
Vandrare
Asramas
Dharm(a)
Artha
Kama
Moksh(a)
Njutning
Befrielse
Förnödenheter
Plikt
dharm (och moksh)
dharm, moksh, kama, artha
dharm, moksh
dharm, moksh
Purushartha
Olika dharm
Sanatan Dharm
Varnashramadharm
Sharia
"Vägen till vattenhålet".
Jämför med "kristen värdegrund".
Fiqh
Gudomlig, ofelbar.
Koranen
Hadither (sunna)
Men måste tolkas. Förstås. Sättas i sammanhang.
Mänskliga tolkningar, konkretiseringar.
Mänskliga lagar.
Madhahib
Olika lagskolor
Hanafi
Malaki
Shafi
Hanbali
Jafari
Abu Hanifa (d767)
Ahl al-ray (rationalister)
Shura
(1) Koranen
(2) Sunna
Ijma
följeslagarnas
Qiyas
egna
Istihsan
också urf.
Malik ibn Anas (d795)
Ahl al-hadith (traditionalister)
(1) Koranen
(2) Sunna
Få av Ali.
Föredrog tre första kaliferna.
Strikt tolkning.
Mindre noggrant urval.
Urf
Medinas sedvänjor viktigare än hadither!
Ijma
Qiyas
Som sista alternativ
Muhammed ibn Idris al-Shafii (d820)
(1) Koranen
(2) Sunna
(3) Qiyas
(4) Ijma
Urf
Istihsan
Istislah
Inte följeslagarna.
Bara Muhammeds egen.
Sträng källkritik
Brygga mellan
ahl al-ray och ahl al-hadith
Ahmad ibn Hanbal (d855)
(1) Koranen
(2) Sunna
Bokstavligen. Inte tolkas allegoriskt.
Ijma
Bara följeslagarnas.
(Till skillnad från tidigare tre.)
Sunni
Shia
Abu Abdullah al-Sadiq (d765)
Sjätte imam.
Ahl al-bayt.
(1) Koranen
(2) Sunna
(3) Ijma
(4) Aql
Också imamernas.
Qiyas, ijtihad, ijma först efter de 12 imamernas tid.
Ofelbara.
Influenser av mutazaliter.
Ständig utveckling.
Inga nya principer efter 1000-talet.
"Porten till ijtihad är stängd."
Istislah
Olika vägar till moksh
Jnana-yoga
Hatha-yoga
Bhakti-yoga
Karma-yoga
genom kunskap
genom kontroll
genom hängivenhet
genom gärningar
Karmavägen
Dharmavägen
Goda gärningar.
Givande.
Fem lekmanna övningsregler
Att ta de fem reglerna som löften.
Att leva som munk/nunna i kloster.
Följa upasaka
Pravrajya
Shramanera
Följer de tio föreskrifterna
Upasampada
Full-ordinerad munk. Följer samtliga 227 regler (bhiksuni, 311).
Mål: moksh.
Mål:
rikedom
gott rykte
långt liv
födelse i himlen
"Vanligt fôlk"
Inte döda
Inte stjäla
Avstå sensuell njutning
Inte ljuga
Inte berusa sig
Inte äta vid olämpliga tider
Inte dansa, sjunga, se shower
Inte bära parfym, smink, accessoarer
Inte sova i lyxiga, mjuka sängar
Inte befatta sig med pengar
Åtta kategorier, indelade efter straff.

Lindrigaste: bli medveten.

Strängaste: uteslutning. "Nederlag."
Koncensus,
analoga fall,
lokala sedvänjor,
det allmänna bästa.
Koranen.
Vilka hadither?
Vems hadither?
Vad ska väga tyngst?
Fyra mål för att uppnå ett meningsfullt liv.
Olika plikter för olika människor, i olika sammanhang, i olika åldrar.
Olika nivåer
Judendom
Kristendom
Islam
Buddhism
Hinduism
Katolskt
Ortodoxt
Lutherskt
Uppläggets omöjlighet
Lutherskt
Lutherskt
Lutherskt
Lutherskt
Lutherskt
utöver
Vaishnavism
Shaivism
Shaktism
Bakgrundsbild från "What do you do when you are at a crossroads" av Michael Berger (2014).
http://michaelcberger.com/2014/05/16/crossroads/
Adam comes to Eden. Mosaik i Monreal katedral (1174), Sicilien, Italien. (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_comes_to_Eden.jpg
A blinding light descends on Eden. Etching by J.E. Ridinger, ca 1750. (cc-by-4.0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_blinding_light_descends_on_Eden_in_the_creation_of_man_and_Wellcome_V0034424.jpg
Målning av Rafael (1483-1520) (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael_052.jpg
``Carved crucifix on crossbow handle'', in Musee de l'armee, Paris. Photo by Chris Waits (2011).
(cc-by-2.0) https://www.flickr.com/photos/chriswaits/5724660024/
Christ preaching at Capernaum, by Maurycy Gottlieb (1878-1879). (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gottlieb_Christ_preaching_at_Capernaum.jpg
"The Return of the Prodigal Son" by Rembrandt (ca 1668). (public domain)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz_van_Rijn_-_Return_of_the_Prodigal_Son_-_Google_Art_Project.jpg
Från "Iraq's Garden of Eden springing to life" av metrowebukmetro (2009)
http://metro.co.uk/2009/03/17/iraqs-garden-of-eden-springing-to-life-546739/ (hämtad 2015-04-13).
Försöka att inte medvetet förstöra liv
Försöka att inte stjäla
Försöka att inte missbruka sexualitet
Försöka att inte ljuga
Försöka att inte berusa sig
"Bhavacakra - Wheel of Life (Tibetan)", photo by erik.w.davis
(cc by-nc-nd-2.0) http://www.fotopedia.com/items/flickr-4015156204
Det vill säga: har inte lyckats.
Munkarnas många regler och den åttafaldiga vägen är verktyg för att nå ett mål. Varken mer eller mindre.
Egen bearbetning med följande som grund: Sun dial - Sun Temple Chaitanya.krishnan
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_dial_-_Sun_Temple.jpg cc-by-sa-3.0
...
...
...
...
Bilderna från Amar Chitra Kathas serietidning
The Gita (1977/2009)
, sidor 13, 18, 19, 20 och 21.
Inom theravada-buddhism!
Allt som följer nu gäller
"underkastelse"
eller
"att finna frid/fred"
Basmala.
b-ismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi
I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn
Människan är benägen att söka njutning.
Det är denna njutning som leder till blivande.
Målet för vanligt fôlk finns inom njutningssökandet.
I förlängningen kan man söka sig ur samsara.
På egen hand
Med hjälp
Människan är glömsk. Behöver vägledning och påminnelser.
Full transcript