Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikační dovednosti

No description
by

Lucia Kvitkovicova

on 20 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti
16.10.2017
Ako presne vnímate ostatných ľudí?
ÁNO/NIE ?
1
. Když se o někom něco dozvím, dokážu si velmi rychle doplnit to, co nevím.
2
. O chování lidí si předem utvářím úsudky, které se všeobecně ukazují jako pravdivé.


3
. Většinu svých dojmů o lidech získávám béhem prvních několika minut setkání s nimi.
4
. Mám jasné představy o tom, jací jsou doopravdy lidé z různých národnostních, rasových a náboženských skupin.
5
. Obvykle připisuji lidem postoje a chování podle jejich nejviditelnějších fyzických a psychockých vlastností.
6
. Věřím, že svět je v zásadě spravedlivý, že dobré věci se stávají dobrým lidem a špatné věci špatným lidem.
Čo by ste doplnili?


David je odvážný, drzý a (extravertní, introvertní)

Patrik je bystrý, temperamentní a (hubený, silný)

Nelly je atraktivní, inteligentní a (oblíbená, neoblíbená)

Zuzana je veselá, pozitivní a (společenská, nesmělá)

Adam je hezký, vysoký a (přátelský, nepřátelský)
IMPLICITNÍ TEORIE OSOBNOSTI
- systém pravidiel, ktoré určujú, ktoré vlastnosti sa k sebe hodia/obvykle spolu vyskytujú
HALÓ EFEKT
SEBANAPLŇUJÍCÍ PŘEDPOVĚDI
1. Formulácia názoru o niekom/situácii
Patrik je priateľský

2. Voči danej osobe/situácii postupujete tak, akoby bol pravdivý
S Patrikom jednáte tak, akoby bol skutočne priateľský

3. Pretože sa správate tak, akoby domnienka bola skutočná, stane sa skutočnou.
Vďaka vašemu správaniu sa Patrik začne správať príjemne a priateľsky

4. Výsledok vašeho pôsobenia na druhých/situáciu posilňuje vaše presvedčenie.
Keď vidíte Patrikovo priateľské správanie, posilňuje to vaše presvedčenie, že je skutočne priateľský
Výskum ukázal, že dobre vyzerajúcim jednotlivcom automaticky pripisujeme také priaznivé črty ako talent, láskavosť, čestnosť a inteligencia
PYGMALION EFEKT

GOLEMůV EFEKT
Akého človeka vnímate pozitívnejšie?
1. Inteligentný, pilný, impulzívny, kritický, húževnatý, závistlivý


Na škále od 1-5
1-5
2. Závistlivý, húževnatý, kritický, kritický, impulzívny, pilný, inteligentný
EFEKT PRVNÍHO DOJMU
STEREOTYP
- zafixované vnímanie skupiny ľudí
- ignorácia jedinečných vlastností každého človeka
ATRIBUCE
- proces, ktorým sa pokúšame vysvetliť si príčiny ľudského správania
OSOBA/OKOLNOSTI
Pozvali ste priateľa na siedmu a on prišiel na deviatu
1. Nemohol som sa utrhnúť z kúpaliska, chcela som sa poriadne opáliť.

2. Bol som na ceste k tebe a videl som, ako nejakí chlapci prepadli starých manželov. Rozohnal som ich a starých ľudí som odviezol domov.

3. Mal som nehodu.
ZÁKLADNÁ ATRIBUČNÁ CHYBA
OCHRANA SEBA
POZOROVATEĽA/AKTÉRA
Zvyšovanie presnosti vnímania
- Analyzujte svoje vnemy
chránte sa pred osobnou predpojatosťou
- Kontrolujte svoje vnímanie - lepšie skúmajte pocity a myšlienky komunikačného partnera
"Nechceli ste so mnou hovoriť celý týždeň. Hovoríte, že pracujem dobre, ale zrejme mi nechcete zveriť rovnakú zodpovednosť ako majú ostatní asistenti redaktora"

"Nepáči sa vám moja práca? Mal by som niečo zlepšiť? "
Full transcript