Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Ian Santos

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Wika Bilang Panlipunang Penomenon Gamit ng Wika Gamit ng Wika ayon kay
Roman Jakobson Gamit ng Wika Ayon kay
W.P. Robinson Conative Naglahad sina Micheal Haliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng Wika Gamit ng Wika
Ayon kay Michael Halliday Pag-iimpluwensya sa iba gamit ng pag-utos o pakiusap Team Fructose
Fruto
Santos
Bantoc Instrumental Ginagamit ng wika ang tagapagsalita para maganap
ang mga bagay-bagay Halimbawa: Pagpapangalan, Pagpapahayag, Pagtataya Regulatory Gamit ng wika para suportahan ang mga pangyayaring
nagaganap. Ginagamit ito para masabi sa iba ang dapat
gawin Halimbawa: pag-ayon, pagtutol, pagalalay sa kilos at gawa Representasyunal Gamit ng wika para magbahagi ng impormasyon, magbigay ng balita atbp. Halimbawa: paguulat, paglalahad, pagbibigay ng mensahe Interaksyunal Gamit ng wika para maipakita ang pakikipagkapwa-tao. Halimbawa: Pagbati, Pagpapaalam, Panunuyo Personal Gamit ng wika para ipahayag ang kanyang sarili bilang
tao at masabi ang sariling opinyon at nararamdaman Halimbawa: pagsigaw, pagmumura, paghingi ng paumanhin Heuristic Gamit ng wika bilang gamit sa pagkatuto at pag-unawa.
Ginagamit ito para kumuha ng impormasyon sa kapaligiran. Halimbawa: Pagtatanong, Pagsagot, Pag-eeksperimento Imahinatibo Gamit ng wika upang magpasaya, magkuwento at
magpatawa Halimbawa: Pag-awit, Pagsasalaysay, Pagtula Kognitibo/Reperensyal Pagpaparating ng mensahe
at impormsyon Emotive Pagpapahayag ng damdamin,
saloobin o emosyon Phatic Ginagamit sa
pakikipagkapwa-tao Metalingual Paglinaw sa mga suliranin tungkol
sa layunin ng mga salita at kahulugan Poetic Paggamit ng wika sa patulang
paraan at para sa sariling
kapakanan Estetiko Paggamit ng wika para paggawa ng panitikan Ludic Paggamit ng wika para pagtutugma,
paggawa ng salitang walang katuturan. Pag-alalay sa pakikipagsalamuha at
pakikipagkapwa-tao paggamit ng wika upang simulan, alalayan at tapusin ang pagkikita. Pag-alalay sa iba paggamit ng wika upang alalayan o impluwensiyahan
ang kilos o damdamin ng iba. Pagpapahayag ng sarili Pag-alalay sa sarili Kaugnay ang ugali at damdamin “Pagkausap sa Sarili” nang tahimik o mag-isa, pagpapaliwanag. Pagpapahayag nang sarili, katauhan at damdamin. Pagtatakda sa tungkulin o papel sa lipunan Paggamit ng wika upang itakda o ipahayag ang kaugnayang pansosyal ng mga tao. Pagtuturo Paggamit ng wika sa pagpaparating ng bagong impormasyon at kasanayan. Metalanguage Paggamit ng wika sa pagtalakay. Pagtukoy sa daigdig na di-panglinggwistika Siya ay isang Briton na linguista na gumawa ng impluwensyal na systemic funcioctional linguistic model of language. Hinihirang nya ang sarili bilang isang gneneralist sa ika nga niya "tried to look at laguage from any possible vantage point". Sino ba si Micheal Halliday? Sino si Roman Jakobson? Isang siya Russo na linguisita at isang literary theorist. Siya ang nagsimula ng "structural analysis of language" Sino si W.P. Robinson? Kilala siya bilang awtor ng mga libro tungkol sa teorya ng linggwistika tulad ng "Language and Social Behavior" Pagkilala at paghayag ng pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bagay-bagay. Pagbibigay ng katuturan sa ugnayan ng mga bagay-bagay.
Full transcript