Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jaarverslag De Bibliotheek 2011

De Mensenbibliotheek

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jaarverslag De Bibliotheek 2011

Lezen en spelen
Bijzondere ontmoetingen
We zijn samen 2.0
100 jaar
bibliotheek Weesp

De Bibliotheek bij je thuis
Educatief
Ontwikkeling
servicepunten

Het bestuur
jaaraanbod po en PSZ&KDV
Prestatie-afspraken
Uitleningen, bezoekers en leners
Het bestuur van De Bibliotheek wordt gevormd door de heren Paul Voorthuijsen - voorzitter, Dick Spel -penningmeester,
Fred Nieberg -secretaris, Wim Jongmans en Jaap Wertheim.
Welkom in de nieuwe bibliotheek van ...
Abdul Nahoori
De mensenbibliotheek
Wie speelt, houdt zijn hersenen lenig – Mark Mieras, wetenschapsjournalist
De Bibliotheek heeft oog voor de verschillende behoeften van haar publiek en door collectioneren en programmeren met gebruik van multimedia en speelleermaterialen kan iedereen lezen, leren en spelen op zijn eigen manier. Taal en spelen zijn met elkaar verbonden; voor jonge kinderen is dit voor de taalontwikkeling een zeer vruchtbare en belangrijke combinatie. In elke vestiging is vanaf 2011 een uitgelezen collectie speelleermaterialen beschikbaar. Gebruik makend van de lange traditie in Muiden en het opgaan van de speel-o-theek van Weesp in De Bibliotheek profiteren Eemnes en Wijdemeren nu ook van de kennis over collectie en mogelijkheden voor hun jonge publiek. In combinatie met het succesvolle project Boekstart voor alle baby’s en de makkelijk lezen pleinen en 4You voor kinderen en jongeren met dyslexie en andere leesproblemen heeft De Bibliotheek het gereedschap om optimaal in te zetten op taalontwikkeling.
JAARVERSLAG 2011
De Bibliotheek vernieuwt doorlopend haar services en inrichting, vooruitlopend op de veranderende behoeften van haar publiek. - In Wijdemeren is er voor gekozen door herinrichting een modern leescafé en een goed geoutilleerde studieruimte te realiseren. De collectie is iets verkleind, maar de prestatieafspraken met de gemeente kunnen worden nagekomen door verhuur van ruimte aan partners als Seniorweb en Kursusproject Loosdrecht.
Dit zijn de eerste huurders en nu actieve samenwerkingspartners van De Bibliotheek, vestiging Wijdemeren. De cursussen voorzien in een vraag en lopen goed. De opening in september werd verricht door wethouder J. Boermans.

De herinrichting van Eemnes heeft geleid tot een open, gastvrij leescafé waar het goed toeven is. Uitermate geschikt voor bijeenkomsten en lezingen van zowel De Bibliotheek als samenwerkingspartners. Daarbij denken we o.a. aan Seniorweb en de Kunstcommissie Eemnes.
Er is selfservice ingevoerd en er is een multimediale jongerenhoek ingericht met o.a. een gameplek, gameapparatuur en spellen om te lenen. De speel-o-theek, voorzien van spelletjes, verkleedkleren en speelgoed, biedt voor elk wat wils. De opening vindt plaats op 23 maart 2012.

Ook Wijdemeren en Eemnes zijn nu, met name door de beschikbaarheid van WiFi, veranderd in ideale werk- en ontmoetingsplekken voor zzp’ers, zoals ook in Muiden en Weesp de bibliotheek hiervoor al veelvuldig gebruikt wordt.
Een groeiend publiek voor literaire lezingen en andere activiteiten stimuleert ons tot het programmeren voor nieuwe publieksgroepen. In 2011 heeft De Bibliotheek op diverse vestigingen nieuw publiek getrokken met o.a. Kunst of Kitsch, reisverslagen over Patagonië en Egypte en exposities van onder meer "Weespers aan de Wand". Werkelijke ontmoetingen met auteurs, kunstenaars, filosofen en wetenschappers blijken van grote waarde en hebben vaak jarenlange impact. Buiten de Boekenweek en Nederland Leest bracht De Bibliotheek grote namen als Jessica Durlacher, Kluun, Annejet van der Zijl en Ronald Giphart. Een aantal leeskringen in De Bibliotheek en jongeren in het voortgezet onderwijs bespraken “Het leven is Vurrukkuluk” van Remco Campert.
literatuur + kunst + wetenschap: bijna 40% meer bezoekers
Als tweede bibliotheek in het land verkennen we met het publiek de mogelijkheden van de mediabar in de vestiging Weesp in een pilot met ProBiblio. Nieuwe gadgets en apparatuur met software worden vrij toegankelijk gepresenteerd om te bekijken en uit te proberen. Jongeren smullen ervan en leggen graag aan de oudere generaties uit wat je ermee kunt doen!
In de vestigingen Eemnes, Muiden en Wijdemeren hebben wij een e-tafel geïnstalleerd. Hier kan het publiek kennis maken met de e-reader van Sony, de i-Pad van Apple en de Galaxy tab van Samsung.
Vanaf 1911, het geboortejaar van....
Met meer dan 600 bezoekers onderstreept de Weesper bevolking haar waardering voor de 100 jarige bibliotheek, een feest dat gevierd is met een veelzijdig cultureel programma .
Hiermee laat De Bibliotheek zien juist voor de toekomst een volwaardig podium te zijn voor kunst, wetenschap en cultuur. De uitwisseling van kennis, informatie en inspiratie met elkaar is van vitaal belang.
Het is een instituut waarin mensen van alle leeftijden aan het juiste adres zijn.
Volg ons!
Nieuwe samenwerkingspartners
Samenwerken met een groeiend aantal partners is inhoudelijk, qua inkomsten en publieksbereik een efficiënte en goede ontwikkeling. We maken gebruik van elkaars kennis en netwerk en de bibliotheek kan uitstekend ruimte en multimedialiteit faciliteren.
In 2011 met:
de Volksuniversiteit – Philadelphia – Stichting Vrouwen van Weesp - Seniorweb - Kursusprojekt Loosdrecht – gemeenten - het Voortgezet onderwijs voor de Maatschappelijke stages.
In Weesp gaat de samenwerking met Philadelphia en Seniorweb met ingang van maart 2012 leiden tot verruiming van de openingstijden met 15 uur per week.
De mensenbibliotheek
Link naar Activiteiten 2011:
http://tinyurl.com/d6laqo6
Annie M.G.: "... altijd 8 gebleven..."
Cijfers 2011,
een interpretatie

Het aantal bezoekers van activiteiten is met maar liefst bijna 40% toegenomen
Paul Voorthuijsen, Jaap Wertheim, Dick Spel, Fred Nieberg
tommy wieringa, auteur: "toen ik zeventien was, had ik de openbare bibliotheek van geesteren uit. daarna werd ik schrijver."
Heleen Assen, Senia: "Wat mij vooral in jullie bibliotheek opvalt is de veelzijdigheid aan activiteiten die jullie de inwoners van Weesp aanbieden, jullie bevlogenheid en klantvriendelijkheid."
Saskia Uhlenbroek, bibliotheekbezoeker: "Het was voor de brand in 1968. Ik las als kind op de jeugdafdeling de boeken over seksuele voorlichting.
De bibliothecaresse, een "oude" mevrouw, belde naar mijn moeder om te vragen of zij het wel goed vond dat ik die boeken las."
Nadat de Raad in de gemeente Wijdemeren akkoord ging met de verbouwing van De Spot in Nederhorst den Berg was daarmee ook de toestemming voor het realiseren van een servicepunt aldaar verkregen. In het najaar van 2011 werd gestart met de verbouwing en werd bij De Bibliotheek gewerkt aan de voorbereidingen voor het realiseren van een servicepunt dat volgens planning in maart 2012 zal worden geopend.
Link naar Jaaraanbod Casparus College:
http://tinyurl.com/cjvrn7j
The floor is yours...
Taalontwikkeling begint bij de baby’s. Jonge kinderen, hun ouders en leerkrachten waren speerpunt in ons educatieve beleid. Workshops en trainingen over lezen en voorlezen, theater en vertelvoorstellingen rond prentenboeken in de Nationale Voorleesdagen en het project Boekstart zorgen ervoor dat de mogelijkheden met de bibliotheek intensief voor het voetlicht komen.
Het aantal instellingen binnen de VVE dat gebruik maakt van De Bibliotheek is gestegen. De overige contacten met het onderwijs zijn gelijk gebleven.

Hoogtepunt in programmering voor het primair onderwijs waren de stripworkshops. Kinderen willen graag geïnspireerd worden en dan zelf aan de slag.
Met het verdwijnen van de bibliobus in Ankeveen en Kortenhoef ontstond de noodzaak voor nieuw bibliotheekwerk op scholen in dit gebied. Kunst van lezen heeft het programma De bibliotheek op School opgezet. Met 4 scholen in dit werkgebied en de gemeente Wijdemeren is De Bibliotheek dit traject begonnen. Bibliotheek op School betekent een nauwe samenwerking tussen de betrokken partners. Het ligt in de bedoeling in 2012 twee bibliotheekpunten in scholen te openen.
Samen met de scholen heeft De Bibliotheek een projecplan ingediend bij de gemeente en zijn zij in gesprek over de mogelijkheden van uitvoering hiervan.

Voor volwassenen waren er tientallen bijeenkomsten rond boeken en literatuurcursussen.
Voor de mensen thuis werkte de bibliotheek aan verbetering van haar services.

Op 27 december ging het nieuwe bibliotheeksysteem, inclusief randapparatuur in alle vestigingen en het servicepunt over van Bicat naar Wise. Hiermee hebben ook de web- en publiekscatalogus een grondige update ondergaan. De eerste reacties van het publiek zijn positief. Men ziet de vormgeving als helder en het gebruikersgemak is vergroot. Voor De Bibliotheek is de uitbreiding van de managementinformatie in het systeem een belangrijke vooruitgang.

Het beschikbaar zijn van e- books voldoet duidelijk in een groeiende behoefte. Wat het publiek betreft is het wachten op een uitgebreidere keuze; het regelen van rechten met de rechthebbenden door uitgevers zal uitkomst bieden.

Via Facebook en Twitter communiceren we nieuws, services en informatie over nieuwe media. Het aantal bezoekers van onze website is toegenomen.
+
Het aantal leners is in alle vestigingen toegenomen; de toename is met name zichtbaar bij de jeugd. De nieuwe leden zijn voor een deel te danken aan de Boekstart-actie , een initiatief in samenwerking met de gemeente waarbij ouders uitgenodigd worden hun baby lid te maken van de bibliotheek.
+/-
In alle gemeenten zijn de aantallen leners toegenomen; in Wijdemeren is een daling waarneembaar, met name veroorzaakt door het wegvallen van de bibliobusleners in Ankeveen en Kortenhoef.
-
Het aantal bezoekers is in alle vestigingen iets afgenomen.
In Eemnes en Wijdemeren zijn de vestigingen vanwege een herinrichting een periode niet open geweest voor publiek. In Muiden is de Kazerne gedurende een langere periode vanwege werkzaamheden “ingepakt” geweest. Hiermee wordt voor een deel de terugloop in 2011 verklaard.
Link naar De Bibliotheek Educatie:
http://tinyurl.com/bwrrxqb
Link naar Jaaraanbod Peuterspeelzalen:
http://tinyurl.com/cg4xf5m
Link naar Jaaraanbod Basisscholen:
http://tinyurl.com/cj9vhvj
Frans:
Link naar Jaaraanbod Vechtstede College:
http://tinyurl.com/cdy94r8
en wij volgen jou...
Welkom,
we nodigen u uit om in 15 minuten 365 dagen De Bibliotheek mee te maken.
Maak kennis met Bram, Abdul, Fahima en Jan.
Kees:
Fahima Popal
Jan Out
Bram Bots
Abdul Nahoori
Link naar cijfers De Bibliotheek 2011:
http://tinyurl.com/6nhmff8
Link naar het afvinklijstje:
http://tinyurl.com/cugovdc
Full transcript