Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lãi suất và

No description
by

Toan Nguyen Song

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lãi suất và

LÃI SUẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LÃI SUẤT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
I. Tìm hiểu chung về lãi suất
1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của lãi suất
II. Phân loại lãi suất
2.1. Kì hạn
2.2. Phương pháp tính
2.3. Giá trị của lãi suất
2.4. Sự biến động của lãi suất
2.5. Chủ thể hình thành lãi suất
2.6. Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kì hạn của lãi suất
Mục lục
A. Tổng quan về lãi suất
III. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất
3.1. Cung cầu quỹ cho vay
3.2. Thâm hụt ngân sách nhà nước
3.3. Ảnh hưởng của lạm phát kì vọng
3.4. Những thay đổi về thuế
3.5. Những thay đổi trong đời sống xã hội
3.6. Tỷ giá hối đoái
I. Thực trạng lãi suất 2012
II. Nguyên nhân
B. Lãi suất 2012
III. Tác động của lãi suất đến nền kinh tế quốc dân
2.1. Nền kinh tế trong nước
2.2. Hệ thống ngân hàng
2.3. Chính sách nhà nước
II. Thực trạng lãi suất 2013
II. Nguyên nhân và tác động của lãi suất tới nền kinh tế quốc dân
C. Lãi suất 2013
2.1. Các nguyên nhân chính
2.2. Phân tích từng vấn đề
Tổng quan về
lãi suất

Tầm kinh tế vĩ mô
Là công cụ đo lường hiệu quả
Là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Tầm kinh tế vi mô
Là công cụ khuyến khích tiết kiệm, đầu tư
Ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Tìm hiều chung về lãi suất
Khái niệm, bản chất, vai trò
Khái niệm, bản chất
Vai trò
Phân loại lãi suất
Theo kì hạn
Lãi suất không kì hạn
Lãi suất tác động tới tỷ giá hối đoái (E= VND/ngoại tệ)
Lãi suất ngắn hạn
Lãi suất trung và dài hạn
Theo phương pháp tính
Phương pháp tính lãi đơn
Phương pháp tính lãi kép
Phương pháp tính lãi suất hoàn vốn
Tiền gốc: PV
Lãi suất : i
=> Tiền lãi sau n kì:
PV.i.n
Lãi đơn
Tiền gốc: PV
Lãi suất : i
=> Tiền lãi sau n kì:
PV.(1+i)^n - PV
Lãi kép
Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất thực
Lãi suất cố định
Lãi suất thả nổi
Theo giá trị của lãi suất
Theo sự biến động của lãi suất
Lãi suất tái chiết khấu
Lãi suất liên ngân hàng
Theo chủ thể hình thành lãi suất
Lãi suất tín dụng ngân hàng
Lãi suất huy động vốn
Lãi suất cho vay
Lãi suất liên ngân hàng
Lãi suất tái cấp vốn
Lãi suất cơ bản
Sự khác biệt giữa lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn
Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất áp dụng cho các loại tài sản thế chấp có độ rủi ro cao hơn
=> Lãi suất tái cấp vốn thường cao hơn lãi suất chiết khấu
Lãi suất chiết khấu áp dụng đối với các giấy tờ có độ rủi ro thấp như trái phiếu chính phủ, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn.
Lãi suất tín dụng thương mại
Lãi suất tín dụng nhà nước
Lãi suất tín dụng doanh nghiệp
Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kì hạn của lãi suất
Rủi ro càng cao thì lãi suất càng cao
Cấu trúc rủi ro của lãi suất
Cấu trúc kì hạn của lãi suất
Lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn
Đường cong lãi suất
Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất
Ảnh hưởng của cung cầu quỹ cho vay
Ảnh hưởng của hâm hụt ngân sách nhà nước
Nhân tố tác động trực tiếp
Biến động thuận chiều với cầu tiền,
ngược chiều với cung tiền
Tại mức lãi suất cân bằng (i0) mức cầu tiền vừa vặn đúng bằng mức cung tiền ( MD=MS)
Ngân sách bội chi
Thu không kịp tiến độ
Thâm hụt ngân sách nhà nước
Chính phủ
phát hành
trái phiếu
Cung tiền
giảm, lãi
suất tăng
Ảnh hưởng của lạm phát kì vọng
r* = r- lạm phát
Những thay đổi về thuế
Ngắn hạn: thuế giảm -> lãi suất giảm
Dài hạn: thuế giảm -> lãi suất tăng
Những thay đổi trong đời sống xã hội
Chạy đua lãi suất
VD:
Biến động thế giới
Ảnh hưởng tới lãi suất
Ngoài ra, lãi suất còn chịu tác động của tỷ giá hối đoái: E=VND/ngoại tệ
Lãi suất 2012
Năm 2012, lãi suất hạ trên toàn thế giới
Thực trạng lãi suất 2012
Kinh tế thế giới ảm đạm
Thực trạng lãi suất nói chung và các tổ chức tín dụng
Chính sách vĩ mô thắt chặt
Điều hành lãi suất theo hướng giảm dần
Chỉ tiêu tăng trưởng tiền tệ
Tổng phương tiện thanh toán: tăng 20%
Tín dụng: tăng 7%
Lạm phát : tăng 6,81%
Tăng trưởng kinh tế : 5,03%
Mặt bằng lãi suất
Lãi suất huy động: giảm 3-6%
Lãi suất cho vay: giảm 5-9%
Trở về với mức lãi suất 2007
Tăng trưởng tín dụng
Thấp
Tuy nhiên, cơ cấu dịch chuyển theo hướng phù hợp với chủ trương của Chính phủ
20/12/202: Tín dụng tăng 6,45% so với cuối năm 2011
Tín dụng VND tăng 8,92%
Tín dụng ngoại tệ giảm 3,51%
Dư nợ cho vay với các lĩnh vực không khuyến khích giảm
Dư nợ cho vay
(VND với lãi suất trên 15%)
20/12/202: còn 18,7 %
Giảm so với mức 65% trước ngày 15/7/2012
Thanh khoản của các tổ chức tín dụng
Được cải thiện
Số dư tiền gửi > dự trữ bắt buộc
Nợ xấu
Tăng mạnh
Được khống chế và từng bước xử lý
Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái
Tính đến 21/12/2012, tỷ giá giảm 0,96%
Tình trạng đô la hóa giảm
Cụ thể về tình hình lãi suất 2012
6 lần giảm lãi suât
13/3, điều chỉnh lãi suất từ 14%-13% theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ
11/4, lãi suất huy động giảm 1% xuống còn 12%
28/05, NHNN quyết định đưa trần lãi suất huy động, cho vay về 11% và 14%
11/6, trần lãi suất huy động giảm còn 9%/ năm
24/12, NHNN quyết định trần lãi suất huy động giảm xuống còn 8%/năm
Ngoài ra, NHNN cũng quyết định
Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 10%->9%
Lãi suất tái chiết khấu từ 8%->7%
=> Lãi suất cho vay giảm 5-9%/năm so với cuối năm 2011 và trở về mức lãi suất vào cuối năm 2007.
Nguyên nhân giảm lãi suất
Tác động từ nền kinh tế chung của cả nước
Lượng cung ngoại tệ dồi dào
Lãi suất VND - lãi suất USD= 7%
Cung cầu nội tế
Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích người gửi tiền, vay tiền
Lãi suất thực dương cho người tiêu dùng
Doanh nghiệp vay vốn phải chịu mức lãi suất thấp hơn.
Mục tiêu tăng trưởng vốn đầu tư
Tỷ suất lợi nhuận bình quân
Lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp giảm
Cầu về vốn giảm
Lãi suất giảm
Giúp DN giảm bớt chi phí để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
Giúp việc phát hành trái phiếu của Chính phủ trở nên dễ dàng hơn
Tác động của việc giảm lãi suất
Ngân hàng dư thừa thanh khoản
Tác động từ hệ thống tín dụng
Điều chỉnh phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát kì vọng
Ngành ngân hàng có khủng hoảng
20/8/2012, Bầu Kiên - thành viên sáng lập ACB bị bắt
3/12/2012, nguyên phó tổng giám đốc NH SeaBank bị khởi tố
Thuế
Chính sách của chính phủ
Nghị định 60 của chính phủ
Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 vừa và nhỏ.
Miễn thuế thu nhập cá nhân từ 01/7-> 31/12
Miễn thuế khoán 2012 với một số đối tượng
=>Từ đó sẽ tác động làm giảm tỷ lệ lãi suất vay và huy động vốn.
Tỷ giá hối đoái kì vọng
Trong năm 2012, NHNN cam kết tỷ giá tăng 2-3%
=> rủi ro về tỷ giá được đảm bảo
Hỗ trợ quá trình tái cấu trúc thị trường tài chính
Lãi suất 2013
3 lần giảm lãi suât
Ngày 26/3, giảm 1% các lãi suất chủ chốt:
Tái cấp vốn ( còn 8%)
Tái chiết khấu ( còn 6%)
Cho vay qua đêm liên ngân ngàng ( còn 9%)
Lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ( 10%/ năm)
Trần lãi suất huy động giảm từ 8% xuống 7,5 %/năm
Thực trạng lãi suất 2013
Ngày 10/5, NHNN tiếp tục giảm 1% các lãi suất chủ chốt
Ngày 28/6, NHNN giảm 0,5% trần lãi suất huy động
=> Đến cuối tháng 6, lãi suất cho vay tại các NHTM nhà nước còn dưới 13% tại các khoản vay cũ và mới.
Nguyên nhân và tác động của lãi suất tới nền kinh tế quốc dân
Các nguyên nhân chính
Tín dụng tăng yếu.
Chính sách của NHNN về hạ trần lãi suất.
Ngân hàng thừa vốn
Lạm phát đang có xu hướng giảm
Phân tích từng vấn đề
Thanh khoản ngân hàng đã được cải thiện tuy nhiên khó đẩy vốn cho vay.
Điều chỉnh giảm mạnh lãi suất đúng với dự báo của thị trường.
Giảm lãi suất huy động
Nguồn tiền nhàn rỗi vẫn chọn ngân hàng để gửi gắm
Tính đến ngày 18/9/2013, huy động vốn tăng 11,74 %, trong đó:
Huy động vốn VND tăng 11,63%
Huy động vốn ngoại tệ tăng 12,43%
Tín dụng
Đầu tháng 9, tín dụng của cả hệ thống tăng 6, 45%, còn rất thấp
Mục tiêu mà Quốc hội giao phó là 12% -> tín dụng khó cán mốc trên
Lãi suất cho vay trung và dài hạn vẫn có thể giảm thêm
Từ ngày 2/12 sẽ có Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bất động sản
Lãi suất cho vay BĐS cao ( 15%-17%) trong khi tỷ suất lợi nhuận lại thấp ( 10%-14%)
Mong ước hạ lãi suất cho vay BĐS xuống còn 11%-12% của các DN BĐS
Nhà băng tung ra nhiều ưu đãi cho người vay tiền mua nhà.
Một số giải pháp được đưa ra
NHNH cũng nên trợ cấp cho các khoản vay tín dụng mua nhà
Lãi suất cho vay đã giảm 9-12% so với thời điểm giữa năm 2011
Nhiều khả năng lãi suất cho vay có dư địa để giảm thêm trung bình 1-2%/năm
Lãi suất cho vay
Có giảm được lãi suất cho vay hay
Trên thực tế, lãi suất đã được điều chỉnh giảm cho các đối tượng khách hàng thuộc 4 nhóm ngành ưu tiên về mức 10%
NHNN thông báo mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7% là khả thi
Lạm phát
Người gửi tiền vẫn có thể giữ được giá trị những đồng tiền của mình khi LSHĐ là 7%/năm
Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng đã và đang trong xu thế giảm nhẹ
Các giao dịch hiện có mức lãi suất khoảng 2,4-2,9%/năm với các khoản vay qua đêm tới 1 tuần
Lãi suất liên ngân hàng
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đang có xu hướng quay về mức thấp hơn.
Từ đó, ngân hàng có cơ sở để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay
Tháng 5/2013 NHNN phải bán ra 1 tỉ USD để can thiệp thị trường
Từ ngày 27/6, NHNN phối hợp cùng chính sách giảm trần LSHĐ VND và USD
Tỷ giá
Mang lại kết quả:
Gửi tiền bằng USD trở nên kém hấp dẫn.
Mọi ánh mắt đổ dồn và tiền đồng, dòng vốn trở lên rẻ hơn -> khuyến khích các nhà đầu tư "tiêu xài" nhiều hơn bằng nội tệ.
Tác động của sở hữu chéo trong ngân hàng
A
B
A
C
Tác động của sở hữu chéo
Khi các đối tác có quan hệ sở hữu chéo bị thua lỗ, chúng kéo theo một loạt các TCTD khác bị đóng băng.
Sở hữu chéo che dấu tình trạng ọp ẹp về tài chính, tạo ra tình trạng tăng vốn ảo.
TT mất cân bằng, không minh bạch => lãi suất không tuân theo quy luật cung cầu
Lợi ích nhóm là nguyên nhân làm tăng sở hữu chéo
Lợi ích nhóm
Là rào cản lớn nhất gấy ảnh hưởng đến cả hệ thống NH trong quá trình xử lý, tái cơ cấu NH
Nguyên nhân sâu xa của lợi ích nhóm
Tín dụng bùng nổ trong giai đoạn 2006-2010
13 NH nông thôn được chuyển đổi thành NH thành thị trong giai đoạn 2005-2007, yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu là 3000 tỷ đồng vào năm 2011
Một vài nhân tố khác chi phối
Thiếu vắng nguồn nhân lực quản lý cấp cao tại các NHTM Việt Nam.
Sự thiếu minh bạch nguồn thông tin của khu vực doanh nghiệp
Khung pháp ý giải quyết nợ xấu, nợ khó đòi còn chưa hoàn thiện
Giải pháp:
Bổ xung quy định nghiêm ngặt về mức sở hữu cổ phần và quyền lãnh đạo, chấm dứt tình trạng NH chỉ có một nhóm cổ đông
Yêu cầu các tập đoàn nhà nước phải thoát vốn ra khỏi các tổ chức tín dụng
Cho vấn đề sụt giảm vốn:
+ Nếu cả 2 là TCTD thì tốt nhất là sáp nhập , ghi nhận thua lỗ; NHNN hỗ trợ trong thời gian đầu.
+ Nếu bên sở hữu NH là DN thì cách tốt nhất là DN cho tổ chức nước ngoài mua cổ phần, yêu cầu bơm thêm vốn.
+ Nếu NH là chủ sở hữu của DN thì NH có thể dùng vốn chủ sở hữu để xác nhận thua lỗ và xin hỗ trợ tái cấp vốn từ NHNN.
Giải pháp dài hạn: Cần tập trung hơn vào xây dựng thị trường tài chính tín dụng và thị trường vốn minh bạch.
Thank for watching
Nhóm thuyết trình:
Nguyễn Song Toàn
Phùng Thị Thu
Trần Trung Hiếu
Lê Thị Hoàng Yến
Vũ Thị Cẩm Duyên
Full transcript