Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buiten de poortjes Zorgboog & Zuidzorg

Sociale Innovatie Zorgboog & Zuidzorg
by

Alares Den Haag

on 6 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buiten de poortjes Zorgboog & Zuidzorg

Buiten de poortjes lopen
Agenda
Agenda
Welkom
Kennismakingsbijeenkomst
Doel
Realiseren van een innovatiebeweging binnen ZuidZorg en Zorgboog. Dit door met een rebellenteam te starten, deze op te leiden en te begeleiden waardoor zij als innovatievliegwiel kunnen fungeren richting de andere delen van de organisaties. D
it alles met het doel te excelleren en buiten de poortjes te durven lopen.

Resultaten
15 toegeruste rebellen in een (h)echt team die de aanwezige innovatiekracht benutten
Een blijvende innovatieve wind in de organisaties: een beter innovatieklimaat
Longlist aan verbeterideeën die we kunnen oppakken
Inzicht in ervaren drempels voor innovatie
Inzicht in wat er nodig is om experimenten te stimuleren en mogelijk te maken
Drie businesscases voor drie projectvoorstellen
Drie succesvolle projecten

Hogere arbeidsproductiviteit door effectiever en efficiënter werken
Meer arbeidsvreugde door eigen bijdrage aan succesvolle verbeteringen in het werkproces
Gedragen en verankerde experimenteerruimte in de organisatie voor continue innovatie
Onze aanpak
"Om de innovatiekracht binnen de organisaties te stimuleren creëren de rebellen gezamenlijk, onder begeleiding van Alares, de noodzakelijke experimenteerruimte. Deze experimenteerruimte wordt gevormd door een innovatie-stoomcursus, interne en externe stages en een drietal businesscases. Binnen deze ruimte gaan we vervolgens concreet aan de slag met drie rebellenprojecten. Ook ontwikkelen we met het team een plan hoe de innovatiekracht structureel gestimuleerd kan worden in de organisatie."
gericht op de thema's externe profilering, klantwaardering en efficiënt werken
Vrijdag 8 maart
Opleidingsdag 1
Donderdag 21 maart
Opleidingsdag 2
Vrijdag 22 maart
Brainstormbijeenkomst
Dinsdag 2 april
Intervisiebijeenkomst
Donderdag 25 april
Werkbijeenkomst - Van idee naar project
Vrijdag 26 april
Werkbijeenkomst - Plan voor experimenteerruimte
Vrijdag 10 mei
13.00 - Welkom!
13.10 - Kennismaking
13.40 - Toelichting op het traject: wat gaan we doen?
14.00 - Toelichting samenwerkingsomgeving
14.15 - Drijfveren: waarom wil jij een rebel zijn?
14.40 - Wat willen we uitdragen als groep?
15.40 - Hoe gaan we dit uitdragen?
16.20 - Afsluiting en toelichting op tweedaagse
Kennismaking
Pak een kaart die bij jou past. Omschrijf met behulp van deze kaart jezelf. Bijvoorbeeld wie je bent, welke functie je vervult, wat je graag in je vrije tijd doet, waar je woont, etc. Geef ook kort aan wat jouw verwachting is bij het team en wat je hoopt te vinden bij de andere rebellen.
Toelichting traject
Doel
Realiseren van een innovatiebeweging binnen ZuidZorg en Zorgboog. Dit door met een rebellenteam te starten, deze op te leiden en te begeleiden waardoor zij als innovatievliegwiel kunnen fungeren richting de andere delen van de organisaties. D
it alles met het doel te excelleren en buiten de poortjes te durven lopen.

Resultaten
15 toegeruste rebellen in een (h)echt team die de aanwezige innovatiekracht benutten
Een blijvende innovatieve wind in de organisaties: een beter innovatieklimaat
Longlist aan verbeterideeën die we kunnen oppakken
Inzicht in ervaren drempels voor innovatie
Inzicht in wat er nodig is om experimenten te stimuleren en mogelijk te maken
Drie businesscases voor drie projectvoorstellen
Drie succesvolle projecten

Hogere arbeidsproductiviteit door effectiever en efficiënter werken
Meer arbeidsvreugde door eigen bijdrage aan succesvolle verbeteringen in het werkproces
Gedragen en verankerde experimenteerruimte in de organisatie voor continue innovatie
Onze aanpak
"Om de innovatiekracht binnen de organisaties te stimuleren creëren de rebellen gezamenlijk, onder begeleiding van Alares, de noodzakelijke experimenteerruimte. Deze experimenteerruimte wordt gevormd door een innovatie-stoomcursus, interne en externe stages en een drietal businesscases. Binnen deze ruimte gaan we vervolgens concreet aan de slag met drie rebellenprojecten. Ook ontwikkelen we met het team een plan hoe de innovatiekracht structureel gestimuleerd kan worden in de organisatie."
gericht op de thema's externe profilering, klantwaardering en efficiënt werken
Erica SpanjersAnnette Kellenaers
Lily Wouters
Anita Sanders
Danielle Spoor
Jeanne Ogier
Anne van de Moosdijk
Tobi Steenbakkers
Saskia vd Brink
Myrte Salari
Gemmy Zengers
Linda den Hoed
Judith Bullens
Marleen vd Loo
Wilma van Oel
Drijfveren
Waarom wil jij een rebel zijn?
Zeg het vanuit je gevoel!
15 minuten voor formuleren van jouw 'Why'
15 minuten om deze met elkaar uit te wisselen in groepjes van drie
10 minuten om overeenkomsten met hele groep te delen
Hoe gaan we het zeggen?
Betrekken van collega's
en enthousiasmeren
V
Jullie gaan in drie groepen uiteen
Iedere groep maakt een eigen verhaal met minimaal:De drie verhalen vertellen jullie vervolgens aan de groep
Het "beste" verhaal (stemmen) werken we verder uit
1.
2.
- wie zijn we
- waarom doen we dit
- wat willen we gaan doen
- hoe kun je met ons meedenken
- hoe kun je met ons in contact komen
maximaal 8 zinnen!
Wat gaan we zeggen?
YES! WE GAAN OP VIDEO! ;-)
Iedereen gaat op beeld en iedereen gaat iets zeggen.. maar hoe verdelen we de boodschap over 15 mensen?
Na verdeling van de zinnen
Iedereen heeft een rol in de video!
Dan nemen Alex en Robert de filmpjes op!
(30 minuten)
(20 minuten)
Voor degene die even niets te doen heeft...
1. Vul jouw profiel in op de Yammer van het rebellenteam
2. Vergeet ook niet een foto van jezelf te plaatsen!
3. Plaats vervolgens jouw 'Why' op de Yammer omgeving
4. Help elkaar ook vooral wanneer iets niet lukt...!
Afsluiting
Tweedaagse op 21 en 22 maart
Details komen nog!
We besteden in ieder geval aandacht aan:
1. uitgangspunten en handvatten sociale innovatie
2. praktische tips & tricks verandermanagement
3. de positionering en rol van het team in de organisatie
En wat mogen we zeker ook niet vergeten?!
Deel het met ons en met elkaar op Yammer
Efficiënt werken
Klantgerichtheid
Externe profilering
REBELLENTEAM ZORGBOOG & ZUIDZORG
09.00u - 09.15u - Opening
09.15u - 09.45u - Loskompetitie!
09.45u - 10.00u - Omdenken in de theorie
10.00u - 11.00u - Omdenken binnen Zorgboog/Zuidzorg
11.00u - 12.00u - Verandermanagement in de theorie
12.00u - 12.30u - Lunch
12.30u - 14.00u - Verandermanagement in de praktijk
14.00u - 15.00u - Verandermanagement binnen Zorgboog/Zuidzorg
15.30u - 17.00u - Rondleiding High-Tech Campus Eindhoven
17.00u - 19.00u - Diner
19.00u - 21.00u - Weerwolven
Omdenken
Veranderen
. . .
. . .
. . .
1. Hoeveel rechte lijnen heb je nodig om alle stippen te raken zonder je pen van het papier te lichten?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2. Een man duwt zijn auto naar een hotel, als hij daar aankomt beseft hij dat hij failliet is. Hoe is dit mogelijk?
3. Een rij van vier cijfers is in waarde zelf, meer dan zevenduizendnegenhonderdenelf. Maar halveer ze en, raar maar waar, de som is plotseling nul, zowaar. Over welk getal gaat het?
4. Wat komt er één keer voor in juni, één keer in juli en drie maal in augustus?
5. Nu een lastig vraagstuk. Maak deze rekensom correct door maar één cijfer te verschuiven.

26 - 63 = 1
7. De glazen moeten afwisselend vol en leeg naast elkaar staan. Daarvoor mag u maar één glas verplaatsen. Welke?
8. Maak twee vierkanten die elkaar niet raken, door acht lucifers te verwijderen. Welke?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Voor de "oplettende" kijker! Whodunnit?
Want voor je het weet zit je vast!
OMDENKEN (dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken)

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws.
Het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.
Deconstrueren
Van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.
Construeren
1.
2.
Van problemen...
Naar kansen!
Omdenken!
.... maak je de slag van bestaande feiten naar nieuwe mogelijkheden?
?
Door een andere bril op te zetten!
.
In drie groepen uiteen om advies te formuleren aan organisatie (20 minuten)
Iedere groep een andere bril
Denken vanuit feiten en kansen niet blijven hangen in problemen!
Toewerken naar een adviespresentatie (max. 10 minuten)
Maar hoe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vanuit de theorie
Naar de praktijk
Voor het team
Mensen veranderen constant
Change is the only
constant
En waarom is veranderen in organisaties dan zo moeilijk?
Mensen willen niet veranderen
See, feel, change!
1.
Bondig formuleren van een visie/idee
Aantrekkelijk presenteren van deze visie
Verspreiden van de visie intern en extern
Vraag om reactie en feedback en praat met elkaar
Toelichten hoe acties/projecten invulling geven aan visie
Actief betrekken van mensen die bij willen dragen
Vinden van nieuwe
2.
Inventariseer de voor- en tegenstanders in je omgeving
Besteed aandacht aan hen en betrek ze bij de ontwikkeling
Ondersteun de voorstanders bij hun eigen acties
En zet ze vooral ook veel in het zonnetje!
Besteed de meeste aandacht aan je beste mensen
Voorstanders --> ambassadeurs
Meelopers: niet veel voor doen
laat ze maar komen (aantrekkelijk maken)
Tegenstanders: weinig aandacht aan besteden
Behalve bij frustratie en neerwaartse spiraal
Tegenspelers: belangrijke groep
Zij durven zich uit te spreken
+
Voorstanders
Tegenstanders
Tegenspelers
Vertrouwen in de organisatie
60%
Geloof in de inhoud
-
+
Meelopers
Energie
-
Betrokkenheid
3.
Practice what you preach
Gedrag is meest zichtbare vorm van cultuur én verandering
Wees je daarom bewust van jullie gedrag als groep
De verandering begint namelijk (mede) bij jullie
Bepaal wat jullie 'gewenst' gedrag vinden
Doe wat jullie vinden dat anderen moeten doen
Tips!
Niet vergeten op te schrijven! :-)
We kijken teveel naar resultaat en te weinig naar ons eigen gedrag. We weten precies wat we willen bereiken, maar benoemen niet de kleine dagelijkse stappen die gezet dienen te worden om dit doel te realiseren.
We richten ons op bewust gedrag dat naar schatting slechts 5% van het totaal vormt. Maar liefst 95% van ons gedrag verloopt onbewust en wordt direct beïnvloed door factoren in onze direct omgeving.
Iedere verandering betekent de kans om iets te verliezen. Zeker verlies je de ‘status quo’. Uit onderzoek blijkt dat een verlies ons minimaal twee keer zo hard raakt als een vergelijkbare winst.
We zijn ongeduldig, werken ongestructureerd en ongefaseerd. Veranderingen hebben echter juist tijd nodig.
Geen lange adem...?
Bang om iets te verliezen?
Alleen oog voor het doel?
Onderschatting van omgeving?
Mindset: confrontatie van bestaande beelden, vervreemding creeren
Groepsarena: groepscoaching, nieuwe cultuurdragers creëren, vervanging van een deel van het management
Gedrag: training, individuele coaching
Interventies
Tips!
Niet vergeten op te schrijven! :-)
Tips!
Niet vergeten op te schrijven! :-)
Ilja van den Berg
Iedereen heeft krachten...
en bijbehorende valkuilen..
Jullie hebben
elkaar nodig!
In de verandering en in de projecten
Hoe sta jij in veranderingen?
Kleurentest!
Groepsopdracht
bit.ly/kleurtest
De brillen!?
Walt Disney
Google
http://www.google.nl/intl/nl/about/
Coca Cola
Efficiënt organiseren
Klantgerichtheid
Externe profilering
The
Company
Company
The
09.00u - 09.30u - Opening en terugblik
09.30u - 11.00u - Sociale innovatie
11.00u - 12.00u - Rolbepaling Rebellenteam
12.00u - 13.00u - Lunchen
13.00u - 13.30u - Energizer
13.30u - 14.30u - Power Hour!
14.30u - 16.00u - Spelen met Innovatie!
16.00u - 16.30u - Afsluiting
bit.ly/loskompetitie
Ilja van den Berg
Wim Renders
willen
kunnen
mogen
cultuurdragers
Doe de test individueel
Deel de resultaten met elkaar in groepen van drie
We bespreken daarna de resultaten kort plenair
Mila Bouwense
Tobi
Agenda
Sociale innovatie
Mila Bouwense
Theorie en praktijk
Rolbepaling Rebellenteam
Hoe gaan we het vliegwiel vormen voor sociale innovatie?
Avontuurlijk • Grensverleggend • Impulsief •
Origineel • Ondernemend • Spontaan
Contactgericht • Optimistisch • Welbespraakt • Fantasievol • Enthousiast • Ongedisciplineerd
Actiegericht • Prestatiegericht • Energiek • De beste willen zijn • Zakelijk • Doener
Strateeg
Persoonlijk • Geduldig • Begripvol • Zorgzaam • Inlevend • Attent
Verbonden • Aangepast • Onpartijdig • Verdraagzaam • Open voor anderen • Compromisgeneigd
Weloverwogen • Geconcentreerd • Gericht op feiten • Doorvragend • Verstandelijk • Afstand bewarend
Gestructureerd • Gedisciplineerd • Ordelijk • Perfectionistisch • Controlerend • Gedetailleerd
Pionier
Verankeraar
Analyticus
Teamspeler
Duidelijk • Koersbepalend • Onafhankelijk • Hard • Toekomstgericht • Denker
Presteerder
Helper
Netwerker
Opdracht
In de drie groepen uiteen om te praten over:
- Welke rol, inclusief motivatie, willen wij vervullen? (20 minuten)
met een klein borreltje?
Power Hour
60 minuten / aantal vragen = tijd per vraag
Vragen
Spelen met innovatie
Tobi
Afsluiting
Bij welk thema ligt jouw hart?
Waar wil jij intern stage gaan lopen?
Waar moet jouw externe stage aan voldoen?
Wij maken het verschil!
Wij willen niet ingehaald worden door anderen!
Want wij geloven in de JGZ!
Wij zijn de rebellen van de JGZ!
Die ons werk positief op de kaart gaan zetten!
Uit de schaduw en in de spotlight!
Dit doen we door onze idee te ventileren!
En meteen om te zetten in acties!
Weet jij ook dingen die anders kunnen?
Wij gaan er mee aan de slag!
Doe met ons mee!

Doe met ons mee!
Ja, maar....
Ja, en....
Erica Spanjers
Lily Wouters
Anita Sanders
Jeanne Ogier
Anne van de Moosdijk
Tobi Steenbakkers
Saskia vd Brink
Myrte Salari
Gemmy Zengers
Linda den Hoed
Judith Bullens
Marleen van de Loo
Wilma van Oel
Annette Kellenaers
Danielle Spoor
Ik geloof niet dat dit de oplossing is, maar er moet wel iets gebeuren!
Ik ben het volledig met je eens, dit is wat we moeten gaan doen!
Dat zouden we inderdaad wel eens moeten doen ja. Als het zover is dan kom ik wel in beweging.
Ik haak helemaal af! Er hoeft niets te veranderen en al helemaal niet op de manier die je voorstelt!
Collectieve effecten nastreven
Overkoepelende belangen zien
Verandering beheersbaar maken
Stappen in kaart brengen
Afstemmen behoefte organisatie en individu
Mensen weten te prikkelen
Verandering als leertraject benaderen
Conflicten als uitdaging kunnen zien
Onuitputtende energie
Doel en middelen goed kunnen afstemmen
Luchtfietserij
Emoties over het hoofd zien
Geen merkbare resultaten boeken
Weinig ruimte voor maatwerk
Als het maar leuk is
Ongeduld en haast
Niet aan kunnen passen aan tempo anderen
Gebrek aan actie
Onrealistische verwachtingen
Terugblik
Omdenken
Verandermanagement
Kleurentest Caluwé
Coca Cola, Walt Disney, Google
See, Feel, Change
Nieuwe cultuurdragers
Practice what you Preach
Rol 1 - Inspirator
Rol 2 - Denktank
Rol 3 - Uitvoerder
Het team heeft als doel om inspiratie te brengen
Zeer extern georienteerd
Haalt ideeën de organisaties in
Laat zien hoe dingen anders kunnen
Communiceert veel
Betrekt anderen om projecten uit te voeren
Stimuleert anderen om in actie te komen
Gericht op het genereren van ideeën
Het team heeft als doel om ideeën tot projecten te maken
Gericht op ondersteunen en het "mogelijk maken"
Het 'postvak IN' voor innovatieve ideeën
Biedt een podium van meedenkers
Bouwt aan community van innovatoren
Maakt gebruik van de ideeën die er al zijn
Stimuleert anderen om in actie te komen
Gericht op het verzamelen van ideeën
Het team heeft als doel om ideeën om te zetten in resultaten
Geen woorden maar daden!
Haalt ideeën op uit de organisatie
Laat zien dat de dingen anders kunnen
Is er zichtbaar aanwezig
Betrekt ook anderen om projecten uit te voeren
Stimuleert anderen om met innovatieve ideeën te komen
Gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten
- Wat zijn de belangrijkste dingen die we met elkaar moeten bespreken?
- Welke concrete vragen willen jullie aan de groep voorleggen?
Energizer!
Maak een rangorde van 'meest begrip' (1) naar 'minst begrip'
Hoe moeten we in mei zonder jullie verder?
Wat is een vindplaats van ideeën?
Worden symposia nu wel gefaciliteerd? Wat wordt gefaciliteerd?
Hoe houden we de motivatie vast als we worden tegengewerkt?
Hoe creeer je ruimte voor jezelf? (waan van de dag)
De toekomst van de rebellenclub als dit traject afgelopen is?
Zijn alle drie de rollen even krachtig voor langdurige innovatie?
Wordt de rol als inspirator geaccepteerd? En de andere rollen? En hoe geven we die rol(len) invulling?
Is het goed om als innovator bij RvE te kijken cq een andere divisie?
Hoe gaan we de anderen betrekken?
Hoe houdt je de regie?
Hoe worden de ideeën opgehaald vanuit de organisatie?
Hoe verkopen/presenteren/profileren we het team?
Hoe krijgen we waardering van het management?
Wat willen we halen en brengen bij best practices? (extern shoppen?)
http://prezi.com/7t_dz5n1mg0u/
Full transcript