Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bærekraftig utvikling

No description
by

Marie Ravneng

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling
Naturfag YF

1. Populasjonsforandringer
Læringsmål:
- Kan definisjonen på en art, en populasjon og et økosystem
Kunne gjengi de fire hovedfaktorene som gjør at populasjonsstørrelsen endrer seg.
- Kan nevne ulike årsaker som påvirker populasjonsstørrelsen
- Kunne forklare ulike modeller for populasjonsvekst


4. Forbruksvalg og miljø
Læringsmål:
- Kunne forklare hva som legges i begrepet bærekraftig utvikling
- Bli bevisst på hvordan dine forbruksvalg påvirker miljøet
Globale miljøutfordringer
Læringsmål:
- Kunne forklare hva en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål er.
- Forklare begrepet global oppvarming og hvorfor dette er uheldig for miljøet
- Gjengi konsekvenser for tap av biologisk mangfold
- Beskrive den globale vannkrisen

Individ
= et enkelt dyr eller en enkelt plante
Art
= Individer som kan parre seg med hverandre og få levedyktige avkom
Populasjon
= Individer av en art som lever i et bestemt område
Samfunn
= Den biotiske delen av et økosystem med alle populasjoner av levende organismer
Økosystem=
Samlingen av alle levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer i et område
Definisjoner økosystem
Økologi
= læren om samspillet i naturen
En fiskeørn som har fanget en fisk med klørne. Fotograf: Kjell Germeten https://fotojakta.wordpress.com/page/8/

Har et samspill mellom de levende organismene, som igjen blir påvirket av ikke-levende faktorer.
Den levende delen (Biotiske faktorer)
KIlder:
Bilder:
sopp: http://fylker.miljostatus.no/Sogn-og-Fjordane/Tema-A-A/Dyr-og-plantar/Biologisk-mangfald/Sopp-og-lav/
Grevling: https://snl.no/grevling
Sommerfugl: https://pt.wiktionary.org/wiki/sommerfugl
Tyttebærblomst: http://www.markblomster.com/Markblomster/Diverse%202007/P5293551_R.jpg
ESBL bakterie: http://www.t-a.no/nyheter/article10525843.ece
sol: http://hedemarken.landbrukstjenester.no/sommerferie-2015/
jord: http://www.tradgardshuset.com/nyheter/jordanalys-och-godseltips/
hjorter: http://ndla.no/nb/node/99621
snøugle: http://www.abcnyheter.no/livet/2014/01/25/191934/lite-lemen-kan-velte-stort-lass
Et økosystem består av
Den ikke-levende delen (abiotiske faktorer)
Økosystem=
Samlingen av alle levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer i et område
F.eks. en innsjø, et fjell eller et skogområde.
Populasjonsstørrelse
http://kosmossf.cappelendamm.no/flash/popup_vis.html?tid=501950
Animasjon som viser hvordan populasjonens størrelse endres:
Test deg selv:

1. Hvilke fire hovedfaktorer påvirker en populasjonsstørrelse?
2. Beskriv hvordan populasjonen utvikler seg i følgende kurve:
3. Hva kaller vi en slik kurve?
4. Beskriv hvordan konkurranse kan være med på å regulere størrelsen på en populasjon. Bruk gjerne et eksempel.
Konkurranse
- Mat
- Parringspartnere
- Bosted
- Gjemmeplasser
Bildet viser to hannhjorter som sloss mot hverandre. Vinneren får bli igjen og parre seg med flere hunner, mens taperen må forlate området.
Sykdom og stress
Ikke-levende faktorer (miljøforandringer)
Bæreevne= Det høyeste antallet individer av en art som kan leve innenfor et avgrenset område over lengre tid.
Les om den mystiske massedøden av over 120.000 sjeldne steppeantiloper i Kasakhstan: http://forskning.no/dyreverden/2015/05/over-120-000-antiloper-dode-i-kasakhstan
Tenkeoppgave: Hvorfor er individene mer utsatt for sykdomsutbrudd ettersom populasjonstettheten øker?
Bildet viser en snøugle som har fanget en lemen
Fødsel, innvandring, død og utvandring påvirkes av:
Populasjonsvekst hos mennesker
Rundt 1830: Stor økning i folketall i Europa. Dette grunnet industrirevolusjonen som erstattet menneskelig arbeidskraft- Gjorde det mulig å dyrke mat til fler.

I dag: befolkningen i industriland har stoppet opp eller begynt å gå tilbake. I utviklingsland øker befolkningen mye.

Problemer ved befolkningsvekst: mangel på mat, vann, bosted, miljøproblemer (avskoging, forurensning).
Bærekraftig utvikling
Historie:
FN miljøvernkonferanse i 1972:
FNs miljøvernprogram vedtatt
Brundtlandkommisjonen opprettet i 1983: landene som deltok forpliktet seg til konkrete miljøtiltak
Norges strategi for bærekraftig utvikling 2007: Regjering ønsker at Norge skal bli et foregangsland innen bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling er et begrep som betyr at vi skal dekke våre grunnleggende behov uten at det ødelegger for kommende generasjoners mulighet til å dekke sine.
Hvilke ressurser/energikilder tror dere er fornybare og hvilke er ikke fornybare?

Ressurs= noe i naturen som vi mennesker har nytte av
Energikilde= ressurs i naturen som kan omvandles til nyttige energiformer som varme, elektrisitet og mekanisk energi.
Fornybar= Ressurs som kan brukes om igjen
Ikke-fornybar= Ressurs som tømmes, eller det tar millioner av år å danne på nytt.
.

Jernutvinningsprosess
Atomkraftverk
Hvilke regnes som mest miljøvennlige?
Bildet viser Altakraftverket
Oppgave: Vannkraft regnes som en av de mest miljøvennelige energikildene siden det gir ingen utslipp av skadelige stoffer til naturen. 95-99% av elektristeten som produseres i Norge kommer fra vannkraft. Ser dere likevel noen uheldige miljøvirkninger ved bruk av vannkraft?
Hva kan skje på den ene og andre siden av demningen?
Energibruk i Norge

- Energibruken i boliger har flatet ut siden 1990-tallet. Årsak: mer bruk av varmepumper og bedre isolerte boliger.
- 70-80% av energi til oppvarming av bolig/varmtvann fra vannkraft.
- ENØK= energiøkonomisering--> Vært viktig for å redusere totalt energiforbruk i norske hjem. Eks: varmepumpe, sparedusj, sparepærer, energimerkede hvitevarer.
Bruker mye energi i form av elektrisk strøm og drivstoff.
Energi til transport
Energi til bolig
- Mesteparten av transport med biler, vogntog, busser, båter og fly --> bruker store mengder bensin, diesel og olje
- Tog= miljøvennlig transport siden fleste norske tog går på strøm.
- Mer bruk av kjøretøy som går på gass eller strøm vil redusere CO2-utslippene.
Toyota Yaris Hybrid
Veksler mellom å bruke en bensinmotor og elektrisk motor
El- biler har kun elektrisk motor. Foreløpig kan man parkere gratis og slippe å betale bompenger. Mange steder kan man også lade gratis.
Mer miljøvennlige alternativer til "vanlige" biler med bensin- eller dieselmotor
Energiforbruk i verden
- Fleste andre land produserer elektrisitet på skadelige måter: kull-, gass- og atomkraftverk
- Stadig økende energiforbruk--> krever at vi lærer å utnytte mer fornybare energikilder.
Matforbruk:
- Gjennomsnittlig nordmann pr år: 436 kg mat.
- Mye av maten vi spiser er transportert over lange avstander.
- Kjøttproduksjon 15 ganger høyere utslipp av CO2 enn dyrking av korn, poteter og grønnsaker.
- Kastes enorme mender mat fra husholdninger, butikker og spisesteder.
- Ca halvparten av all mat som produseres i verden blir ikke spist.
Klesforbruk:
- Store butikkjeder ønsker å produsere klærne billigst mulig. Eks i Vietnam, Kina og Bangladesh.
- Påvist skadelig bruk av fargestoffer/blekemidler --> helseskadelig for arbeidere og miljøet rundt fabrikk.
- Ca 20 000 mennesker dør hvert år grunnet skader fra slike kjemikalier.
Oppgaver: Kan jeg ta ansvar?
1) Hva er fordelen med å spise kortreist mat?
2) Forklar hvorfor det kan være miljøvennlig å ha minst en kjøttfri dag hver uke?
3) Har du forslag til hva man i norske hjem kan gjøre for å kaste mindre mat?
4) Hvordan kan du som forbruker minske forurensning grunnet klesproduksjon?

Avfall
- Moderne samfunnet= bruk-og-kast-samfunn.
- Gjennomsnittelig nordmann ca 500 kg søppel pr år.
- Positivt: Blir flinkere til å utnytte avfallet
- Kildesortering= sortere avfallet i matavfall, papir, plast, glass og metall.
Kompost= matavfall omdannes til jord og kan brukes i hager/jordbruket
Gjenbruk: Andre personer kan ha bruk for det man ikke ønsker selv. Man kan også prøve å reparere det som har gått i stykker.
Energigjenvinning: Avfall blir brent og energien kan benyttes til blant annet oppvarming av vann.
Gjenvinning (resirkulere): avfall samles inn og brukes til å lage nye produkter.
Oppgave:
1) Har du forslag til enkle grep du selv kan gjøre for å redusere avfallsmengden?
Global interessekonflikt= enkelte land gjør noe som er til deres egen fordel, men som er til skade for store deler av resten av verden.
Eksempler på tre globale interessekonflikter:
1) Global oppvarming
2) Tap av biologisk mangfold
3) Mangel på ferskvann
Global oppvarming
Tap av biologisk mangfold
Global vannkrise
Test deg selv:
1. Hva er et økosystem?
2. Definer hva en art og en populasjon er?
3. Forklar forskjellen på levende og ikke-levende faktorer
Påvirkes av fire hovedfaktorer:

= Naturlig prosess hvor atmosfæren slipper inn mer energi fra sola enn det som slippes ut.
Fornybare og ikke-fornybare ressurser
http://flash.vg.no/grafikk/klima/drivhuseffekten_mx.swf
Animasjon økt drivhuseffekt:
Drivhuseffekten
Drivhusgass/klimagass= gasser i atmosfæren som har evne til å slippe igjennom energien fra sola, samt fange opp og reflektere varmestråler fra jordoverflaten. Eks. CO2, SO2, NOx.
Økt drivhuseffekt= Høyere gjennomsnittstemperatur på jorda som følge av økte CO2-utslipp. Fører til klimaforandringer.
Fornybare vs ikke fornybare ressurser
Økt drivhuseffekt
Energibruk i Norge og verden i dag
Matforbruk og klesforbruk
Avfall
Hva er problemet med bruk av fossile energikilder?
Full transcript