Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kreatiewe skryfwerk

No description
by

Marelize Swanepoel

on 30 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kreatiewe skryfwerk

Uitleg vereistes op folio-papier.
Uiteensetting van gekose beplanningsmodel.
Verduideliking van die opdrag.
Die skryfproses
Wat het jou kinders nodig om beplanning suksesvol te voltooi?
Blou pen
Liniaal
Potlood
Kleurpenne
Highlighters
Tweetalige woordeboek
Geduld
Oriënteringsperiode
Soorte slotte
Die liggaamsparagrawe
Soorte verband tussen paragrawe
Die definisie van 'n paragraaf:
Die storie
Hierdie soort opstel moet 'n storie bevat wat soos 'n rooi draad die verskillende onderdele van die eenheid saamsnoer.
Beplanning
Die paragraaf
Die essensiële eienskappe van 'n verhalende opstel:
Kreatiewe skryfwerk
beplanning, uitvoer en formate

Graad 7, 8, 9 EAT & HT
Saamgestel deur Juffrou Marelize (C)2017. www.swanies.co.za
JOU beplanning wanneer jy die opdrag saamstel, is net so belangrik soos die merk daarvan.
Jou insette = Hul insette
Leer jou kinders wat hulle moet doen om jou te beindruk.
Leerdernaam
Tipe opdrag waarmee besig is: Verhalende opstel
Onderwysernaam
Opdrag begindatum
Graad en klas
Taaknommer
Beplanning
Tipe opdrag waarmee besig is: Verhalende opstel
Beplanning
Onderwerp
Liggaam
Wat het gebeur?
Hoekom het dit gebeur?
Wat het toe gebeur?
Begin
Einde
Middel
Die storie wat jy wil vertel, moet in hierdie drie paragrawe vertel word. Daarom begin jou beplanning by die liggaam.
Slot
Inleiding
Daarna skryf jy jou slot. Jy mag glad nie nuwe inligting by jou slot voeg nie.
Eers heel laaste, nadat jy reeds begin skryf het aan jou eerste poging, kom beplan jy jou inleiding.
Inleiding
Slot
Liggaam
Wees baie duidelik oor wat jy van hulle verwag.
As daar enige dubbelsinnigheid is, is dit nou jou kans om dit met jou leerders te deel.
Hierdie fase is wanneer jy die taak aan jou leerders verkoop. Jy moet seker maak dat hulle "inkoop".
Elke fasset van die taak moet nagegaan word. Die formaat, verwagtinge en manier om taak aan te pak.
Verduideliking van die opdrag
Die storie wat die leerder wil vertel, moet volledig in die LIGGAAM vertel word.
Enige storie het 'n begin, middel en einde.
Iets moet gebeur wat later opgelos word.
Tydens beplanning, mag die leerders GLAD NIE paragrawe skryf in die gedeelte nie.
SLEGS kort geraamte vir elke blokkie.
Die doel is om uit te brei in die eerste poging.
Vra vrae: Wat het gebeur? Hoekom het dit gebeur? Wat het toe gebeur?
Die liggaam word EERSTE beplan.
Die slot word TWEEDE beplan.
Die slot is die laaste stukkie legkaart voor die prentjie volledig is.
Daarom moet die slot paragraaf die inhoud van een stukkie legkaart bevat.
GEEN nuwe inligting mag in die slot paragraaf gevoeg word nie.
Wat jy besluit om in die slot te skryf, gaan jy ook gebruik by jou inleiding sodat die twee paragrawe met mekaar kan skakel.
In die beplanning sal die slot slegs een frase wees.
Die inleiding word DERDE beplan.
Gee my net genoeg om my lus te maak vir nog.
Jy sal nie jou nagereg eerste eet en dan jou voorgereg en laaste jou hoofgereg geniet nie. Dit maak nie sin nie.

Moet dan ook nie jou "nagereg" vir my gee in jou inleidingsparagraaf nie.
Hoeveelheid woorde?
Inleiding
Minder as 30 woorde
Slot
Minder as 30 woorde
Inhoud 1
Inhoud 2
Inhoud 3
Meeste van die oorblywende woorde
Verduidelik vir jou kinders uit hoeveel stappe die skryfopdrag saamgestel is:
FAIL - Eerste poging
Begin by paragraaf 2: Begin van jou storie.
Wat het gebeur?
Dan paragraaf 3: Middelste gedeelte van storie.
Hoekom het dit gebeur?
Dan paragraaf 4: Jou storie se einde.
Wat het toe gebeur?
1
3
5
4
2
Dan paragraaf 5: Slot
Laastens die inleiding. Vat gewoonlik die meenste tyd.
SAIL - Redigeringspoging
FINALE poging
Die verstandige onderwyser weet om by die kind begeertes tot eie inspanning aan te wakker, deur hom net genoeg te lei en die res aan die kind self oor te laat.
Die swak onderwyser, daarenteen, bly die kind met 'n lepel voer, groot baba moet net sluk!
Waar die woord een BEGRIP en die sin een GEDAGTE uitdruk, moet die paragraaf een bepaalde ASPEK, EEN ONDERDEEL VAN DIE GROTER EENHEID - die opstel - bevat.
Teenstellend
Kontras
Afwisseling deur teenstelling
Oorsaak en gevolg
Aaneenskakelend
Logiese opeenvolging van gedagtes en gebeurtenisse.
Daar is altyd aanskakeling, oorgang, 'n voorwaartse beweging.
Die opstel laat my soms dink aan 'n groot ysterklipgebou:
Die kleinste eenhede wat beelde kan oproep - is die afgewerkte klip. (alleen nie veel nut nie)

In die gebou, egter, is elkeen vir sy plek uitgesoek en word hulle deur klei of sement tot eenhede - die panele- saamgevoeg.

Hierdie saambindende bestanddele in 'n sin is die voegwoord, die betreklike voornaamwoord, die voegwoordelike bywoord, die koppelwerkwoord en die voorsetsel.
Gevolgtrekkend
Redenasie-opstel
Opsommend
Opsommend en gevolgtrekkend
Die sirkelgang
Toespraak
1 Kor. 13
volmaakte bou - logiese slot
Die opstel is 'n gebou wat bestaan uit 'n fondament, mure en 'n dak:
Fondament - inleiding
Die vier mure - liggaam
Die dak - slot
DIE STORIE IS DIE BELANGRIKSTE FUNKSIE
Die storie is die groot verbindingsfaktor.
Karakterisering
Waarheid
Milieu
Suggestie
'n Storie sonder karakterisering gee geen goeie kortverhaal nie. Die hooffiguur moet so goed geteken word dat hulle ons van die eerste oomblik af interesseer.
Die goeie opstel wek nooit twyfel by die leser nie. Dit geld vir die karakterisering en die storie albei. 'n Gesonde verbeelding groei uit die werklikheid.
Net die broodnodige. Deur die verhaal self moet die natuur- en mensomgewing duidelik word. (nie as 'n aparte beskrywing nie). Dit moet ook uit die werklikheid gebore word.
Daar is geen tyd om die karakters, die milieu en die nodige besonderhede van die verhaal breedvoerig te beskryf nie. Waar die beskrywing self weggelaat word, word deur suggestie die beeld doelmatig aangevul.
Spanning
'n Goeie verhaal sonder spanning is ondenkbaar. Dit verskerp en wek ons belangstelling dat dit hewige emosie by ons laat ontstaan.
Verskillende tipes kreatiewe opstelle:
Beskrywende opstel
Toespraak beplanning (beredeneerde/argumenterend)
Full transcript