Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TRAINING Leidinggeven aan de onderbouw

Meerderweert, 3 oktober, 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 6 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TRAINING Leidinggeven aan de onderbouw

Leidinggeven aan de onderbouw
wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
3 domeinen
Rekeninhouden voor het jonge kind
Tussendoelen SLO
Van doel naar activiteit
Wat zijn je gegevens?
Thema-groeps-plan
Jaarplanning doelen
voorbeeld
voorbeelden
O
pbrengst
G
ericht
W
erken

THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
vasthouden
verbeteren
vragen
Onderwerpen
van de dag
Martine Creemers
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
Opzet
van de training
...leerdoelen
inhoud
houding
verhouding
inhouden
-
doelen
-
activiteiten
OGW in de praktijk
opdracht
- bekijk de lijst met de zes elementen
- vul in
- formuleer een vraag/actiepunt
dinsdag 3 oktober 2017
Visies op het leren
van jonge kinderen

Opbrengstgericht werken
in groep 1-2

Leidinggeven aan de onderbouw
Doelen
en programma

Terugblik en evaluatie
Hoe leren jonge kinderen?
Hoe geef ik leiding aan de onderbouw?
Hoe leren wij als professionals
in de onderbouw?
Opbrengstgericht werken in groep 1-2
Visies op het leren van jonge kinderen
Leidinggeven aan de onderbouw
Visies op het werken
met jonge kinderen

Programmagericht

Ontwikkelingsgericht

Ervaringsgericht

(Vygotsky)
zone van naaste ontwikkeling
welbevinden en betrokkenheid
systematisch & doelgericht
OpbrengstGericht Werken vanuit spel
een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar het ontwikkelt door te spelen.
een beredeneerd aanbod door
handelingsgericht te observeren


Hoe zet je hoeken in?
http://www.leraar24.nl/video/2402
Wat is er te ontdekken?
Wat is er te leren?
Inspiratiekaart Rekenhoek
Leidinggeven aan de onderbouw

- wat is de stand van zaken op uw school?
Versterken - Vasthouden - Verzwakken - Verdwijnen
Visie in praktijk
doelen
tijd
aanbod*
instructie
differentiatie
monitoring
*aanbod
*aanbod
Huiswerkopdracht
Bespreek in viertallen
Wat is de visie van de onderbouw?
Hoe is deze visie zichtbaar in de praktijk?
Hoe is de visie tot stand gekomen?
Wordt het samen uitgedragen?
Wat zijn belangrijke vragen om aan uw collega's te stellen?
Rollen en taken schoolleiding/coordinatoren t.a.v. groep 1&2
"Zo gaat dat bij ons...!"
Stellingen
Alle leerlingen mogen altijd een vrije keuze maken waar zij gaan spelen.

Er vindt in mijn groep geen andere activiteit plaats, voordat alles op een vaste plek is teruggezet.


Er mogen niet meer dan vier leerlingen in de hoek spelen, anders komt de spelkwaliteit in gevaar.
Alle leerlingen blijven gedurende de speeltijd in de hoek spelen, welke zij gekozen hebben.
DOORGAANDE LIJN:
peuters - kleuters - groep 3
Beleid en samenwerking
I
Registratie en overdracht
I
Inhoud en aanpak
schaalvraag 1-----------------10
Hoe zit je erbij?
"In de rij..."
"Kleuter is een ontwikkelingsfase,
geen leeftijdsaanduiding."
pagina 7
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
spelend leren
rijke leeromgeving
Thema-groeps-plan
drie-stappen-plan
1. doelen bepalen
2. aanbod bepalen
3. differentiatie aanbrengen
keuze maken
- Leerlijnen
- groepsoverzicht
- thema
passend bij doel en thema
(niveaus van leren)
- kring
- hoeken
- activiteiten werkles
- materialen
- buitenspel


- thema
welke leerlingen
hebben bij welk
onderdeel meer
ondersteuning
of uitdaging
nodig?
bespreek
in viertallen
In hoeverre zie je de
uitspraken terug in
de praktijk?
1 --------------------------10
3 kernwoorden
SCHOOL A.
SCHOOL B.
3 kernwoorden
...gebaseerd op onderzoek en recente publicaties.
bijvoorbeeld
zelfstandigheid
Zo gaan wij daar mee om:
Ontwikkelkansen?
Full transcript