Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Save a copy and add details, frames and content!
by

on 2 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

ZSiPO w Skale
GRANTY
ZSiPO

w Skale
Proponowane
profile w naszej szkole
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
KLASA WOJSKOWO-POLICYJNA
KLASA INŻYNIERSKA
TECHNIKUM
technik informatyk

TECHNIKUM
technik logistyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASA WIELOZAWODOWA
Zajęcia specjalistyczne
Wolontariat
Obozy mundurowe
Wychowanie patriotyczne

KLASA PRZYRODNICZA


Klasa I inżynierska to propozycja dla wszystkich zainteresowanych naukami ścisłymi.

W programie możliwość zdobycia 3 kwalifikacji:

-Tworzenie i administrowanie stron internetowych i baz danych

-Montaż i eksploatacja PC oraz urządzeń peryferyjnych

-Projektowanie i administracja
lokalnych sieci komputerowych

W programie możliwość zdobycia 3 kwalifikacji:

-Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,dystrybucji i magazynowania
-Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
-Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

W programie możliwość wybranego zawodu:

- Piekarz
- Kucharz
- Fryzjer
- Cukiernik
- Sprzedawca
- Elektryk
i innych wg klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego MEN
-Szkoła posiada bazę praktyk, mogą odbywać się u pracodawców na terenie Gminy Skała i sąsiednich.
BAZA DYDAKTYCZNA

ZAPRASZA
Przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i medycznymi.
Klasa Strażacko-Ratownicza


Zajęcia specjalistyczne, prowadzone ze:
-Strażakami z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 w Krakowie
-OSP w Skale
- 5 Batalion Dowodzenia w Rząsce.
Klasa Dziennikarska
Technik spedytor
Klasa kształcąca w zawodzie technik spedytor umożliwi uczniom zapoznanie się z wiedzą niezbędną do koordynowania
i organizowania procesu transportowego. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy, wodno-śródlądowy, lotniczy oraz intermodalny.
Klasa I ekologiczno-turystyczna.
Proponujemy ciekawe zajęcia nie tylko w szkole, ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach, planetarium, na wycieczkach przedmiotowych.
Adresowana jest do młodzieży
o zainteresowaniach humanistycznych, chcących kontynuować naukę na prestiżowych kierunkach np. prawo, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe.
Technik obsługi turystycznej
Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych,
np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych.
Polska-Izrael
Polska-Niemcy
Wymiany Międzynarodowe
Technikum
Dzień Otwarty
UWIERZ w SWÓJ SUKCES
27 kwietnia
Zespół Szkół i placówek Oświatowych w Skale
Oferujemy:
Liceum
Technikum
Zasadnicza szkoła zawodowa
Technikum
Szkoła Policealna
"Ze sztuką za pan brat"
"Pływaj i bądź sprawny"
"Strzelec wyborowy"
"Tajemniczy świat naukowców"
"Kurs skoczka spadochronowego"
"Drugoklasista też maturzysta"
-Pracownie komputerowe
-Pracownia językowa
-Hala sportowa
-Ścianka wspinaczkowa
-Siłownia
Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. Powszechna dostępność, sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem danych i ich prezentacji w formie folderów, fotoksiążek, oraz filmów, jak i publikacji w Internecie.
Fototechnik
Technikum
Full transcript