Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖZLEM TEKNİĞİ

No description
by

yaren zengin

on 1 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖZLEM TEKNİĞİ

Gözlem Türleri (..devam)
“Bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine meydana çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmektir” (TDK)
Gözlem
Ortamın Kendisiyle ilgili:

Doğal Ortam
( alan çalışması)
Yapay Ortam
( laboratuvar çalışması )
Gözlem Türleri
Araştırmanın amaçlarının kararlaştırılması
Gözlenecek kaynak kişilerin-deneklerin kararlaştırılması
Arzu edilen yapı yada yapıların gözlenebilir ölçütlerini bulma
Gruba giriş
Gözlenen kaynak kişilerle iletişim
Alanın-ortamın ve gözlem biçiminin seçilmesi
Bir örnekleme stratejisinin seçimi
Gözlemin yapılması ve alan notlarının kaydedilmesi
Gözlem araştırmasından çıkış
Verilerin analizi
Bulguların raporlaştırılması
Gözlem Yapma Tekniğinin Aşamaları:
Gözlem Formu Hazırlama
Gözlem tekniğinin avantajları:
GÖZLEM TEKNİĞİ

Belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şartta
ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir .”
Gözlem yalnızca
göz ile değil
bütün duyu organlarıyla
yapılabilir.
Araştırmacı Tarafından Ortama
İlişkin Geliştirilen Yapı :

Yapılandırılmış
Yarı-yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
Araştırmacının Rolüne göre

Katılımcı
(participant)

Katılımcı olmayan
(non-participant)
Tür-1 :
doğal ortam
katılımlı gözlem
amaç herhangi bir denenceyi test etmek veya kanıt bulmak değil, bir kültürü ayrıntılı tanıyabilmektir
standart bir gözlem, görüşme aracı yoktur
William Whyte -1943 Chicago
Tür-2 :
yapılandırılmamış alan çalışmalarını doğal ortamda test etme imkanı
araştırmacı yapılandırılmış gözlem aracı kullanır
araştırmacı tam kontrol sağlayamaz
Tür-3 :
denekler yapay ortamda kendi haline bırakılıp gözlemlenir
genellikle tek yönlü aynaların bulunduğu ortamda yapılır
Tür-4 :
kontrollü laboratuvar ortamı
test araçları kullanılır (ör. gözlem davranış formu)
Gözlem tekniğinin dezavantajları:
1) Kontrolün Olmaması

2) Sayısallaştırma Güçlüğü

3) Örneklem Küçüklüğü

4)Alana Giriş Güçlüğü
alana girerken onay alamama
bireylerde güven duygusu yaratma çabası

5)Gizliliğin Ortadan Kalkması
Bailey 1987
Yapılandırılmamış-Doğal Ortam

doğal ortam
katılımlı gözlem
amaç herhangi bir denenceyi test etmek veya kanıt bulmak değil, bir kültürü ayrıntılı tanıyabilmektir
standart bir gözlem, görüşme aracı yoktur
William Whyte -1943 Chicago
Yapılandırılmış- Doğal Ortam
yapılandırılmamış alan çalışmalarını doğal ortamda test etme imkanı
araştırmacı yapılandırılmış gözlem aracı kullanır
araştırmacı tam kontrol sağlayamaz
Yapılandırılmamış- Yapay Ortam
denekler yapay ortamda kendi haline bırakılıp gözlemlenir
genellikle tek yönlü aynaların bulunduğu ortamda yapılır
Yapılandırılmış- Yapay Ortam
kontrollü laboratuvar ortamı
test araçları kullanılır (ör. gözlem davranış formu)
1) Sözel Olmayan Davranış

verilere birinci elden ulaşmak
çalışılan konu ile ilgili bireylerin, derinlemesine ve bütün yönleriyle irdelenmesine olanak sağlar
Araştırmacı ve denekler arasında daha yakın ve biçimsel olmayan bir ilişkinin ortaya çıkmasına olanak sağlar
2) Doğal Çevre

Çalışılan davranışın doğal çevresi içinde gözlemlenmesi
Doğal ortamda gerçekleşen davranışlar gerçeği daha yakından temsil ettiğinden dolayı elde edilen bilgiler sonuçların geçerliliğinin yüksek olması
Gözlem tekniğinin avantajları (devam):
3)Zamana Yayılmış Uzun Süreli Analiz

Deney ve taramaya göre gözlemci, gözlem süresini istediği kadar uzun tutabilir ve zamana yayabilir
Kaynakça
Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Hovardaoğlu, S. (2000). Davranış bilimleri için araştırma teknikleri. Ankara: Ve Ga Basın Yayın Dağıtım.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
Yıldırım, A.Şimşek, H.(2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Gözlem tekniğinde
dikkat edilmesi gerekenler;
başlamadan önce gözlem planı yapılmalıdır. ( nerede, niçin, ne kadar sürede vb.)
sonuçlarının nasıl kaydedileceği ve bilgilerin nasıl analiz edileceği önceden kararlaştırılmış olmalıdır
Gözlem sonuçları olduğu gibi yorum ve değerlendirmeye katılmadan kaydedilmelidir
gözlem sonuçları gözlemin arkasından hemen kaydedilmelidir
gözlemci hatalarını en aza indirme amacıyla eğer mümkünse birden çok gözlemci tarafından yapılmalıdır
Gözlemin ne zaman, hangi koşullarda ve durumda yapıldığı mutlaka kaydedilmelidir
Gözlemci gözlenenleri etkilememelidir.
Nitel gözlem :
Sayısal veri üretmekten
çok, araştırmaya konu olan olay, olgu ve
duruma ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı
açıklamalar ve tanımlamalar yapmadır.
Nicel gözlem :
Belirli davranışların sayılması ve bunlardan yola çıkarak davranışları
tanımlama ve açıklama işidir.

vs
Gözlem Türleri (devam..)
Araştırmacının Rolüne göre

Katılımcı
(participant)

Katılımcı olmayan
(non-participant)
Katılımcı (participant)
Katılımcı olmayan (non-participant)
avantajları:

• Doğrudan veri kaynağı
• Sistemli ve kesin
• Etkili
• Önceden hazırlanmış veri
• Güvenilirlik• Neden aramaz, davranışla
ilgilenir
• Basitleştirir
• İçeriksel bilgileri kaçırır
• Ortamın doğallığı gözlemcinin
bilinmesinden dolayı bozulabilir
dezavantajları:
• Temel araçlar, donanımların kendi
olması.
• Diğer metotlara göre doğal duruma
uygunluğu
• Derinlemesine bilgi sağlar
• Ekolojik geçerlilik
• Bütüncül

avantajları :
dezavantajları:
• Ortama giriş
• Bağlılık, söz
• Tehlikeli
• Güvenilirlik şüpheye açıktır
• Verilerin yorumlanması
• Etik problem

Gözleme başlamadan önce, neyin
hangi kapsamda gözleneceğinin
açık bir biçimde ortaya konması ve
görüşmecinin nasıl yönlendirileceği
belirtilmelidir.

Gözlem formu hazırlanırken dikkate
alınması gerekenler:

1.
Gözlenecek olgunun çok yönlü olarak
gözlenmesine olanak verecek biçimde gözlem boyutlarını belirleme
2.
Fiziksel ortamın tanımlanması
3.
Ortamın sosyal boyutunun gözlenmesi
4.
Ortamda oluşan etkinliklerin gözlenmesi
5.
Ortamda oluşan dilin gözlenmesi

Gözlem Formu
I. Yapılandırılmış gözlem formları
II. Yarı – yapılandırılmış gözlem formları
III. Yapılandırılmamış gözlem formları
I. Yapılandırılmış gözlem formları
Bu formda, gözlenen olayla ilgili her şey yer alır.
Zaman aralıkları ile vuku bulunan etkinlikler bir forma yerleştirilir ve ne kadar sıklıkla veya hangisi kullanılıyorsa form üzerinde işaretlerle veya sayılarla belirtilir.

Bu form, yapılandırılmışla yapılandırılmamışın arasındadır.
Yapılandırılmıştaki gibi bir form oluşturulur. Ama bu formda açıklamalar veya yorumlar diye ekleme yapılır. Yapılan olayların, sıklığı veya ne olduğunun yanı sıra, gözlemcinin gözlemlerini de içerir.

II. Yarı-yapılandırılmış gözlem formları
III. Yapılandırılmamış gözlem formları
Gözlemcinin, gözlediklerini düz yazıyla not etmesidir. Gözlenen olay ayrıntılı olarak yazılmaya çalışılır.

Sunum Planı

1)
Gözlem Nedir?
2)
Gözlem Türleri
3)
Gözlem Tekniğinin Aşamaları
4)
Gözlem Formu
5)
Gözlem Tekniğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!
6)
Gözlem Tekniğinin Avantajları
7)
Gözlem Tekniğinin Dezavantajları
Full transcript