Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Caixa de Pensions

No description
by

Dolors González Sánchez

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Caixa de Pensions

design by Dóri Sirály for Prezi
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, "La Caixa" va ser fundada el 5 d'abril de 1904 per l'advocat Francesc Moragas Barret, amb el recolzament de diverses entitats de la Societat Civil Catalana.
Primerament, es va crear la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, coneguda com a Caixa de Pensions la qual es va fusionar amb La Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona creada l'any 1844 coneguda amb el nom de la Caixa de Barcelona ambdues se les coneix amb el nom oficial de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
LA SEVA CREACIÓ
Les participacions Bancàries Internacionals de CaixaBank

-BANCO BPI (PORTUGAL) 46,2%
-GRUPO FINANCIERO INBURSA (MÉXICO) 20%
-BANK OF EAST ASIA (CHINA) 17,2%
-ERSTE GROUP BANK (EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE) 9,9%
-BOURSORAMA (ONLINE BANKING EN FRANCIA, REINO UNIDO, ESPAÑA Y ALEMANIA) 20,7%
TOTAL D`OFICINES DE LA CAIXA
5.851 oficines de la Caixa.Expansió de la Caixa
Trajectoria
Va ser creada amb la finalitat d'estimular l'estalvi i la previsió, uns objectius que avui en dia podríen semblar merament financers, però que en aquest context històric constituíen un clar instrument per ajudar a les classes mes desfavorides per a que disposesin de certa autonomia i seguretat en la seva vida familiar.
Utilitat
-Fidelitat seguits etapa rere etapa.
-Consistència i coherència.
-Lideratge financer.
-Compromís social.
-La seva creixent projecció internacional.
- La famosa estrella de Miró que l'identifica com a La Caixa propiament dita.

Trets d'identitat
La Caixa de Pensions
Tarjestes de crèdit i de dèbit
Power Point que mostrarem a continuació
Expansió de la caixa a l'estranger
Classificació dels productes financers
Actiu
Classificació dels productes
financers
Actiu
Préstec Hipotecari Bonificat

Compra o rehabilita el teu habitatge
Finançament pensat per comprar un habitatge o fer-hi reformes
Disposaràs del capital d’un sol cop, al començament de l’operació.
Podràs tornar el préstec fins en un màxim de 30 anys.
Podràs triar el tipus d’interès que s’adapti millor a tu.
Si decideixes avançar els pagaments de la hipoteca, pots triar entre rebaixar-ne la quota mensual o reduir-ne el termini.
Classificació dels productes financers
Passiu
Classificació dels productes financers
La millor opció per assegurar-te la jubilació.

Què és?
Els plans de pensions són un vehicle d'estalvi-inversió dirigit a cobrir unes contingències determinades, d'aquí la seva falta de liquiditat, el seu principal diferència entre altres, enfront d'altres productes financers.
Tipus de plans de pensions que hi ha a la Caixa
Passiu
Classificació dels productes financers
Pensions
Dipòsits i estalvis
Estalvi:
L'estalvi és la diferència entre l'ingrés disponible i el consum efectuat per una persona, una empresa, una administració pública, etc. Igualment l'estalvi és la part de la renda que no es destina a el consum, o part complementària del despesa.
Dipòsit
: és una operació financera per la qual una entitat financera, a canvi del manteniment de certs recursos monetaris immobilitzats un període determinat, reporta una rendibilitat financera fixa o variable, en forma de diners o en espècie.
Tipus
Passiu
Descomptes Comercials
Descomptes Comercials
Moneda estrangera
Caixes de Seguretat
En vigor des del 2013.01.02
Caixes de lloguer
- Comissió per dm3 i clau (any o fracció) 13,50 € amb un mínim de 150,00 € per caixa.
- La comissió s'incrementarà en un 50% per cada titular o persona autoritzada addicional.
- Es cobraran 5,00 € per cada visita que realitzen
els titulars als compartiments
- Tots els impostos i despeses que gravin els contractes aniran a càrrec del client.
- Persones Jurídiques s'aplicarà el doble de la tarifa.
- La comissió s'incrementarà en un 20% per a les caixes de lloguer robotitzades


Avança l’import de les vendes
• Per disposar anticipadament de l'import de les vendes que es fan a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials.
• Admet tant lletres de canvis com pagarés, rebuts o certificacions.
• És àgil, cómode y flexible.
• Descripció
• Operació de crèdit a través de la qual s’avança l’import del crèdit no vençut instrumentat mitjançant efectes mercantils (lletres de canvi i d’altres) a canvi de la cessió o l’endós d’aquests efectes a un preu determinat.
• Finalitat
• Disposar anticipadament de l’import de les vendes que es fan a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials. Admet tant lletres de canvi com pagarés, rebuts o certificacions.
• Condicions de liquidació
• A tipus fix
• A tipus variable (EURIBOR)

Despeses que s’hi associen
• D’estudi: s’abona quan es formalitza l’operació.
• De gestió de cobrament: varia en funció de les característiques dels efectes (domiciliats o no, acceptats o no, etc.).
• Per devolució d’efectes.
• Corretatge de fedatari públic: es genera per la intervenció del contracte pel corredor de comerç.
• Timbres: import d’actes jurídics documentats, que es merita en el moment del descompte, quan el que es descompta no són lletres de canvi, com pagarés, rebuts...
Termini
El termini de la pòlissa de descompte comercial sol ser indefinit.

Canvi Aplicable:
El canvi aplicable a la conversió de euros a moneda estrangera i viceversa, serà el que lliurament es pacti, excepte per a les operacions que no excedeixin de 3.000 euros, en aquest cas seran els que publiqui diàriament l’Entitat. Per a les conversions entre monedes UME s’aplicarà el tipus de canvi irrevocable fixat per a cadascuna d’elles en relació a l’euro.
Despeses:
Aniran a càrrec del client cedent o ordenat els impostos que s’escaiguin, les despeses de correu, telegrames, swift, tèlex o altres mitjans de comunicació. Així com les despeses del Corresponsal o Corresponsals Estrangers.
Les despeses en concepte d’enviament o comunicació, es repercutiran al client d’acord amb les Tarifes Oficials Postals i de Comunicacions.

Càlculs financers
Actiu, (Hipoteca)
, suposem que tenim un capital inical de 60.000 euros, tal i com indica a l’enunciat, aleshores, l’interès que en aquest cas ens aplica la Caixa de pensions és un 5 %, cal esmentar que el fiquem durant un període de cinc anys, aleshores al cap d’aquests, haurem de pagar 15.000 euros de més.
Cn= 60.000* (1+0,05*5)
Cn=60.000*1,25
Cn=75.000

Càlculs financers
Passiu (Pla de pensions)
, suposem que tenim un capital inical de 60.000 euros, tal i com indica a l’enunciat, aleshores, l’interès que en aquest cas ens aplica la Caixa de pensions és un 3 %, cal esmentar que el fiquem durant un període de sis anys, aleshores al cap d’aquests, ens retornaran 10.800 euros de més
Cn= 60.000*(1+0,03*6)
Cn=60.000*1,18
Cn=70.800
Full transcript