Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UD.0: Passet a Passet (Període d'Adaptació)

Unitat Didàctica elaborada per alumnes de CFGS d'Educació Infantil. Proposta adreçada a 1r cicle d'EDI (1-2anys).
by

Mandales EDI

on 6 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UD.0: Passet a Passet (Període d'Adaptació)

Ud.0.- Passet a Passet
Mònica Moreno
Mònica Rodríguez
Diana Lopez
Cristina Barranco
Miriam Sández
Esther Lopez
Presenten:
1r cicle d'Educació Infantil
1 - 2 anys

el període d'adaptació
COMPONENTS DE L'ACTE DIDÀCTIC
METODOLOGIA
(Estratègies)
CAPACITATS
OBJECTIUS
CONTINGUTS
DOCENT
DISCENT
CONTEXT
JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA
Amb aquesta Unitat Didàctica es pretén donar resposta a una
necessitat
real: "
La separació de la figura d'afecció i la creació i enfortiment de nous vincles afectius entre infants, família i escola.


A partir de la realització de diferents activitats s'ajudarà tant a l'infant com a la família a superar el període d'adaptació i començar un any ple de nous aprenentatges.
CAPACITATS
1.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.

2.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.

3.
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

4.
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
NIVELLS DE CONCRECIÓ CURRICULAR
(Aptitud, disposició o suficiència per a fer alguna tasca.)
METODOLOGIA
OPERATIVA i PARTICIPATIVA
APRENENTATGE
SIGNIFICATIU
i
CONSTRUCTIU
FLEXIBLE i
VARIADA
ADAPTADA
A LES NECESSITATS
DELS INFANTS
PRINCIPIS METODOLÒGICS
- Igualtat i Equitat.
- Uniformar, equilibrar, igualar per mitjà de l'escola.
- Igualtat d'oportunitats i resultats.

ESCOLARITZACIÓ: DRET i DEURE
Objectius didàctics
continguts
CONTINGUTS + OBJECTIUS =
ADQUISICIÓ DE CAPACITATS
TIPUS DE PROGRAMACIÓ
(Quan cal ensenyar?)
ACTIVITATS UD: PASSET A PASSET
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
Avaluació
(Permet determinar si s'han assolit els objectius d'aprenentatge plantejats.)
Activitats
d'avaluació inicial


1. LA TORTUGA RITA
2. LA FESTA DE LA
TORTUGA RITA!
Amb aquesta activitat, els infants s'aniran familiaritzant amb tots els racons i espais de l'aula, explorant-los a través del joc lliure.

L'aula estarà plena de globus de diferents mides i colors, que l'educador/a haurà ensenyat i repartit.

Per als ifants serà una petita festa de benvinguda a l'escola.
ACTIVITATS
DE
DESENVOLUPAMENT

3. LES NORMES
DE LA CLASSE
4. ELS TRESORS AMAGATS DE LA NOSTRA ESCOLA
Els infants visitaran les instal·lacions de l'escola a través d'un joc de descoberta dinamitzat per la Tortuga Rita. D'aquesta manera, motivarà als infants per tal d'anar a visitar les altres aules i espais de l'escola per tal de que es vagin familiaritzant.

Els infants hauran de fer un tren i mentre van cantant la cançó "Un tren petitó" aniràn visitant les aules, el pati i la sala polivalent, on els donaran un sobre amb un "tresor" amagat. Un cop a la classe descobriran què hi ha dins de cada sobre.
5. PETONTS I PETONS
I EL RACÓ DELS SOMRIURES
6. EXPERIMENTEM
AMB ELS NOSTRES PEUS
L'activitat consisteix en fer un punt de llibre per l'agenda, que serà un bonic regal per a les famílies.

Per a fer-lo cada infant estamparà amb pintura l'empremta del seu peu en una cartolina. Un cop seca la pintura, l'educador/a ho retallarà en forma de punt de llibre. Amb aquesta activitat els infants poden experimentar diferents sensacions amb els peus.

En aquesta activitat els infants coneixeran la mascota de la classe, la tortuga Rita, a través d'una dinàmica de grup que consistirà en fer rodar una pilota de goma escuma cap els infants mentre els pregunta un a un com es diuen, i aquests hauran de dir el seu nom.

Un cop coneguts els noms de tots els infants, la tortuga Rita, els donarà una capsa de sorpreses on hi haurà dibuixos de closques de tortuga. Els infants les hauran de pintar amb pintura de dits. Aquestes closques serviran de marc per les fotografies que es posaran a cada penjador.

Amb aquesta activitat, els infants tindran un contacte directe amb els seus nous companys/es i amb l'educador/a. Serà molt important per començar a establir els vincles afectius.
Tot escoltant el conte de "la tortuga que va anar per primera vegada a l'escola , i que no sabia comportar-se bé", els infants aniran aprenent quines són les normes de la classe i familiaritzant-se amb elles.

Aquesta activitat és molt interessant perquè per als infants tot és nou.
Aquesta activitat s'introduirà mitjançant l'explicació del conte "La casa de los besos" de Claudia Bielinsky. Un cop acabat el conte es presentarà als infants el racó dels somriures i l'activitat que faran, que consistirà en que l'educador/a anirà donat un petó a cada infant i els motivarà per a que li donin a ell/a també, i en acabat es faran un petó tots junts.

Cada infant també estamparà un petó a una fotografia seva, i després les guardaran totes dins "la capsa dels petons" que la podran agafar sempre que la necessitin.

Una activitat molt important per treballar el nou vincle afectiu entre educador/a - nen/a.
7. ENS BELLUGUEM
Amb aquesta activitat els infants treballaran la seva motricitat gruixuda d'una forma molt lúdica i variada a través de diferents racons psicomotrius.
Faran diferents exercicis psicomotrius amb materials que els infants podran manipular lliurament. Aquests podran canviar de racó sempre que vulguin.

Per finalitzar, els infants faran una activitat de relaxació amb llum tènue i música relaxant. S'estiraran tots als matalassos i l'educador/a anirà fent un massatge a cadascun.

És una cativitat molt clau perquè serveix per començar el procès de socialització entre els infants.

8. DESCOBRIM LA PANERA DELS TRESORS
Els infants es trobaran amb una panera de vímet plena d'objectes. A través de petits grups hauran de manipular, observar i descobrir les característiques dels diferents elements mitjançant els seus sentits, per si mateixos, sense cap tipus d'explicació ni consigna per part de l'educador/a.
9. MANIPULEM
PAPER DE SEDA!
La tortuga Rita portarà als infants una capsa plena de papers de seda de diferents colors. Amb aquesta activitat, els infants desenvoluparan la motricitat fina i els seus sentits. Descobriran i escoltaran el soroll que fan, l'arrugaran, l'estriparan, el llençaran, faran boletes, etc.

Amb aquesta activitat, els infants'aniran adaptant als nous materials i familiaritzant-se amb ells.
10. LA CAPSA DE LES
SORPRESES
11. BALLEM !
Amb aquesta activitat, els infants ballaran lliurement en escoltar les diferents músiques, amb la consigna de quedar-se quiets quan no soni cap música. L'educador/a podrà observar les reaccions dels infants front als diferents estils de música.

Aquesta activitat, ajudarà als infants a expressar allò que realment senten.
Avaluació
Activitats
de síntesi


12. FEM UN MURAL DE LA CLASSE DE LES TORTUGUES
Tots els infants junts pintaran un mural per decorar la classe de les tortugues amb pintura de dits i rodets.

Per finalitzar l'activitat, es faran una foto de grup amb el mural darrere per tal de fomentar la cohesió de grup.

Aquesta activitat és ideal, a que es desenvolupa en els infants el setiment de pertinença i unió de grup, facilitant els nous vincles afectius.
La tortuga Rita portarà als infants una gran capsa plena de capsetes petites, amb diferents objectes al seu interior, per donar la possibilitat d'experimentar plegats, sobretot amb la sensació de sorpresa, esbrinant que hi ha dins les capses i cantar les cançons que reflecteixen els objectes.

Amb aquesta activitat, es pretén que els infants tinguin un primer contacte amb l'expressió d'emocions i els ajudi a expressar els sentiments que tenen durant el període de l'adaptació.
PAPER DE L'EDUCADOR/A
SABER
SABER ESTAR
SABER FER
CONEIXEMENT
(intel.ligència)

EXPERIÈNCIA
(vivències)

APRENENTATGE
(capacitats)

- Conèixer les característiques del grup.

- Estar al costat dels infants proporcionant seguretat i afectivitat.

- Dirigeix i guia l'aprenentatge dels infants.

- Dinamitzador/a i conductor/a de les activitats.

- Programar i estructurar el període d'adaptació i el curs escolar.

- Programar activitats adequades a les necessitats, motivacions i edats dels nens i nenes.

- Observar els infants durant les activitats i atendre les seves necessitats.
DECISIÓ
PACIÈNCIA
CONFIANÇA
RESPECTE
COMPROMÍS
COEDUCACIÓ
PARTICIPACIÓ
avaluació
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
(Atendre les individualitats de cada infant seguint el model d'escola comprensiva.)
AVALUACIÓ
(Conjunt d'aprenentatges que s'espera que els alumnes hagin assolit durant un determinat procès educatiu.)
OBJECTIUS D'APRENENTATGE
1.
Manifestar diferents emocions i sentiments.

2.
Identificar el seu nom.

3.
Assolir una progressiva autonomia en les activitats quotidianes a través de les rutines.

4.
Iniciar-se en l'aquisició d'hàbits.

5.
Aquirir, progressivament, diferents rutines diàries.

6.
Mostrar actituds de respecte i tolerància cap als companys/es.

7.
Iniciar-se en la identificació d'emocions en sí mateix i en els altres.
OBJECTIUS D'APRENENTATGE
1.
Conèixer i iniciar-se en l'aplicació de normes senzilles.

2.
Establir lligams afectius amb l'adult.

3.
Habituar-se a demanar ajut a l'educador/a.

4.
Conèixer el nom del seu educador/a.

5.
Conèixer i identificar els seus companys/es de classe, familiaritzant-se amb els seus noms.

6.
Relacionar-se i respectar els iguals en les diferents activitats i dinàmiques.

7.
Expressar sentiments d'afecte envers els seus companys/es, acceptant les manifestacions d'afecte cap a ell/a.

8.
Conèixer, progressivament, els espais i els raconcs de l'aula.

9.
Explorar els nous espais de l'escola.

10.
Conèixer el nom de l'aula.

11.
Conèixer la mascota de la classe.

12.
Manifestar interès per explorar i utilitzar de forma adequada els elements de l'entorn més immediat.

13.
Ajudar a l'educador/a a endreçar els materials amb els compamys/es.
OBJECTIUS D'APRENENTATGE
1.
Iniciar-se en les relacions socials.

2.
Conèixer i fer servir fórmules de relació social com a bon hàbit.

3.
Progressar en l'adquisició del llenguatge oral a partir de paraules simples i frases senzilles.

4.
Adquirir un vocabulari ajustat a les seves necessitats.

5.
Iniciar-se en l'ús de recursos corporals per comunicar-se.

6.
Motrar interès per comprendre els missatges produïts pels adults i els companys/es.

7.
Escoltar i cantar cançons.

8.
Mostrar curiositat per mirar contes amb suport d'imatges.

9.
Entendre ordres senzilles i instruccions de l'educador/a.
APRENENTATGE COOPERATIU
A través de la interacció
entre els infants
destinataris

Nens i nenes de 1r cicle d'Educació Infantil
CLASSE DE LES TORTUGUES
Grup homogeni de 10 infants, entre 1 - 2 anys
PERÍODE D'ADAPTACIÓ
És el temps que transcorre des de que l'infant arriba a l'escola per primera vegada, fins que ja es desenvolupa amb normalitat dins d'aquesta.

Des del
punt de vista pedagògic
és molt important, ja que a partir d'aquest període, dependrà l'actitud futura de l'infant cap a l'escola i l'aprenentatge i el desenvolupament de les seves capacitats.

D'aquí la
necessitat de planificar i estructurar
de forma adequada per tal de que l'entrada de l'infant sigui el més favorable possible.

La
col·laboració i participació
de les famílies serà essencial, ja que d'esdevé la ruptura del llaç afectiu de l'infant amb la seva figura d'afecció.
VALORACIÓ DELS
PROGRESSOS
Servirà per a estimular
la seva autoestima
i aprenentatge
AGRUPAMENT DELS INFANTS
Es faran organitzats de diferents formes depenent de l'activitat.
GRUP - CLASSE:
els infants realitzaran l'activitat de forma conjunta.
PETIT GRUP:
els infants realitzaran l'activitat en grups reduïts.
INDIVIDUAL:
els infants realitzaran l'activitat sols.
RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA
CONTINUADA
INDIVIDUALITZADA
GLOBAL
COHERENT
INTEGRAL
VALORACIÓ PROGRÉS I EVOLUCIÓ
DELS INFANTS
QUÈ S'HA D'AVALUAR?
Avaluarem a partir de tres tipologies d'activitats:
En el període d'adaptació, la informació sobre els gustos i necessitats dels infants, l'hauran de proporcionar els
pares
.

Això, ens permetrà plantejar activitats de caire
motivador
i
adequades als interessos
dels infants, tot fomentant
aprenentatges significatius.

activitats inicials
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT
Atendrem el
procés individual
de cada infant, les seves necessitats i capacitats i els seus interessos.

D'aquesta manera, podrem
ajustar, adaptar i modificar
la nostra intervenció sempre que sigui necessari.
ACTIVITATS DE SÍNTESI
Ens servirà per avaluar els
resultats dels aprenentatges
realitzats pels infants al llarg de la UD0. "Passet a Passet", portada a terme durant el període d'adaptació.
quan s'ha d'avaluar?
com s'ha d'avaluar?
- Per escriure, en qualsevol moment del dia, aquells aspectes de rellevant importància o a destacar.
- Directa.
- Pautada.
- Sistemàtica.
- A l'inici del període d'adaptació amb les famílies amb l'objectiu de que ens aportin dades significatives.

- També es poden fer al llarg del curs escolar.
- Iniciació en l'aplicació de normes senzilles de l'aula.
- Elaboració del lligam afectiu amb l'adult.
- Identificació dels companys/es de classe.
- Exploració de l'aula i dels nous espais de l'escola.
- Utilització de forma adequada dels materials de l'aula.
Àrea 3: Comunicació i llenguatges
- Aplicació d'hàbits socials.
- Utilització de paraules simples i frases senzilles per comunicar-se.
- Adquisició progressiva d'un vocabulari ajustat a les seves possibilitats d'expressió.
- Utilització de recursos corporals (gest, moviment, sons corporals...) per a comunicar-se.

- Manifestació d'actituds de respecte i tolerància cap als companys/es.
- Predisposició per portar a termes els hàbits de vestit, ordre, alimentació i higiene.
- Manifestació de les pròpies emocions i sentiments.
- Respecte dels iguals en les diferents activitats i dinàmiques.
- Expressió de sentiments d'afecte envers els seus companys/es, acceptant les manifestacions d'afecte cap a ell/a.
- Interès per explorar els elements de l'entorn més immediat.
- Respecte dels materials de l'aula.
- Hàbit per demanar ajut a l'educador/a.
- Hàbit i predisposició per endreçar els materials de l'aula amb la resta de companys/es i amb l'educador/a.
- Interès per comprendre els missatges orals i corporals.
- Actitud de gaudi per escoltar cançons.
- Curiositat per mirar contes amb suport d'imatges.
- Disposició per entendre ordres senzilles i instruccions de l'educador/a.

(Què cal ensenyar?)

- El nom propi del nen/a.
- Els hàbits d´higiene, alimentació vestit i ordre.
- Les emocions.
- Les rutines.

continguts ud: passet a passet

- Adquisició, progressiva, de les diferents rutines diàries.
- Assoliment d'una progressiva autonomia en les activitats quotidianes.
- Iniciació en l'adquisició d'hàbits (vestit, ordre, higiene i alimentació).
- Iniciació en la identificació d'emocions en sí mateix i en els altres.


- Les normes de l'aula.
- El nom de l'educador/a.
- El nom del grup d'iguals.
- Els espais i els racons de l´aula.
- Els nous espais de l'escola (pati, menjador...).
- El nom de l'aula.
- La mascota de l'aula.

continguts ud: passet a passet

- Els hàbits socials: salutacions i comiats.
- La paraula com a mitjà de comunicació oral.
- L'expressió corporal com a forma de comunicació.


continguts ud: passet a passet
QUÈ FAN ELS/LES EDUCADORS/ES?
La programació ha de diversificar les experiències d'aprenentatge, insistint en la necessitat de flexibilitzar les propostes educatives i ajustar-les a la realitat.

Per l'alumnat amb NEE es poden adaptar qualsevol dels elements del currículum segons les necessitats i les individualitats de cada infant:
Objectius/Continguts/Avaluació/Metodologia/Activitats/Materials/Espai/Temporització
Participació de les famílies
COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Què fer quan arriba el moment de portar
al nen/a a la llar?

- Respectar la seva incorporació progressiva i no forçar situacions.

- Portar l'infant a la llar amb temps suficient: sense presses ni nervis.

- No faltar els primers dies, excepte per raons que ho justifiquin.

- Facilitar l'entrada a la llar: entrar amb l'infant agafat de la mà.

- Explicar als infants què faran i com anirà el dia.

- No s'han d'allargar excessivament els acomiadaments.

- No s'ha de marxar de l'aula sense acomiadar-se de l'infant.

- No s'ha d'enganxar a l'infant dient coses que no són certes.

- Durant els primers dies d'adaptació, els infants poden portar a la llar una joguina de transició.

- Comentar diàriament amb l'educador/a com ha passat l'infant la tarda i la nit anterior.
Full transcript