Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Natuurfilosofen

No description
by

Eline Roden

on 18 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Natuurfilosofen

Onderzoekscompetentie Latijn
Eline Roden & Laura Swinnen
Onderzoeksvraag

Pythagoras was een natuurfilosoof, maar waarom kennen wij hem nu nog?
Natuurfilosofen
Tijdens de tijd van de Grieken

Filosoferen

Individuen uit 6e en 5e eeuw

Vb. Thales, Pythagoras, ...

Natuurfilosofie
Gedeelte wijsbegeerte

Voorloper van moderne natuurwetenschap
--> vb. Geneeskunde

Fundament gezonde levenswijze

Band tussen natuur en mens

Idee oerbeginsel uitstippelen
Bekendste natuurfilosofen
Thales
Anaximander
Pythagoras
Heraclitus
Parmenides
Empedocles
Democritus
Archimedes

Wie was hij?
624 – 545 voor Christus in Milete

1e presocratische filosoof

door Grieken: gezien als één der Zeven Wijzen

vooral sterrenkunde en wiskunde
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Zonsverduistering voorspellen

Hoogte van piramide bereken

Afstand van kust tot schip bereken

Stelling van Thales
Oerbeginsel

Alles = ontstaan uit oerstof

Oerstof = water

Grondlegger reductionisme

Verklaart wereld met analogieredeneringen
Wie was hij?
Grieks filosoof

610 -546 v. Chr. in Milete

Leerling van Thales

Astronomie en geografie

Vertegenwoordiger van de exacte
wetenschappen
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Astronomische werkinstrumenten
vb. zonnewijzer

Eerste kaart van de wereld

Verklaring beweging hemellichamen
Oerbeginsel
'Apeiron' = ‘het onbepaalde’

Aarde = ontstaan uit niets

Oersubstantie = oneindig, eeuwig en tijdloos
Wie was hij?
Grieks wiskundige, hervormer, wijsgeer en
filosoof

Eén van de Zeven Wijzen

572 - 500 v. Christus

Eerste die wiskunde combineerde met theologie
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Leer: dingen zijn getallen +
gehele hemel is harmonie en getal

Pythagoreaanse stemming

Kosmologie

Stelling van Pythagoras
Oerbeginsel
Alles bestaat uit verhoudingen van getallen

Mooie getalsverhoudingen leveren een harmonie op
Wie was hij?
540 – 480 v. Christus

Aparte verschijning: daardoor is hij belangrijk!

Aparte theorie over oerwet

Vele opmerkelijke uitspraken
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Leer van de eenheid
~ Geen werkelijkheid als er geen tegenspraak is

‘Logos’ als grondwet

Apart idee over oerbeginsel
Oerbeginsel
Vuur = daaruit is alles ontstaan

Vuur is ongrijpbaar

Kern van zijn filosofie = kosmos, de wereld om
ons heen, is een voortdurende strijd van tegendelen

Belangrijke conclusie : “Panta Rhei” (alles stroomt)
Wie was hij?
Grieks filosoof

515 – 450 v. Christus

Ontologie: waarheid en weten
<->
mening en voorstelling
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Probeert te analyseren wat “bestaan” betekent


Theorie over kosmos: aarde is rond
Oerbeginsel
‘Zijn’ beweegt niet

Geen beweging

Vergelijk het met een ei
Wie was hij?
492 – 432 v. Christus

Grieks filosoof

Staatsman, dichter, godsdienstleraar, wijsgeer,
redenaar, profeet, arts en wonderdoener

elementen van vroegere opvattingen
samengebracht
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Geneeskunde: verspreiding van ziekten
tegengaan

Natuurkunde: lucht = afzonderlijke substantie
+ maan weerkaatst licht

Evolutieleer
Oerbeginsel
Leer van de vier elementen: vuur, water, aarde
en lucht

Elementen: verschillen kwalitatief, zijn eeuwig en
aannames in verschillende
verhoudingen

Strijd liefde <-> kwaad
Wie was hij?
Grieks filosoof, geleerde, astronoom en reiziger

Presocrati

"Lachende filosoof"

5e eeuw v. Chr.
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
Sterrenbeelden beschrijven

Raaklijnen en -vlakken aan cirkels en bollen

Formule inhoud van kegel

Atoomtheorie
Oerbeginsel
Atoomtheorie

Verschil tussen ruimte en niets

Zijnde en niet-zijnde

Alles --> natuurlijke oorzaak
Wie was hij?
287 - 212 v. Christus

Griekse ingenieur, wiskundige, natuurkundige, uitvinder en sterrenkundige

Wiskunde gestudeerd in Alexandrië
Zijn uitvindingen en/of ontdekkingen
In wiskunde:
~ Goede benadering van het getal Pi
~ Archimedische cirkel

In natuurkunde:
~Wet van Archimedes
~Verklaring werking hefboom

Techniek:
~ Schroef van Archimedes
~ Verbetering katapult
Oerbeginsel
Geen specifiek oerbeginsel

Geholpen met wereldbeeld van Aristoteles

Wereldbeeld = alles bestaat uit on-deelbare atomen
De stelling van Pythagoras,
vroeger en nu

De stelling van Pythagoras

Gebruik?

Vroeger <-> Heden

Nog altijd bekend!

Wat is het?
Wiskundige stelling

Stelling = 'in een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden gelijk aan het kwadraat van de lengte van de schuine zijde.'

a² + b² = c
²
Zijden en hoeken van berekenen

Bouw van bruggen

Leggen van stoepen

Witte lijnen op voetbalvelden

In afstandsapparatuur
(bv. landmeter)
Veel bezig met getallen

Grondlegger van onze wiskunde
--> ook van moderne wetenschappen

Wil ware feiten achterhalen

--> Pythagoras = wetenschapper
Door stelling van Pythagoras

Stelling = onsterfelijk

Pythagoras = onsterfelijk, maar ook een figuur om onze nieuwsgierigheid te blijven koesteren!
Reflecteren
Elk veel initiatief

Aangename samenwerking

Eindproduct mag er zeker en vast
zijn

Belangrijke les: begin er altijd op tijd aan

Snap eerst je verleden, maak dan
je toekomst!

Bedankt voor jullie aandacht
&
Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd!
Full transcript