Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hf 2. Strategie organisatiekunde

Hf 2 Org.kunde Strategie
by

Erik Veneboer

on 9 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hf 2. Strategie organisatiekunde

Strategie
Organisatie
mensen
middelen
Doelstellingen
Doel
Strategie
visie
missie
business definition
analyse huidige situatie
planning
Planning: Nu beslissen
wat in de toekomst
moet gebeuren.
VISIE: Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan wat de toekomstdroom van de mensen binnen de organisatie is. Omdat een visie over zaken gaat die in een verre toekomst eventueel kunnen plaatsvinden wordt een visie soms bijgesteld.
MISSIE: Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd.
Businessdefinition:
de beschrijving van het werkterrein van de onderneming
model van Abell
planning aan de hand van:
-het niveau (concern,afdeling, product)
-tijdshorizon (kort, middellang en lang)
-
mate van detail
(strategisch/tactisch)
-functioneel gebied (inkoop, verkoop,
productie, HRM, financiën)
Uitvoering
Strategisch ondernemingsplan bestaat uit:
-strategie
-planfase
-uitvoering
Hoe bepaal je een strategie?
strategieontwikkelingsmodel
Situatieanalyse

Swot analyse (met confrontatiematrix)

Diagnose en prognose (strategische kloof)

Strategievorming (opties om kloof te overbruggen + keuze daaruit)

Uitwerking gekozen strategische optie

Uitvoering, controle, bijsturing
onderdelen situatieanalyse
-karakterestiek van de onderneming (eventueel historie)
-marktgegevens (aard / omvang)
-de missie (beleidsuitgangspunten)
-doelstellingen
-segmenten (profiel en koopgedrag)
-huidige strategie
-marktposities binnen de segmenten
-belangrijkste concurrenten (en beleid)
-de bereikte resultaten
-marktvorm
-businessdefinition (abell) -model
SW
OT
analyse
Intern (micro)

sterkte zwakte analyse

zie blz 54 (of 53). Checklist van Porter

BCG -model
Extern (macro en meso)

kansen en bedreigingen analyse

Macro= DE PEST

Meso=
Demografische factoren
Economische factoren
Politiek-juridische factoren
Ecologische factoren
Sociaal-culturele factoren
Technologische factoren
participanten bedrijfskolom:
-afnemers
-concurrentie
-leveranciers
publieksgroepen:
-media
-vakbladen
-actiegroepen
confrontatiematrix
strategische kloof:
A: gewenste ontwikkeling
B: ontwikkeling bij
ongewijzigde koers
Strategievorming
concurrentiestrategieën van Porter
-costleadership
-differentiatie
-focus (niche markt)

Groeistrategieën
Integratie en differentiatie:
-achterwaarts
-voorwaarts
-horizontaal
groeistrategieën van Ansoff
Marktpositiestrategieën
-marktleider
-marktuitdager
-marktvolger

WAT?
(afnemers)
WIE?
Op welke manier
Hoe?
omzet
afzet
productie
Tijd
Klantwaardestrategieën

(Tracy & Wiersema)
operational excellence
customer intimacy
product leadership

https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/71899c5539f54a98b5e79491fb0571271d?playfrom=0&player=d3641b73caca4d37b5d868b9ada57aba0a
https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/90693e02e9a145d2a2ee90486a4e37ab1d?playfrom=0&player=d3641b73caca4d37b5d868b9ada57aba0a
Full transcript