Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of de dirigent

No description
by

ermy peters

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of de dirigent

De dirigent
van het orkest
Executieve functies

1 Bieden van weerstand aan impulsen,
2 Maken van efficiënte plannen, het organiseren.
3 Om kunnen gaan met veranderingen,
4 Geheugen actief gebruiken, het werkgeheugen.
5 Inzicht hebben in het eigen gedrag, zelfkennis.
6 Effectief omgaan met emoties, het reguleren.

(Schmidt en Huizinga, 2011)

E.F.
E.F.
E.F.
E.F.
E.F.
Zijn nodig om te komen tot doelgericht en sociaal uitvoeren van taken:
Stoornissen op dit gebied:

Kunnen voorkomen bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychiatrische en psychologische aandoeningen. Zo kan er sprake zijn van ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, prematuriteit of leerstoornissen. (www.Hogrefe.nl , z.j.)
Als ze werken dan kun je goed:

- jezelf beheersen en niet reageren op
alles
wat je waarneemt.
- eerst nadenken voordat je iets doet.
- opstarten met een taakje of werk.
- je aandacht vasthouden, taak uitvoeren.
- hiermee doorgaan en je niet laten afleiden.
- overzien van wat je moet doen en hoe je het moet doen en dan doén!.
- nadenken en onthouden van wat je ook alweer wilde of moet doen.
- veranderingen accepteren en hier niet van in de war raken.
- je gevoel in de hand houden daar waar het nodig is.
- kijken naar jezelf. Wat heb ik gedaan, hoe, waarom en heeft het gewerkt.
- en daarvan leren!
Aan het einde van de adolescentie is er één fundamentele voorwaarde: redelijk zelfstandig kunnen functioneren om te doen wat je wilt doen.

Kinderen moet het zelf kunnen!
Evolutionair het jongste deel van het brein.
Kinderen beheersen de executieve vaardigheden steeds functioneler naar mate ze ouder worden.

--> ontwikkeling mogelijk --> rijpingsproces

20 jaar? 30 jaar?
Denkvaardigheden:


Ik ken mijn doel en weet hoe ik daar kan
komen (denken).

Doevaardigheden:
cognitie
-
• werkgeheugen
• planning, prioritering
• organisatie
• timemanagement
• metacognitie

gedrag
• reactie-inhibitie
• emotieregulatie
• volgehouden aandacht
• taakinitiatie
• doelgericht gedrag
• flexibiliteit

Ik kan mijn taak volbrengen (doen).
E.F.
Reactie inhibitie
Het vermogen om
na te denken voor je

iets doet
. De vaardigheid om een reactie uit te stellen omdat je de verschillende factoren die spelen op waarde kunt schatten
De
neiging weerstaan
om direct iets te zeggen, te doen en de tijd kunnen nemen om een
oordeel over de situatie te kunnen vormen.

Dawson en Guare (2010) specificeren én onderscheiden naar twee dimensies.
Werkgeheugen
De vaardigheid om
informatie vast te houden
zodat het gebruikt kan worden bij de uitvoering van (complexe) taken. De aangeleerde vaardigheden, de ervaringen en strategieën moeten
toegepast
kunnen worden in actuele of
toekomstige situaties
.
Ook ten aanzien van
gedrag en sociale omgang
!
Volgehouden aandacht
Taakinitiatie
Planning
Organisatie
Time-management
Doelgericht gedrag, doorzettingsvermogen
Flexibiliteit
Metacognitie
Emotieregulatie
Dit is het vaardig zijn in het
blijven schenken van aandacht
aan een situatie of taak terwijl er sprake is van afleiding, vermoeidheid of verveling. Het betreft de
focus of concentratie
van een kind.
Het vermogen om zonder treuzelen aan
een taak te beginnen
, op tijd en op efficiënte wijze.
Deze functie zorgt voor het vaardig zijn in
plannen om een doel te bereiken
, een
taak te volbrengen
. Het gaat hierbij ook om het

vermogen om beslissingen te nemen

over waar we onze
aandacht
op
moeten richten
of juist niet.
Deze functie betreft het vermogen om
emoties te regelen
zodat gedrag gecontroleerd en gestuurd kan worden, waardoor taken voltooid en doelen bereikt worden.


Het vermogen om dingen
volgens een systeem of patroon
te ontwikkelen of te ordenen.
Vaardig zijn in
deadlines
stellen, weten hoe lang iets zou kunnen duren,
verdeling van tijd
en het
besef
dat tijd belangrijk is.
Het vermogen om een
doel
te formuleren, dit te
realiseren
en daarbij
niet afgeleid of afgeschrikt
te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
Het vaardig zijn in het
herzien van plannen
als er zich belemmeringen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten zijn gemaakt. Het gaat om het
aanpassen aan veranderde omstandigheden.
Het vermogen een stapje terug te doen om jezelf en de
situatie te overzien,
te zien hoe je een probleem aanpakt. Het gaat hierbij om
zelfevaluatie
. Hoe heb ik het gedaan, hoe breng ik het ervan af?
E.F.
onderzoek
Aanpassen van de omgeving?
Aanleren van de vaardigheid?
Motiveren door consequenties?
En dan...........
jezelf managen
Neuropscyhologisch
testen:
formele genormeerde meetinstrumenten de NEPSY-II
Gedragsmatig :
BRIEF; Behavior Rating Invention of Executive Functions (Gioia, in Dawson, 2010)
Sterk en zwak
?
en ken daarbij jezelf
use it or lose it
onderzoeken middels vragenlijsten
gebruik de sterke functies om de zwakke te vebeteren
(abc-observatie)
E.F.
3 manieren om een kind de functies aan te leren.
Vaardigheden aanleren die gebrekkig zijn en niet afwachten tot het vanzelf goed komt.
Houd rekening met het ontwikkelingsniveau.
Ga van buiten naar binnen.
Externe factoren gaan ook over veranderen van de omgeving, de opdracht of de interactie.
Gebruik de innerlijke motivatie van het kind.
Pas taken aan het inspanningsvermogen aan.
Zorg voor aanmoediging.
Geef precies genoeg steun voor succes.
Geef het kind zolang steun/toezicht tot het succes boekt.
Stop niet abrupt met steun / toezicht.
10 principes ter verbetering

triggers
hoe is de reactie
Bedenk een plan, een interventie :
-

Pas de strategie eventueel aan als het nodig is
Begin klein en meet de vooruitgang

Betrokkenheid van
Overeenstemming met
Brainstorm met
Positief feedback aan
En zorg voor:
Visuele geheugensteuntjes aan
Het kind dat echt wel wil
Suggesties, plannen om te oefenen met de executieve functie vaardigheden.
Allerlei hulpmiddelen om afspraken te maken, te plannen, te meten en strategiën te oefenen.
E.F.
De uitvoering
prefrontale cortex
Maar ook belemmerend:
giftige omgevingsfactoren

(Dawson & Guare, 2010)
traumatische ervaringen
gezinsomstandigheden
ervaringen die leiden tot depressie enz.
WErk aan de winkel
E.F.
E.F.
faciliteren
successen
strategie
alternatieven
Discussie:

Leren wij onze kinderen nog wel voldoende praktische vaardigheden in deze digitale wereld ?
Krijgen onze kinderen de kans en de tijd om stap voor stap praktische
Full transcript