Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduksiyon sa Pagsulat para sa Pagtratrabaho

No description
by

benedik oliino

on 23 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduksiyon sa Pagsulat para sa Pagtratrabaho

add logo here
Akademikong Pagsulat para sa pagtatrabaho
Ayon pa sa kautusang ito, lahat ng kagawaran/ kawanihan/tanggapan/ahensiya/instrumenta-liti ng pamahalaan ay dapat na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya.

Sa kasalukuyan, masigasig ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na ipatupad ang kautusang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seminar sa pagsulat ng korespondensiya opisyal at iba pang sulating pantrabaho.

Ginagamit ang ganitong sulatin ng mga empleyado, namamahala, at may-ari ng kompanya, at ng mga manggagawa sa pamahalaan.
Ginagamit din ito sa mga akademikong institusyon , non-governmental at non-profit organizations, at iba pang organisasyon sa iba’t ibang larangan.

Karaniwang sa ingles nakasulat ang sulating pantrabaho sa mg ahensiya ng pamahalaan. Ito ay sa kabila ng pag-iral ng Executive Order No. 335, s. 1988 na naglalayong palaganapin ang paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na transaksiyon at korespondensiya sa mga tanggapan ng pamahalaan.

Ang mga sumusunod ay ilan pang layunin nito ayun sa Harvard Business School (2006):

Ipaliwanag o ipagtanggol ang mga isinagawa o isasagawang aksiyon.
Magbahagi ng impormasyon, katulad ng sa report ng isinasagawang pananaliksik, o promulasyon ng mga bagong posisyon sa kompanya.

Maimpluwensiyahan ang sinumang tatanggap ng mensahe na gumawa ng aksiyon.
Pag-utos sa tumatanggap ng mensahe.
Maghatid ng magaganda o masasamang balita.

Ayon kay Knapp (2006), ang pagbasa ang mabilis at maiparating ang mensahe ay isa sa mga layunin ng pagsulat para sa pagtratrabaho.

ANG MGA SUMUSUNOD AY ILANG HALIMBAWA NG DOKUMENTONG PANTRABAHO:

Pagsulat para sa Pagtatrabaho
Ang pagsulat sa pagtatrabaho ay isang uri ng propesyonal na komunikasyon. Gagawin mo ito kapag magpapahayag ka ng mensahe sa mga tao sa loob ng organisasyon o kaya naman sa iba pang organisasyon, sa mga kliyente, at iba pang indibidwal o grupong may kinalaman sa inyong organisasyon.

Liham-aplikasyon
Liham-resignasyon
Liham-pasasalamat
Resume
Memorandum
Report
Proposal
Katitikan ng pulong
Agenda
Press release
Panukalang Proyekto
Sulat-kamay na dokumento
E-mail
Chat sa social media


Ang pagsulat ng konteksto ng pagtratrabaho ay isang sopistikadong gawain. Upang maging epektibo ang pagsulat ng mga sumusunod .


1. Alamin kung bakit ka magsusulat at kung ano ang inaasahang resulta.

2. Ang pagpapahayag ng malinaw na mensahe ang pangunahing layunin ng lahat ng komunikasyon, at sa pagsulat para sa pagtatrabaho, ito ang magiging batayan kung nagtagumpay o hindi sa layunin.

3. Gumamit ng simple at karaniwang salita.

4. Gumamit ng maiikli at deklaratibong pahayag.

5. Bagaman hindi na kasinghigpit noon ang mga pamantayan sa pagsulat ng mga dokumento sa trabaho ngayon, kailanganng panatilihin pa rin ang propesyonal na tono sa lahat ng isusulat.

ANG EBOLUSYON NG PAGSULAT PARA SA PAGTRATRABAHO

Noon, halos dalawang dekada na ang nakaraan,nakalimbag sa papel ang mga sulating ito(liham,sulat-kamay na tala,brochure, at iba pa), at ang mga ito, lalo na ang mga opisyal na korespondensiya, ay konserbatibo. Kahingian noon ang paggamit ng legal na lengguwahe, ibig sabihin, tumpak, komplikado, pormal, at talaga namang mahirap basahin.

Ngunit sa pag-usbong ng Internet, nagkaroon ng malaking transpormasyon sa paraan ng komunikasyon, partikular sa mga organisasyon o kompanya. Nagkaroon ng pagbabagosa pananaw sa pasulat na salita.Tininitinganan na ito ngayon bilang mahalagang bahagi ng ating araw-araw at propesyonal na buhay. Ngayon, nanaliksik tayo gamit ang mga search engine, tumitingin at bumibili ng mga produktoat serbisyosa mga Online na tindahan,ginagamit ang social media upang ipakilala ang mga produkto at serbisyo, nanghihikayat ng mga kliyente gamit ang e-mail o text, nagpupulong sa pamamagitan ng teleconferencing, at marami pang iba.

Nagbago na rin ang gamit ng mga salita. Ang pormal na lengguwahe ngayon na ginagamit sa e-mail, blog, cell phone, at maging sa pormal na Web site ng mga organisasyon ay iba sa pormal na lengguwahe ginamit noon. Ngayon, mas maikli at madaling maunawaan ang mensahe dahil sa paggamit ng simpleng salita at hindi kumplikadong pangungusap. Dahil sa mga pagbabagong ito, naging isang mahalagang kasanayan ang pagsulat para sa pagtatrabaho. Masasabing mas marami nang oras ang iginugugol ng mga nagtatrabaho sa pagsulat kompara noon (Taylor, 2013)

M
Mga Prinispyo
Sa modyul na ito, inaasahang magagawa mong:
Maipaliwanag ang mga layunin sa pagsulat para sa pagtratrabaho;
Mabigyang-kahulugan ang mga terminong akademiko na may kaugnayan sa pagsulat para sa pagtratrabaho;
Matukoy ang mga prinsipyo ng mabisang pagsulat ng mga dokumentong pantrabaho;

Matukoy ang mga halimbawa ng mga sulating ginagamit sa pagtatrabaho;
Makilala ang mga katangian ng mahusay na sulating ginagamit sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng mga binasang halimbawa;

Makasulat ng mga dokumentong patatrabaho batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika; at
Makasulat ng organisado, malikhain, at kapani-paniwalang dokumentong pagtatrabaho

Proposal
RESUME
Full transcript