Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG PORMULANG SM3B SA PAGBASA

No description
by

Romeo Acosta

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG PORMULANG SM3B SA PAGBASA

"ANG PORMULANG SM3B SA PAGBASA"
(Tumangan, et. al., 2000)

I- Kahulugan
II- Pag-unawa sa teksto/
Pamamaraan
III- Halimbawa
IV- Kahalagahan

S
PARAAN NG WASTONG PAGBABASA
B
B
Ang Pormula:
S- survey
M-magtanong
B1-pagbasa
B2-balik-basa
B3-buod
M
SURVEY
B
BALIK-BASA
PAGBASA
MAGTANONG
BUOD
Ang pagbabasa ay kaakibat na ng ating pag-araw-araw na pamumuhay. Isa itong gawin na napakahalaga para sa ating lahat dahil sa ibinibigay nitong mga impormasyon na kinakailangan natin. Dapat ay gawin natin ito ng wasto at tama kung kaya naman, napakahalagang sundin ang proseso ng pagbabasa gamit ang pormulang
SM3B
.
ANO NGA BA ANG PORMULANG SM3B?
Ang "survey" ay isang paraan ng pagngalap ng mga impormasyon o datos na makakatulong sa karagdagang ideya ng isang ng paksa.
Mga Gawain:
1. Balik-gunita sa ating nalalaman kaugnay ng paksang babasahin;
2. Pagkilala sa mensaheng ibig ipahatid ng awtor; at
3. Pagpapasya sa layunin natin sa pagbabasa
Nakatutulong ang mga ito sa mas malinaw na pag-unawa ng mga konsepto at prinsipyong kailangan mong matutuhan at magamit.
Nakatutulong din ang mga ito sa pagpapagaan ng analisis ng mga datos at impormasyon, sa pagbibigay ng prediksyon, at sa pagbubuo ng mga konklusyon.
Ito ay isang gawain kung saan ay may nagaganap na paguusap sa pagitan ng dalawang tao-ang nagtatanong at ang tinatanong upang magkaroon ng sagot sa mga katanungang nais mong malaman.
Mga Katanungan:
ANO
SINO
SAAN
KAILAN
PAANO
BAKIT
Ang mga katanungan ay magagamit upang hasain ang isang tao sa kasanayang umunawa at magpaliwanag sa paksang tinatalakay.
Matututunang mangatwiran sa mga kuro-kuro at hinuha batay sa mga nakuhang impormasyon.
Ang pagbabasa ay ang proseso ng pagkuha at pag-unawa sa ilang anyo ng inimbak o nakasulat na impormasyon o ideya.
Mga Pamamaraan:
Simulang basahin ang teksto matapos mapili ang pamamaraang angkop sa layunin mo.
Masaklaw bang pagbasa ang gagawin mo o masinsinang pagbasa?
Sagutin ang mga taong ginawa mo at nais mong masagutan sa pagbasa.
Ang pagbabasa ay nagbibigay ng katatagan sa memorya. Na eehersisyo rin ang isip sa pagbabasa. Kaiba sa nagaganap kapag nanonood lamang ng TV o nakikinig sa radyo. Nahahamon ang utak at maganda ito sa kalusugan.
Ito ay ang muling pagbabasa ng teksto upang mas maunawaan ang nais na ipahihiwatig at ipinapaliwanag nito sa mga mambabasa.
Mga Pamamaraan:
Basahing muli ang teksto.
Tiyaking nakuha ang mga kasagutan sa iyong mga tanong.
Tignan kung walang nakaligtaang tanong.
Ito ay nakakatulong upang mas higit na maunawaan ang binabasa.
Ang pagtiyak at paggunita sa mga natutunan ay nakatutulong upang mabasa ang iyong pantanda o memorya.
Ang paglalagom ay ang pagsulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Ito ay maikli ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Ito ay hindi nagtatagalay ng pansariling opinyon.
Mga Pamamaraan:
Ayusin ang mga ideyang napili upang magamit sa maayos na paguulat.
Gumawa ng buod dahil isa itong katiyakan na naunawaan ang binasa.
Gumawa ng balangkas upang makatulong sa paggawa ng buod.
Nasasanay siyangmaging intelihenteng mambabasa - natututo siyang umintindi at sumuri sa kanyang binabasa -mga gawaing nangangailangan ng masuring pag-iisip. Dito'y kinakailangan niyang magtimbang-timbang kung alin sa mga idea ang importante at siya niyang gagamitin at alin ang di gaanongimportante na siyang isasaisantabi.
Sa pagsulat ng lagom aykinakailangan din ang pagtitimbang-timbang sa pamimili ng kung alin ang pangunahin omahalangang idea, pagpapahayag ng napiling ito sa malinaw, simpleng wika, at pagsusuri samga bagay sa kabuuan nito. Sa pakikinig, natututo ang mag-aaral na magkonsentreyt sakanyang panakikinggan - isang proseso na ginagamit ang pag-iisip.
urvey
agtanong
asa
alik-basa
uod
Full transcript