Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KABANATA 33

No description
by

nikki therese

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KABANATA 33

Salamat sa pakikinig
mahalagang impormasyon
Mga Tagpuan
Kabanata 33
Ang Huling Matuwid
>Silid ni simoun sa escolta
>Laboratoryo ni simoun
Talasalitaan
1.balang - lukton
2.nag-aatubili - nag-uunong-sulong
3.pinaglagakan - pinagtaguan
4.nagbunsod - nagtulak
5. makahuma - makagalaw
- maaga pa ay inayos na ni Simoun ang kanyang mga hiyas at armas
TANONG: Saan isinilid ni Simoun ang kanyang mga hiyas at armas?
SAGOT: maletang asero
- sasabay si Simoun sa pag-alis ng Kapitan Heneral
TANONG: Bakit ayaw magpaiwan ni Simoun?
SAGOT: Kung paghihigantian siya ng mga ipinahamak niya at pinagsamantalahan, wala na siyang masasandigan.
- ang kasabihan: "ngayong pudpod na ang panang lilipat sa iba ang balang."
TANONG: Ano ang ikinakatakot ni Simoun?
SAGOT: Baka ipasauli pa sa mga taong dinaya niya ang kanyang mga tinubo.
TANONG: Ano ang ibig sabihin nito?
SAGOT: >"ngayong pawala na ng pawala ang salaring masama ay ito'y mapupunta sa ibang nais magkasala."
- ayon sa mga mapamahiin, si simoun ay tila isang demonyo na ayaw himiwalay sa kanyang huli.
- sa kinahapunan, nagkulong si Simoun sa kanyang silid
TANONG: Sino lamang ang pwedeng pumasok sa silid ni Simoun?
SAGOT: Basilio
- nabigla si simoun sa nakitang pagbabago ni Basilio.
TANONG: Ano-ano ang mga pagbabago ni Baslio?
SAGOT:payat na payat, humpak ang mga pisngi, gulo ang buhok at walang ayos ang pananamit at wala na ang dating amo ng kanyang mga mata
- si Basilio ay tila isang patay na nabuhay muli.
- ang desisyon ni Basilio mula sa kanyang paghihinagpis: "Ako'y naging masamang anak at kapatid. Hindi ko ipinaghiganti ang kamatayan ng aking kapatid at ang paghihirap ng aking ina. Ano ang aking napala? Kung hindi sa inyo ay hindi ako makalalaya. Ngayon ay handa na akong gantihan ng sama ang kapwa sama. Ako'y nakalaang maglingkod sa inyo kasama ng lahat ng sawimpalad."
TANONG: Paano inilarawan ni Simoun ang prasko?
SAGOT: 1. luhang natipon
2. mga puot na kinimkim
3. mga kasamaan at pag-uusig
4. katwiran ng mahihina
5. lakas laban sa lakas; ng dahas laban sa dahas
- pinakamabigat at makapangyarihang winika
ni Simoun: "ngayong gabi, magiging abo lahat ng
mapniil na nagtatago sa likod ng simbahan at
pamahalaan, ang mga mapaniil na hindi maparusahan sapagkat walang makausig sa kanila. Sa gabing ito, maririnig ang putok na wawasak sa pamahalaang pinadali ko ang pagkabulok!"
TANONG: Saan ipupwesto ang lampara?
SAGOT: SA GITNA NG ISANG KIYOSKONG KAKANAN SA PISTA.
TANONG: Ano ang puputok sa lampara kapag itataas ang mitsa?
SAGOT: Fulminato de murcurio - paputok na sustansiya
- hindi nagtagumpay ang himagsikan na katulong ang mga artilyero dahil walang tiyak na namamahala at walang koordinasyon.
TANONG: Anong oras puputok ang lampara?
SAGOT: ikasiyam ng gabi
- ang putok ng lampara
ay ang hudyat na
magsisilabas na ang
sandatahang pinag-uusig.
TANONG: Saan magtitipon ang mga pinag-uusig?
SAGOT: Sa kinaroroonan ni Tales sa Sta. Mesa
- ang mga kawal na pinaniwala
ni Simoun na ang Heneral ang may pakana ng kunwaring himagsikan upang manatili pa sa Pilipinas ay magsisilabas sa mga himpilan nila.

- nakalaang bumaril ang mga kawal sa kung sino mang ituturo ni Simoun
- ang taong bayan naman na mag-aakalang dumating na ang oras ng pagpatay sa kanila ay magbabangon
- Si Basilio at ang kaniyang mga kasamaang mamumuno sa taong bayan.
- nabigo noong una ang himagsikan
TANONG: Bakit nabigo ang himagsikan?
SAGOT: 1. dahil sa pag-uurong-sulong
2. pag-ibig
- si Basilio ang nagbunsod
kay simoun na ituloy ang binabalak na himagsikan.
- inihantulad ni Simoun si Basilio sa isang kalapating walang apdo.
TANONG: Ano ang ibig sabihin ng kalapating walang apdo?
SAGOT:mabait na hindi makapagdesisyon ng maigi
- si Simoun ay kumikilos sa taas
at si Basilio sa ibaba pagpapaalab sa damdamin ng kabataan)
TANONG: Ano ang nakta ni Simoun sa mga may talino?
SAGOT: karuwagan
TANONG: Ano ang nakta ni Simoun sa mga mayayaman?
SAGOT: kasakiman
- sa mga bundok at sa tatapunan ng tao at sa mahihirap natagpuan ni Simoun ang kanyang kinakailangan.
- dinala ni Simoun si Basilio sa kanyang laboratoryo
TANONG: Ano-ano ang mga ipinakita ni Simoun kay Basilio sa kanyang laboratoryo?
SAGOT: 1. lamparang kakaiba ang hugis - sisidlan ay sinlaki ng ulo ng tao
- hugis granada na isang uri ng bungangkahoy
2. sisidlan - yari sa asero
- dalawang sentimetro ang kapal
- maaaring maglaman ng isang litro
- pinakabomba
- may lalagyan ito ng alkohol o gaas na tatagal lang ng dalawampung minuto at magsisimula nang dumilim ang ilawan
- kapag itinaas ang mitsa, magagalaw ang mekanismo sa loob na magpapasabog ng dinamitang nasa sisidlan.
3. prasko - ang nakasulat ay "nitroglicarena! Dinamita!"
- nangilabot si Basilio nang maliwanagan sa sarili ang ibig sabihin ng nakasulat sa prasko
* nitroglicarena - mamantika na walang bulay pero malakas ang pwedeng gawin na explosyon
TANONG: Saan dadalhin nila Balio ang mga taong bayan?
SAGOT: Sa tindahan ni Quiroga
- magtatagpo si Tales at Simoun sa siyudad upang agawin ang mga armas na itinago ni Simoun sa tindahan ni Quiroga.
- Si Basilio ang namumuno sa mga arabal at pag-aagaw ng mga tulay. magkukuta siya roon upang sumaklolo kina Simoun. papatayin niya ang lahat ng laban sa paghihimagsik at lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng sandata.
- ayon kay Simoun, ang mga amang duwag ay mag-aanak lamang ng mga alipin.
TANONG: Ano ang kamatayan kay Simoun?
SAGOT: 1. pagkakahimbing
2. pagguho ng kasamaan
3. mga pagtitiis.
- ang kamatayan ay hindi isang pagpatay kundi isang pagbuo, isang paglikha, isang pagbibigay-buhay.
- tatlong buwan nabilanggo si Basilio
- napatanong si Basilio: "ano ang sabihin ng daigdig sa ganyang mga pagpatay?"
- sagot ni Simoun: "ang daigdig ay papalakpak."
- Kinuha ni Simoun ang rebolber sa isang kahon at iniabot kay Basilio.
- Inibilin ni Simoun kay Basilio na sa ikasampu ng gabi ay magkikita sila sa tapat ng simbahan ng San Sebastian para sa mga huling tagabilin
- Sa ikasiyam ay dapat lumayo, malayong-malayo sa daang anloague.
- nilagyan ni Basilio ng bala ang rebolber at nilagay sa bulsa niya sa kanyang amerikang sinusuot.
- "hanggang mamaya!" -Basilio
Full transcript