Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROTOKOLL

No description
by

Viktoria Nagy

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROTOKOLL

PROTOKOLL # ILLEM # ETIKETT
Ezen dokumentummal igazolom, hogy Balogh Sándor sikeresen elvégezte a PROTOKOLL # ILLEM # ETIKETT című tanfolyamot.

Az ismeretek elsajátításához gratulálunk, azok gyakorlatban történő alkalmazásához sok sikert kívánunk!

Köszönjük, hogy részt vett az oktatáson - reméljük, hasznos ismeretekkel lett gazdagabb.

Balogh Sándor
részére
designed by Péter Puklus for Prezi
a protokoll jelentése, kialakulásának szükségszerűsége, haszna
Protokoll
: a diplomácia elengedhetetlen eszköze, segítségével anélkül fogalmazhatóak meg a gondolatok, hogy bárki megbántódna.
a protokoll története
Az illem kapcsolódik:
* törvényhez
* erkölcshöz
* társadalmi normákhoz

...mindig figyelembe kell venni az illemszabályokat?
Egy anekdota szerint, amikor Knigge, az egyik első szabálygyűjtemény írója hajótörést szenvedett, s egy törött ár­bocrúdba kapaszkodva hányódott a hul­lámokon, észrevette, hogy cápa közele­dik feléje. Félelmében előrántotta tőr­kését, mire egy hajótörött a közeli men­tőcsónakból megbotránkozva rászólt: „No de tisztelt uram, halat - késsel?”
Hogyan implementáljuk?
Viselkedjünk jól :)
Miért lesz ez jó nekem? Mit tartsak fejben?
"Mi soha nem növünk fel, csak megtanulunk illedelmesen viselkedni"
Mi kell a gyakorlásához?
* empátia, tapintat (tárgyilagos, helyzetfelismerés)
* türelem (vendéghez, munkatársakhoz)
* önuralom (semleges magatartás)
* önkontroll, helyzetkontroll (folyamatos)
Arisztotelész (i. e. 384-322) az illemtan alapjává vált mondata: "Az ember természeténél fogva társas lény".
társas lény = társasági lény
a cél nem csupán annyi, hogy ne zavarjuk egymást ("társainkat"), hanem hogy lehetőség szerint kellemessé, zökkenőmentessé tegyük az együtt töltött időt.
A Bizánci birodalomban született meg a ceremóniakönyv, melyet Bíborbanszületett Konstantin írt
912-ben
. Ez a könyv nem csak a hivatalos rendezvényekre, hanem a fürdetésre, az étkezésre, az öltözködésre, stb. vonatkozó szabályokat is tartalmazta, és ezek betartását a császár szigorúan megkövetelte.
A XVI. században Spanyolország újjáélesztette a protokollt. A
spanyol és francia udvar
hatására terjedt el Európában az etikett és a protokoll, először Ausztria, majd Oroszország, később, II. Katalin orosz cárnő uralkodása alatt Oroszország is alkalmazta a szabályokat.
A
II. világháború után
nagy változás következett be. Az iskolában különórákon oktatták a viselkedéskultúrát, táncot és öltözködést.
Történelmileg visszavezethető minden illemszabály, de az új technikák, eszközök, pozíciók, stb. megjelenésével folyamatosan újra kell tanulni az illemet.


történeti jelentése
: adott helyzetben elvárható viselkedési forma || nagy tárgyalások jegyzőkönyve (szó eredete, protosz+kollosz= el(s)ő könyv)
A fejlődés, a kor igényei szerint a ceremoniálisabb elemek az egyszerűsítés irányába haladtak.
A viselkedés eszköz a normális emberi kapcsolatok kialakításában, úgy a magán-, mint a hivatali életben. A viselkedést két csoport határozza meg:

* passzívák: mindazok, amelyekre a szülők, a környezet és a társadalom tanít meg: a jellem, a lelkiismeret, a jó modor, a helyes viselkedés, a szerénység, a pontosság, az önuralom (Seneca szerint ez a legfőbb uralom);
* aktívák: a köszönés, a kézfogás, a megszólítás, a tegezés-magázás, a társalgás, a beszédmodor; ezeket az egyén alakítja ki.
1| ILLEM = viselkedéskultúra, célja a társadalmi élet szabályozása
2| ETIKETT = Az udvari szertartás- és illemszabályok összességét jelentette, ma már a túlszabályozott viselkedési formák összessége.
3| PROTOKOLL = viselkedéskultúra + szertartásrend + rendezvényszervezés, a diplomácia elngedhetetlen eszköze
A viselkedés maga a jó modor, a magatartás, az önfegyelem; sőt a protokoll idesorolja a jellemet, a megjelenést, az öltözködést, a fellépést, az illedelmességet, az udvariasságot, az előzékenységet, a figyelmességet, a tapintatot, a pontosságot, a szerénységet és a türelmet.
Az illem követelményei általában nemzetköziek, de a helyi sajátosságok, erősebbek a nemzetközieknél. Nem modortalanság, ha a finnek nem kívánnak jó étvágyat a terített asztalnál, ha a japán férfi a felesége előtt megy be valamilyen helyiségbe, ha a mexikóiak késéssel érkeznek egy protokolláris rendezvényre.
Két alapelvet kell fejben tartanunk:
1. Mindent a maga helyén és idejében!
2. Parancsolni tudni kéznek és szájnak.
"Az illem-szabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben bennünket, ha mi is tiszteletben tartunk másokat. Az illemszabályok nem törvények. Senki és semmi nem kötelez bennünket a megtartásukra. Ha megszegik őket, nem vonnak felelősségre érte. Vannak azonban másféle következményei, amelyeket vállalnunk kell. Gondolják csak végig, ki játszik, ki eszik, vagy ki megy színházba szívesen azzal az emberrel, aki lépten-nyomon megszegi a játékszabályokat, az étkezés vagy a színházlátogatás illemszabályait?"
OTTHON/UTCÁN
TÁRSASÁGBAN
HIVATALOS HELYZETEKBEN
EGYÉB MEGFONTOLANDÓ APRÓSÁGOK
" Az illem nem egyéb, mint a figyelmesség,
a mások iránti tapintat megnyilvánulása."

Amikor kilépünk a házból, fontos, hogy rendezettek, tiszták legyünk, a megfelelő ruhát viseljük, meg legyünk fesülködve, még akkor is, ha csak kenyérért lépünk le a boltba.
Az utcán csak diszkréten figyeljük meg az embereket.
Ne tegyünk hangos megjegyzéseket az emberek öltözékéről.

Társalgás közben vigyáznunk kell az idegen szavak használatára is. Ha az a célunk, hogy másokat zavarba hozzunk, és ezért halmozzuk beszédünkben az idegen szavakat, nem műveltségünkről, hanem csak neveletlenségünkről állítunk ki bizonyítványt.
Hallgasd meg és tiszteld a más véleményét, még akkor
is ha különbözik a tiédtől. Véleménye, indokolt lehet.
Hogyan viselkedj a földönkívüliekkel?
1. Tudj meg róla mindent, amit csak lehet, mielőtt bármit is kockáztatnál.
2. Ha úgy tűnik, hogy valóban életre bukkantál, inkább hagyd békén.
3. Óvakodj attól, hogy mintákat hozz haza a saját bolygódra, mert könnyen lehet, hogy az száz százalékban inkompatibilis a szülőbolygód ökoszisztémájával.
Tartózkodjunk a profán, vulgáris vagy oda nem illő megjegyzésektől (pl. parfümériában a slóziban található szappan elemzésétől) ;)
Értékelendő törekvés a telefonban a hangos, artikulált megfogalmazásra törekedni, de ne próbáljuk meg elkiabálni a mondanivalónkat a címzettig; ha hangosak vagyunk (leszünk), kérjünk elnézést, és vonuljunk olyan helyre, ahol nem zavarunk másokat a beszélgetésünkkel.
Mondandónkat a lehető legrövidebbre fogjuk, hogy ne raboljuk mások idejét.
Nem illik sötét színű ruhához világos, vagy fehér zoknit és cipőt viselni :)
Sajnos előfordulhat, hogy üzleti tárgyaláson, állásinterjún, netán más társasági összejövetelen ránk jön a fulladás, egy kínzó köhögési inger, vagy éppen sokszor kell ásítanunk egymás után. Mit tehetünk ilyenkor? Minden esetre: ne essünk kétségbe, és amennyire csak lehet - őrizzük meg nyugalmunkat és keressünk megoldást a problémára.
Ha más van hasonló helyzetben a társaságból, legyünk nagyvonalúak - ne vegyük észre, és ne illessük megjegyzésekkel (akkor se, ha viccesnek találjuk a dolgot; a szenvedő fél nem biztos, hogy osztani fogja lelkesedésünket)!
Minden cselekedetünk és minden, az élet
által produkált viselkedés helyes mozgatója a tisztelet, az óvás, a megbecsülés és a segítségadás.
"Biztos vagyok abban, hogy az illedelmes viselkedés ismét illő lesz, talán egyenesen divatos is, hiszem, hogy az emberek többségének elege van a körülöttünk burjánzó udvariatlanságból, nemtörődömségből és eltúlzott lazaságból. Nem a régmúlt idők etikettjét vagy a hivatalos érintkezésekben a mai napig használt protokollt kell a mindennapokban ismernünk, hanem az egymás közötti kultúrált élet, az illem, és a jó modor szabályait. "
"csak akkor nevezhetjük magunkat kultúrlénynek, ha a környezetünk is annak tart minket."
A férfi jobb oldalán ül a nő a színházban és a moziban is, és ha étteremben egymás mellett ülnek, akkor is így kell elhelyezkedni.
Taxiban a nőnek mindig hátul illik ülnie, akár kísérővel, akár egyedül utazik.
Testünk működését nem
mindig tudjuk rendszabályozni, de szalonképessé tehetjük a biológiai megnyilvánulásokat.
Az emberek közötti távolságtartás egyfelől automatikus, másfelől a protokoll által meghatározott. Normális esetben az emberek egymástól kb. 1 méterre állnak, így folytatnak beszélgetést, így tárgyalnak, ezt nevezhetjük hétköznapinak. A társadalmi érintkezésnél a 1,5-2 méteres távolság betartása a helyes. Minél szigorúbb és formálisabb egy adott találkozó, annál nagyobb ez a távolság.
Az egyenesen álló ember testtartása a figyelmére utal. Ahogy lanyhul a testtartás feszessége, éppen annyira lazul a figyelem is. Amikor valakinek a mondanivalója nem érdekel, szinte összegörnyedve „figyelünk”. A kezek tartása arról árulkodik, hogy a személlyel, illetve mondanivalójával milyen a viszonyunk. A test mellett tartott kezek nyitottságot, a mellkason összekulcsolt kezek zártságot sugároznak. Ha valakivel karba tett kézzel kommunikálunk, akkor ez egyfelől védekezést, másfelől zártságot üzen.
A mai ember számára a napi
tisztálkodás magától értetődik, ma már túlhaladottá vált a nézet, mely szerint a „férfias” férfiak lehetnek kissé ápolatlanok is.
A párok veszekedései, egyet nem értése nem tartozik a barátokra, a magánélet feszültségeit érdemes távol tartani másoktól, és azt zárt ajtók mögött megbeszélni.
A munkaidő kezdete utáni, és vége előtti 15. percig nem illik senkit telefonon zavarni.
"Régebb könnyű volt. Kőbe vésték az illemtan törvényeit. Csak a megfelelő követ kellett megtalálnod. Ám azóta nő lett a főnököd, a haverod összeházasodott egy másik csávóval, és repülővel jársz üzleti tárgyalásra."
Sokan azt hiszik, hogy az illedelmes viselkedés valójában ugyanaz, mint ha valaki hazudna magáról; ahelyett, hogy vállalná magát, illemszabályok mögé bújik. Valójában a kérdés ennél jóval összetettebb; egyrészt az identitásom része lehet az is, hogy illedelmes és tapintatos vagyok. Másrészt az illemszabályokhoz való ragaszkodás az esetek döntő többségében mankó is a felgyorsult hétköznapokban. Jólneveltnek lenni jó :)
Full transcript