Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Observeren van kinderen

Presentatie om te helpen bij het invullen van het Sidi protocol
by

Renske Serlie

on 17 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Observeren van kinderen

Jaarlijkse signalering
Tips om te gebruiken bij observaties
Geestelijk vroegrijp
Begrijpen van de taal, woordenschat en humor
Jaarlijkse signalering
Wat zijn (grote) denkstappen?
Scherp opmerkingsvermogen
Onderzoeken en experimenteren
Goed geheugen
Observeren van kinderen en het SiDi protocol
In deze presentatie een aantal voorbeelden en uitleg van de items.
Je moet situaties creëren om tot een goede observatie te komen.
Taxomonie van Bloom
Kijk voor meer uitleg over de taxomonie van Bloom op:
http://www.ihots.nl/wat-zijn-hod.html
Hierbij spelen drie factoren een rol:
De chronologische leeftijd. Op een bepaalde (kalender)leeftijd mag je bepaald gedrag verwachten van een kind.
De biologische leeftijd. De ontwikkeling wordt mede bepaald door fysieke factoren.
De sociale context. Omgevingsfactoren hebben invloed op de ontwikkeling.
Het sensori-motorische stadium, van nul tot twee jaar. Het kind handelt vooral op basis van zintuiglijke indrukken.

Het pre-operationele stadium, van twee tot zeven jaar. Het kind is intensief bezig met taalverwerving. Het denken is nog sterk egocentrisch.

Het concreet-operationele stadium, van zeven tot elf jaar. Het kind ziet meer logische verbanden en denkt zakelijker, minder egocentrisch.

Het formeel-operationele stadium, vanaf twaalf jaar. Het kind kan abstract denken en oplossingen in gedachten testen.
Model van cognitieve ontwikkeling van psycholoog Piaget
(Hoog)begaafde kinderen zijn geestelijk vroegrijp en worden gekenmerkt door een ontwikkelingsvoorsprong. Zij kunnen meestal op vroege leeftijd al lezen, praten, schrijven en hebben een vroege ontwikkeling van getalbegrip. Hierdoor kunnen zij zich gemakkelijk leerstof uit hogere leerjaren eigen maken.
Geestelijk vroegrijp kind houdt zich bezig met oorlogsvraagstukken, filosofische gedachten, enz.

Ook stellen zij op jonge leeftijd al levensbeschouwelijke vragen en denken zij al vroeg na over de zin van het leven.
Denk hierbij ook aan dat de kinderen "volwassen"taal spreken en dus niet begrepen worden door andere kinderen.
Denk aan verschillende zintuigelijke prikkelingen:

Horen; een verteld verhaal veranderen, geluiden die opvallen, iets expres verkeerd zeggen, enz.
Zien; verander iets in de klas, "Juf, ben je naar de kapper geweest?", kleurgebruik, enz.
Voelen; een kind kan met gym precies vertellen welke beweging er niet goed ging, voelen van verschillende structuren, enz
Ruiken; andere geuren, het opvallen van gebrek aan frisse lucht, enz.
Hoe kan je kinderen aanzetten tot creatief denken?
Gebruik denksleutels
Begrijpen van beeldspraken
Dit kan al vanaf groep 1!
Praktisch: Leg een turflijst met alle leerlingen op je bureau. Neem per dag 1 of 2 items, creëer een situatie en observeer. Aan het einde van de week ben je al een heel eind met de lijst. Voer hem dan digitaal in, en het protocol zegt wat je moet doen!
Gebruik de lijst beoordelingscriteria als inspiratie!
Zoek de Pippies in je klas!

Voorbeeld van syllogisme:

Stelling:
Alle scholen zijn gebouwen.
Sommige scholen zijn tenten

En dus wat is goed?
Geen gebouwen zijn tenten
Sommige gebouwen zijn tenten
Alle gebouwen zijn tenten
Geen conclusie mogelijk
Goede antwoord =B
Full transcript