Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pożary- prezentacja

No description
by

Adrian Dream

on 10 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pożary- prezentacja

Pożary- prezentacja

Trójkąt spalania
Trójkąt spalania to trzy elementy niezbędne do powstania pożaru:
Jak zachować się w czasie pożaru
1. Określ gdzie się pali.
2. Podnieś alarm.
3. Podejmij próbę ugaszenia ognia.
4. Zawiadom straż pożarną.
Ochrona przeciwpożarowa
Polega na zapobieganiu i zwalczaniu pożarów, ma na celu ochronę zdrowia, życia i mienia lub środowiska przed pożarem.
Ewakuacja
Przemieszczenie ludności, zwierząt i niekiedy mienia z obszaru zagrożonego do miejsca poza strefą zagrożenia.
Najczęstsze przyczyny pożarów
Przyczyną pożarów jest często nierozważne zachowanie człowieka i zaniedbanie sprzętu, rzadziej wynika ona z incydentu natury.
Środki gaśnicze i sprzęt gaśniczy
Środki gaśnicze to wszelkie substancje służące do gaszenia pożarów, a sprzęt gaśniczy to narzędzia przeznaczone do gaszenia ognia w ośrodku.
Najważniejsze jest Twoje własne bezpieczeństwo
W celu podjęcia działań zmierzających do wyprowadzenia z pożaru należy najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo.
Zasady profilaktyki pożarowej
Zapobieganie jest o wiele tańsze i pomaga chronić przed pożarem, zwłaszcza przed skutkami masowymi.
Energia
Źródło energii cieplnej, koniecznej do zapłonu materiału palnego, czyli najogólniej rzecz biorąc- ogień.
Materiał palny
Substancja, która w normalnych warunkach ma zdolność do samorzutnego utleniania lub ulega gwałtownemu rozkładowi w procesie spalania.
Utleniacz
Pierwiastek lub związek chemiczny, najczęściej tlen, który umożliwia powstanie pożaru i podtrzymuje proces spalania.
Spowodowane przez ludzi
- nieostrożne używanie otwartego ognia
- wiosenne wypalanie traw
- gromadzenie siana lub słomy zbyt blisko zabudowań
- nieostrożne używanie sztucznych ogni i petard
- celowe podpalenia
Spowodowane przez sprzęt
- wadliwe funkcjonowanie instalacji elektrycznej i gazowej
- przeciążenia i przepięcia elektryczne
- zaprószenie ognia podczas mechanicznej obróbki metalu
- zaprószenie ognia od kół pociągów
Naturalne
- uderzenie pioruna
- erupcja wulkanu
- samozapłon materiałów organicznych
- zbyt wysoka temperatura
Środki gaśnicze
1) proste:
- woda (nie wolno gasić: czynników chemicznych, substancji lżejszych od wody, urządzeń elektrycznych)
- piasek
2) zaawansowane:
- proszek gaśniczy
- piana gaśnicza
- dwutlenek węgla
Podręczny sprzęt gaśniczy
1) gaśnice:
- proszkowa i śniegowa
- hydronetka
- agregat gaśniczy
2) inne:
- koc gaśniczy
- tłumica
- hydrant wewnętrzny
Samojezdny sprzęt gaśniczy
1) wozy strażackie:
- gaśnicze
- specjalne
2) cysterny:
- z wodą
- z pianą
Co powinniśmy robić
1. Po ogłoszeniu alarmu pozyskaj kogoś do pomocy.
2. Odetnij dopływ gazu i prądu.
3. Ratuj ludzi, następnie zwierzęta, potem dopiero dobytek.
4. W razie zagrożenia przystąp do ewakuacji.
NAJWAŻNIEJSZE: ZACHOWAJ SPOKÓJ
Czego nie powinniśmy robić
1. Nie bądź bierny- zacznij działać!
2. Nie siej paniki- zachowaj spokój.
3. Nie działaj chaotycznie- myśl racjonalnie.
4. Nie przywiązuj uwagi do rzeczy materialnych- najpierw ratuj ludzi i zwierzęta.
NAJWAŻNIEJSZE: NIE PRZESZKADZAJ INNYM
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa traktuje o:
- zapobieganiu powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru
- prowadzeniu działań ratowniczych
Znaki ochrony przeciwpożarowej
Rodzaje ewakuacji
1) planowa:
- polega na realizowaniu planu ewakuacji
- przygotowuje się ją w czasie pokoju
2) doraźna:
- polega na spontanicznej ewakuacji
- realizuje się ją natychmiast po wystąpieniu zagrożenia

Znaki ewakuacyjne
Po pierwsze, czyli akcja ratownicza
1) Ratowania powinny się podejmować wyłącznie osoby dorosłe.
2) Musisz chronić wszystkie odkryte części ciała- szczególnie oczy i usta!
3) W warunkach silnego zadymienia utrzymuj kontakt ze ścianą, aby nie utracić orientacji.
Po drugie, czyli ewakuacja
1) Osoba odcięta od drogi ucieczki powinna dotrzec do okna lub na dach budynku.
2) Wzywając pomocy należy stosować różne metody: krzyczeć, stukać w rury, dzwonić po pomoc.
3) Warto mieć przy sobie gaśnicę, żeby torować drogę na zewnątrz.
Co mówi prawo ?
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej traktuje o:
- zapobieganiu powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru
- zapewnieniu sił i środków do zwalczania pożaru
- prowadzeniu działań ratowniczych
Co należy zrobić ?
- materiały łatwopalne składować w odpowiedni sposób
- urządzenia i instalacje elektryczne, gazowe i grzewcze utrzymywać w sprawności
- sprzęt instalacji wodnej utrzymywać w dobrym stanie i sprawności
Co ja mogę zrobić ?
- nie używać ognia bez nadzoru
- wyłączać urządzenia elektroniczne, kiedy z nich nie korzystam
- dbać o sprzęt instalacji wodnej
- znać zasady profilaktyki pożarowej
- uczyć się o bezpieczeństwie
Based on Jim Harvey's speech structures
Co to jest pożar ?
Pożar to niekontrolowany, czasami samoistny proces spalania materiałów organicznych lub nieorganicznych. Jednak warunkiem zapoczątkowania pożaru jest istnienie tzw. trójkąta spalania.
Thank you soo much, very, very, very much.

Pomysłodawca: ZS4 Nadróż
Realizacja: GRUPA z klasy I LO- "Markiz i Przyboczni"
Klaudia Pniewska, per. Markiz
Adrian Cywiński, per. Arian
Patryk Mejer, per. Sebastian
Wnioski końcowe
1) Pożar to rozprzestrzenianie się ognia w niepożądanym miejscu ;
2) Żeby powstał pożar, muszą istnieć 3 czynniki: ogień+ materiał palny+ tlen.
3) Najczęstszą przyczyną pożarów jest nierozważność człowieka ;
4) Środki gaśnicze to substancje do gaszenia pożarów, a sprzęt gaśniczy służy do zduszenia ognia ;
5) W wielu budynkach występują oznaczenia ochrony przeciwpożarowej i znaki ewakuacyjne ;
6) W czasie pożaru i podczas ewakuacji
zachowuj się racjonalnie ;
7) Nie eksperymentuj z ogniem, bo
możesz się sparzyć i wywołać pożar.
Full transcript