Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til faget: Tværfaglighed og casearbejde

Tværfaglig case, 2. februar 2015
by

Sine Just

on 2 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til faget: Tværfaglighed og casearbejde

Tværfaglighed og casearbejde
Den 2. februar 2015
Dagens program
Tværfaglighed
Casearbejde
Hvad er interkulturel markedskommunikation (uddannelsen)?
Hvad er Tværfaglig case (faget)?
Hvad er ansvarlighed (tematikken)?
Hvordan?
Hvorfor?
Hvordan?
Hvorfor?
Cross-disciplinary
Interdisciplinary
Trans-disciplinary
Discipli-nary
Multi-disciplinary
Kommu-nikation
Sprog
Kultur
Marketing
Erhvervs-
økonomi
International
handelsret
Videnskabs-
teori
Interkulturel markedskommunikation
Flerfaglig, tværfaglig eller nyfaglig?
(http://www.hent.org/transdisciplinary.htm)
Hvad udgør et fag?
Teori
Metode
Emne
Praktisk
Hvorfor arbejde med cases?
Realistisk
Tværfaglig
Konkret
Kompleks
Dynamisk
Hip hurra for tværfaglighed:
Kreativ
Nytænkende
Fejlfindende
Opsamlende
Problemløsende
Integrerende
Fleksibel
Udforskende
(Socialt) forandrende
(Forsknings) frihedsskabende
Hvordan skabes viden?
Tværfaglighed er problemløsende:
Praktisk: konstruerende, repræsenterende
Kontekstuel: del/helhed, fortid/nutid/fremtid
Indholdsorienteret: mange metoder
Politisk: relevans, magt
Kollaborativ: eksperter-leder, 'team'-opdragsgiver
Hvorfor er alle ikke tværfaglige hele tiden?
Kompleksitet/specialisering
Kultur
Sprog
Metoder
Tillid og respekt
Institutionelle rammer
"Terministic screens" og "trained incapacities" (K. Burke (1966): Language as Symbolic Action)
Et fags viden og metoder
Parellel brug af to fags
viden og metoder
Anvendelse af et fags viden og
metoder indenfor et andet fag
Anvendelse af flere fagligheder til løsning af problem
Hvad er Nestlés 'problem'?
Hvilke fagligheder skal der til for at løse det?
Hvilke typer problemer addresserer interkulturel markedskommunikation?
Hvilke af Nestlés problemer kan IMK løse?
Fra faglighed til tværfaglighed
D. E. Stokes (1997): Pasteur's Quadrant – Basic Science and Technological Innovation.
Praksis
Refleksion
Teori
Hvorfor tværfaglig case?
Differen-tiering
Integra-tion
(cc) photo by medhead on Flickr
Sine Nørholm Just
Den studerende skal kunne
• Opstille og analysere en central problemstilling inden for fagområdet interkulturel markedskommunikation, der tager højde for en eller flere af fagområdets marketingmæssige, organisatoriske, erhvervsøkonomiske, juridiske, kulturelle, kommunikative og sproglige dimensioner
• Inddrage relevante teorier og analytiske modeller inden for de fagområder, der passer til casen og den valgte problemformulering
• Anvende teorierne og strategierne i forbindelse med udformningen af det konkrete kommunikationsprodukt og argumentere for de trufne valg
• Tilpasse produktet til den pågældende kommunikationssituation og relatere produktet til modtagerens forståelsesramme, under inddragelse af relevante kulturelle aspekter
• Affatte caserapporten på et professionelt fremmedsprog, dvs. med anvendelse af den rette fagterminologi og uden meningsforstyrrende sproglige fejl
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
I forbindelse med det mundtlige forsvar skal den studerende med udgangspunkt i caserapporten kunne:
• Argumentere for både strategiske og sproglige valg i forbindelse med udformningen af det konkrete kommunikationsprodukt
• Indgå i en diskussion af mulige teoretiske tilgange og strategier
• Kommunikere hensigtsmæssigt på fremmedsproget under overholdelse af sprogets grammatiske, terminologiske og udtalemæssige normer
Forelæsninger
Input om 'responsible management'
Workshops
Casearbejde med fokus på kommunikationsprodukt og faglig refleksion
Sprog
Tværfaglig integration
E-tivities
Spørgsmål med fokus på:
Ansvarlighed
Tværfaglig integration
Sammenbinding af forelæsninger og workshops
Arbejdsformer
Læringsmål

Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.


Individuel eller gruppeprøve: Individuel

Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider

Den skriftlige rapport skal bestå af et kommunikationsprodukt på maksimalt 2 sider og en argumenterende del på maksimalt 8 sider. Begge dele skrives på den studerendes fremmedsprog.

Der gives minimum 2 uger til aduarbejdelse af besvarelsen.

Rapporten forsvares ved en individuel mundtlig prøve, som foregår på den studerendes fremmedsprog.
Prøveform
Ansvarlighed
Hvordan?
Hvorfor?
Ansvarlighed
Bæredygtighed
Økonomisk, miljømæssig, social
Fra CSR til CSV
Ansvarlighed som pligt
Ansvarlighed som mulighed
En særlig tematik for IMK?
Ansvarlig markedskommunikation
Full transcript