Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

EU programi i osnovne škole

No description
by

Boris Vampula

on 27 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EU programi i osnovne škole

Putokazi prema EU programima i fondovima za osnovne i srednje škole
Program za cjeloživotno učenje
LLP – Lifelong Learning Programme

Program Pestalozzi Vijeća Europe
Kohezijska politika - što je to?
Investicijska politika EU-a kojom se promiče i podržava ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija
Kohezijski fond ustanovljen je Ugovorom iz Maastrichta, s primarnim ciljem da slabije razvijenim državama članicama osigura zadovoljenje kriterija za sudjelovanje u
ekonomskoj i monetarnoj uniji
i usmjeren najvećim dijelom na projekte iz
područja zaštite okoliša i EU prometne mreže
Kohezijski fond
Tematske cjeline i prioriteti strategije EU 2020
1. Istraživanje, tehnološki razvoj & inovacija
2. Informacijske i komunikacijske tehnologije
3. Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
4. Ekonomija  temeljena na niskim emisijama CO2 u svim sektorima
5. Prilagodba klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša & učinkovitost resursa
7. Održivi promet te uklanjanje uskih grla na
ključnoj infrastrukturi prometne mreže
8. Zapošljavanje & mobilnost radne snage
9. Socijalno uključivanje i borba protiv siromaštva
10. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Institucionalni kapaciteti & učinkovita javna uprava

Program za cjeloživotno učenje - LLP - dok je bio...
Najveći program EU usmjeren na sve stupnjeve obrazovanja

Namijenjen je svima uključenima u proces odgoja i obrazovanja na svim razinama (od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja)

Cilj programa jest doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom te većim brojem kvalitetnih radnih mjesta.

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=784

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

EU Komisija - 37 izvršnih Agencija

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizualne medije (audiovizualnost) i kulturu

Erasmus+
Kreativna Europa
Europa za građane
EU volonteri
Eurydice

Jedinstveni integrirani program obuhvaća cijeli sektor obrazovanja, osposobljavanja i mladih na holistički način te uključuje i sport
Postavlja 7 postojećih programa u jedinstveni koherentni okvir
Teži postizanju većeg sustavnog učinka
Značajna pojednostavljenja
Manji broj natječaja i smanjenje broja aktivnosti
Jednostavniji za korištenje i lakše snalaženje
Pojednostavljeno financijsko upravljanje -jedinični troškovi
Značajno povećanje budžeta - dvostruko u odnosu na 2007. - 2013.
Dodatno financiranje iz aktivnosti vanjskih instrumenata za potporu međunarodne dimenzije visokog obrazovanja
ZAŠTO SUDJELOVATI U ERASMUS+ PROGRAMU ???

80% nastavnika primijetilo kako su učenici iskazivali veće zanimanje za druge zemlje i kulture.
Učenici su znatno poboljšali svoje znanje o životu i školama u partnerskim zemljama, te pokazali veću toleranciju prema stranim kulturama i narodima.
90% nastavnika također je poboljšalo vlastito znanje i razumijevanje odgojno-obrazovnih sustava partnerskih zemalja
82% njih uspostavilo je dugoročan osobni kontakt s nastavnicima iz partnerskih škola.

Kod 75% učenika povećala se motivacija za učenjem stranih jezika;
62% njih znatno je poboljšalo svoje znanje engleskog jezika,
23% je poboljšalo znanje nekog drugog jezika.
Također, dvije trećine nastavnika poboljšalo je svoje znanje engleskog jezika, a jedna je trećina poboljšala svoje znanje nekog drugog stranog jezika.
Nastavnici su primijetili kako je više od 70% učenika poboljšalo svoje društvene vještine kao i sposobnost timskog rada.
Prema procjeni dvije trećine učenika razvilo je posebno znanje i kompjuterske vještine, te su postali samouvjereniji i motiviraniji za učenje.
75% nastavnika poboljšalo je svoje sposobnosti rada u interdisciplinarnim timovima, upoznali su nova gradiva te su naučili nove nastavne metode.
Velika većina nastavnika (79%) smatra kako je rezultat partnerstva jača europska dimenzija u školi.

Vijeće Europe
Promiče i podržava interkulturalni dijalog i međusobno razumijevanje zemalja članica

Europska kulturna konvencija (1954.) – Okvir za djelovanje VE u području odgoja i obrazovanja, mladih i sporta

Hrvatska je član od 1996. godine
Teme u Programu Pestalozzi
1. Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
2. Odgoj i obrazovanje za interkulturalnost i društveno-kulturalnu raznolikost
3. Poučavanje povijesti, sjećanje i sprečavanje zločina protiv čovječnosti
4. Odgoj i obrazovanje Roma u Europi
5. Prava djeteta
6. Sprečavanje nasilja
7. Višejezičnost
8. Medijska pismenost
9. Ravnopravnost spolova u odgoju i obrazovanju

www.coe.int/Pestalozzi

ŠTO JE ESF?
Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na:
1. Poticanje poduzetništva
2. Pružanje pomoći posloprimcima vezano za obrazovanje i u pronalaženju boljih radnih mjesta
3. Uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog obrazovanja i zapošljavanja.


Njegovo se djelovanje temelji na
ulaganju u ljudske resurse
– posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom.
Projekti za dobrobit građana EU-a
Europski socijalni fond (ESF)
nije agencija za zapošljavanje
– ne objavljuje oglase za radna mjesta.

Međutim,
izdvaja novčana sredstva
za financiranje desetaka tisuća projekata vezanih uz obrazovanje i zapošljavanje koji se provode na
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini diljem Europske unije
Razlika program –projekt

Što je program?

Okvir za planiranje aktivnosti unutar određenog sektora ili područja
Aktivnost koja traje duže vrijeme i može se prilagođavati
Skup uvjeta za implementaciju – vođenje, plaćanje, kontrola


Što je projekt?

Određena aktivnost unutar određenog sektora ili područja
Ograničena u izvorima (vrijeme, ljudi, novac)
Sadrži konkretne ciljeve i prioritete te proračun i vremenski raspored aktivnostiPoboljšanje osobnih i profesionalnih kompetencija sudionika
Bolja zapošljivost na europskom tržištu rada
Jezične kompetencije i multikulturalna osviještenost
Povećana atraktivnost i međunarodna dimenzija ustanova koje sudjeluju u aktivnosti
Bolji mehanizmi za priznavanje vještina i kompetencija stečenih tijekom boravka u inozemstvu
Koje vrste mobilnosti uključuje KA1?
Osposobljavanje
osoblja (2 dana-2 mjeseca):
•a) sudjelovanje u strukturiranim
tečajevima
i ostalim oblicima osposobljavanja u inozemstvu
•b)
praksa
po modelu job shadowing u partnerskoj školi (školi koja prima sudionika) ili drugoj relevantnoj ustanovi u području općeg obrazovanja.
Podučavanje
(2 dana-2 mjeseca):
Unutar ove aktivnosti nastavno i nenastavno osoblje ima priliku
podučavati
svoj predmet u partnerskoj školi u inozemstvu
Na razini sektora

Projekti usmjereni na:
učenike kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja škole
učenike sa slabim osnovnim vještinam

Projekti koji doprinose razvoju visokokvalitetnih programa u području ranog odgoja i obrazovanja

Projekti usmjereni na razvoj nastavničke profesije
Gdje je tu ključna uloga ravnatelja -
EU razvojni plan???!
Koja su moguća područja suradnje u KA2 ?

Škola
- odgojno-obrazovna ustanova akreditirana pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (državni i privatni vrtići, državne i privatne osnovne i srednje škole, učenički domovi, posebne ustanove…).

Zašto bi surađivali?
•Rješavanje problema poput
ranog napuštanja škole
te smanjenja broja mladih osoba sa
stečenim niskim osnovnim vještinama
•Naglasak na razvijanju
vještina i kompetencija od najranije životne dobi
(odgoj i skrb djece)

Osnaživanje kompetencija
kod učiteljskih profesija
•Profesionalni razvoj učitelja vezano
za IKT tehnologije
, podrška i usvajanje
otvorenih obrazovnih resursa na različitim europskim jezicima
Broj škola koje sudjeluju u partnerstvu: minimum 2, iz 2 različite programske zemlje (školska partnerstva), trajanje od 6 mjeseci do 2 godine

Ukoliko se radi o Međusektorskim partnerstvima minimalno 3 partnera. Trajanje projekta: od 2 do 3 godine - trajanje projekta se odabire u fazi prijavljivanja, a na temelju ciljeva projekta i tipu planiranih aktivnosti


Jedna organizacija može prijaviti više različitih projekata, međutim, treba pripaziti da se ne radi o istom sastavu partnera
Aktivnosti koje se mogu ostvariti unutar projekata

Razvoj, usvajanje i provedba inovativnih praksi:
Novi kurikulum, materijali za učenje, alati
Metodologije učenja i podučavanja, pedagoški pristup – unapređenje kompetencija pri stjecanju osnovnih vještina, jezične kompetencije, ICT alati
Učenje putem praktičnih primjera iz stvarnog života
Suradnja s lokalnim i regionalnim vlastima
Razmjena primjera dobre prakse, vršnjačko učenje, radionice

Provođenje zajedničkih istraživanja i analiza

Omogućiti prepoznatljivost usvojenih vještina na nacionalnoj razini upućivanjem na europski i nacionalni kvalifikacijski okvir
Primjer
Strateška partnerstva koja ne uključuju samo škole

Broj partnera: 6 partnera (tri sveučilišta, jedna udruga koja se bavi socijalno ugroženim skupinama i 2 škole) Tema partnerstva: Novi pristupi u rješavanju problema ranog napuštanja škole Cilj partnerstva: smanjiti stopu ranog napuštanja škole na 5% Trajanje projekta: 2 godine
Opis projekta
•Pronalaženje rješenja i načina za suzbijanje ranog napuštanja škole
•Izvođenje SWOT analiza, istraživanja vezana za temu projekta
•Korištenje web 2 alata u izradi materijala, komunikaciji između partnera
•Uključivanje lokalne/regionalne/nacionalne razine

Strateško partnerstvo → školsko obrazovanje
Strateško partnerstvo → međusektorsko partnerstvo

1.Strateška partnerstva koja uključuju samo škole (School to School Partnership)

2.Strateška partnerstva koja ne uključuju samo škole

3.Strateška partnerstva koja promiču suradnju između tijela lokalne/regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju (Regio Partnership)
KA1
-
Individualna mobilnost
KA2 -
Strateška partnerstva
KA3 -

Suradnja na promijeni politika vezano za obrazovanje, stručno usavršavanje i mlade
Jean Monnet -
Akademski moduli, mreže, projekti, EU studije i konferencije u smislu jačanja kritičkog pogleda na EU institucije koje se bave i promiču politike obrazovanja
Sport -

Borba protiv dopinga, namještanja rezultata, jačanje amaterskog sporta, tjelovježbe i podrška seminarima i konferencijama za gore spomenuta područja

Sedam postojećih programa koji postaju sastavnice ERASMUS+:

1. Program za cjeloživotno učenje
2. Program mladi na djelu
3. Erasmus Mundus
4.Tempus

5. Alfa
6. Edulink
7. Program za suradnju visoko industrializiranih zemalja na polju visokog obrazovanja
Prijavitelji mogu u
staroj bazi
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/pronaći organizatore pa ih samostalno kontaktirati i upitati za datume novih seminara. Također, nekolicina organizatora
osnovala je vlastitu bazu
usavršavanja, koju možete pronaći na sljedećem linku:
http://in-service-training.eu/.

Agencija nema posredničku ulogu u pronalasku partnerskih ustanova. Ustanove samostalno pronalaze škole koje su voljne s njima surađivati, a komunikaciju je
najlakše uspostaviti putem portala eTwinning.

Europski socijalni fond -
od lipnja 2014 ODMAH!

EACEA - Eramus+ ODMAH !

Pestalozzi
ODMAH !
Hvala na pozornosti!PITANJA?
Dio prijavnog obrasca u kojem treba bit predstavljen
opći pregled potreba ustanove/dugoročna strategija razvoja i modernizacije ustanove
Razvoj kvalitete i internacionalizacija
U kojoj mjeri su planirane europske aktivnosti u skladu s navedenim potrebama
Djelovi EU plana
Potrebe ustanove u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije (upravljanje, nove metode podučavanja, europska dimenzija, kurikulum…) i usklađenost projektnih aktivnosti s tim potrebama
Ishodi za učenike, nastavno i nenastavno osoblje i ustanovu
Kako škole planiraju integrirati kompetencije stečene tijekom mobilnosti u kurikulum/razvojni plan škole
Na koji način planiraju koristiti eTwinning
Priznavanje i vrednovanje ishoda učenja tijekom mobilnosti
Europass - portfelj od pet dokumenata namijenjenih korisnicima da stečene vještina i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način diljem Europe:
1. Europass životopis
2. Europass jezična putovnica
3. Europass mobilnost
4. Europass dopunska isprava o studiju
5. Europass prilog svjedodžbi
Priznavanje i vrednovanje ishoda učenja tijekom mobilnosti
Europass je portfelj od pet dokumenata namijenjenih korisnicima da stečene vještine i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način diljem Europe:
Europass životopis
Europass jezična putovnica
Europass mobilnost
Europass dopunska isprava o studiju
Europass prilog svjedodžbi
Europass mobilnost
ŠTO:
Dokument kojim se bilježe znanja i vještine stečene u drugoj europskoj državi
KOME JE NAMIJENJEN:
Svakome tko odlazi u neku europsku državu učiti ili stjecati radno iskustvo (neovisno o godinama/razini obrazovanja)
TKO GA POPUNJAVA:
Dvije partnerske organizacije uključene u projekt mobilnosti (ustanova pošiljatelj, ustanova primatelj)
GDJE DOBITI DOKUMENT:
Nacionalni Europass centar
http://www.europass.hr/
Stoga, ako je Vaša ustanova partner u projektu inozemne mobilnosti u ulozi pošiljatelja ili primatelja, prijavite se u Sustav za upravljanje Europass mobilnošću i izradite sudionicima mobilnosti vjerodostojan dokument kojim se bilježi njihov europski put stjecanja znanja.
Full transcript