Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

actitud i pautes de contencio

congres socmue
by

Marc Pique

on 12 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of actitud i pautes de contencio

Gestior del temps i discussió del pla de contacte i apropament amb ME
Preparació de materialDetecció i inhibició de fonts d'èstrès i avaluació de riscos ambientals.
Recerca d'antecedents i/o precipitants mèdics i vitals.
Apropament i control de la situació sense presència immediata de ME. Discussió Gràcies per la seva atenció Som persones cuidant persones

Entrenament en habilitats interpersonals que fomentin
la contenció verbal

Fulla d'actuació per USV que permeti una exploració
bio-psico-social més ajustada i faciliti un triatge holístic de qualitat

Treballar en el cribatge de brots psicòtics incipients
com a mesura preventiva

Enllaçar altres recursos no urgents en la resolució
de la situació assistencial Recordar... protocol contenció
acompanyament El pacient psicòtic i/o agitat Presa de decisions?
Indicacions d'actuació dels cossos de seguretat?
Acompanyament fins a centre de destí? Principis d'actuació Actuació Resolució Assistencial Lectura del cas a http://psicotsu.blogspot.com Indicacions per a la contenció immediata?
Objectivació de psicopatologia?
Presència de tòxics o altres causes orgàniques?
Disrupció del tractament psicofarmacològic? grau elevat de
convicció
delirant positivitat /
expansivitat en el
comportament capacitat
d'introspecció
i competència CNV validant, suau, genuïna i comprensiva
Assenyalar la generalització i facilitar l'automaneig d'anteriors resolucions positives
Ús de tècniques que fomentin l'empatia, la confiança i el guany d'acceptació
Procurar canvi de narrativa personal
Distraure l’atenció en casos de hipercinetisme
Allargar el camp temporal de l’experiència pre - psicòtica
Concretar davant sobregeneralitzacions delirants
Focalitzar i concretar el tòpic del discurs incoherent/agressiu o sobregeneralitzacions delirants
Oferir reflexes (claus verbals, facials, corporals i ambientals)
Anticipar conseqüències positives al trasllat i expressar límits conductuals
Pactar amb l'afectat la forma de trasllat fins l'ambulància
Permissivitat limitada en la claudicació pel trasllat Afavorir la contenció verbal > física/mecànica > farmacològica Treballar per la cultura de la prevenció, la formació i la psicoeducació PLA D'ACTUACIÓ f Consens en la col·laboració entre dispositius de primera resposta Lectura del cas:
http://psicotsu.blogspot.com T1 T2 A T1 T2 A A T1 T2 DIRECTIVITAT EN LA
INTERVENCIÓ Del carrer a urgències:
un trasllat complicat personal
no mèdic personal
mèdic cos de
seguretat autoritat
judicial ME ME ME Evitar l’acceptació implícita de simptomatologia positiva
Evitar confrontar/negar l'experiència psicòtica
Evitar augmentar el temor (espai vital i estimulació disruptiva) . . Marc Piqué Pijuan
nºcol (18266) TTS 666/05
psicotsu@gmail.com Lectura del cas:
http://psicotsu.blogspot.com Lectura del cas:
http://psicotsu.blogspot.com Lectura del cas:
http://psicotsu.blogspot.com Avaluació del deteriorament psicopatològic...: Lectura del cas a http://psicotsu.blogspot.com
Full transcript