Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Indre krefter og de store landformene på jorda

No description
by

Kristin da Silva

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Indre krefter og de store landformene på jorda

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Indre krefter og de store landformene på jorda
- Oppsummering av kapittel 2 -

Jordas oppbygning
Jordas inndeling: 3 hovedsoner
jordskorpa
mantelen
kjernen
Platetektonikk
Landformer dannet ved platebevegelser
Midthavsrygg
Dyphavsgrop
Fjellkjedefoldning
Forkastninger
Island & Hawaii (hot spot)
Jordskjelv
Hvordan oppstår et jordskjelv?
Forkastning: forskyvning langs bruddsone
Fokus/hyposentrum: bruddstedet (ned i litosfæreplata)
Episenter/episentrum: bakken rett over fokus
Seismiske bølger
Viktige begreper
Litosfære (lithos-stein):
lagpakke som består av jordskorpe og de øverste 100 km av mantelen.
Karakteriseres som steinhard.
Omgir hele jorda (eggeskall)
Oppdelt i om lag 15 plater (havbunn eller kombinasjon havbunn og kontinent)
Viktige begreper
Astenosfære (astenos- uten styrke)
Øvre mantelen (de neste 250 km under litosfæren)
Plastisk (på smeltepunkt)
Ulike teorier om platedrift
Konveksjonsstrømmer, motoren bak det hele?
Jordskjelv
Seismograf
Richters skala
Vulkanutbrudd
Vulkantyper
Teori om kontinentaldrift
Teori om havbunnsspredning
Teori om platedrift
Fjellkjedefoldning- kontinent møter kontinent
Den kaledonske fjellkjeden
Alfred Wegener (1880-1930)
Pangea
Problemer
Harry Hess (1906-1969)
Dannelse av ny havbunn ved midthavsryggene
Problemer
Slutten av 1960-årene
Jordoverflata oppdelt i flere jordskorpeplater (kontinent- og havbunnsplater)
Platene beveger seg som en enhet (isflak)
Begrepene litosfære og astenosfære tatt i bruk
Skala fra 1-10
Tallet- uttrykk for energien som utløses ved skjelvet
Jordskjelv i Norge
Is
"Rykninger" i jordskorpa
Bevegelser langs forkastningssoner i bergartene
Oljeinnstallasjoner og høye boligblokker
Fare for fjellskred eller leirskred
Tsunami "bølge i havn"
Forekommer ved jordskjelv med forkastninger på havbunnen, eller store skred.
26.12.2004 - 9,3 på Richters skala
Bølgen: 1 meter høy, 100 km bred, fart på ca. 700 km/t
Jordskjelv på havbunnen
&
Tsunami
Verdens folketall - økte kostnader ved jordskjelv
Teknisk utvikling - kostbart
Naturkatastrofe der de fattige betaler høyest pris (menneskeliv og materielle skader)
LA (USA) vs Teheran (Iran)

Konsekvenser
Begreper:
Vulkaner
Magma: smeltet stein
Vulkanisme: når magma fra fra mantelen kommer opp til jordoverflata.
Prosess vs landform

Vulkansk aktivitet:
gass i magma
lettflytende eller seigtflytende
Kjeglevulkan
Sammensatt vulkan
Skjoldvulkan
s. 40 Geografi 2006
Vulkansoner (Ring of Fire)
Varsling
Lavastrømmer
Gjørmestrømmer
Pyroklastiske strømmer
Askenedfall
Ressurser i berggrunn (malmer, mineraler, bygg og annlegg, grunnvannsressurser)
Bergartens oppbygning (mineralsammensetning)
Berggrunn
Dypbergart (granitt)
Gangbergart
Dagbergart (basalt)
Størkningsbergart (magmatiske)
Tips: størrelsen på mineralkorn!
Løsmasser som blir avsatt (eks elv)
Lagdelt struktur
Rike på plante- og dyrerester--kan gi opphav til olje- og gass forekomster
Avsetningsbergarter
(Sedimentære)
Bergarter som har endret sin opprinnelige struktur (lagdeling, mineralinnhold)
kollisjonssoner, der magma trenger seg oppover i jordskorpa
Omdannede bergarter
(metamorfe)
Full transcript