Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GNP at GDP

No description
by

Alexander Dave Erat

on 3 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GNP at GDP

Pagkakaiba ng GNP at GDP Ang pinakamadaling pagpapahayag ng pagkakaiba ng GNP at GDP ay ang pagbibigay ng mga kahulugan sa mga letra nito patungkol sa bansang Pilipinas. Ang GNP ay maaaring naiting buuin bilang Gawa Nating mga Pilipino (SINO ang gumawa ng produkto) at ang GDP ay Gawa Dito sa Pilipinas (SAAN ito ginawa).

Lahat ng produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng ating bansa ay kasama sa GDP. Ngunit, ang kita ng mga OFW ay hindi kasama sa pagtutuos ng GDP. Subalit maaari itong isama sa GNP. Samantalang ang mga kita ng mga dayuhang nagtatrabaho o namumuhunan sa loob ng ating bansa na kumikita rin ay kasama sa GDP ng Pilipinas, hindi sa GNP ng Pilipinas.

Net Factor Income from Abroad (NFIA)
kita ng mga Filipino sa ibang bansa - kita ng mga dayuhan sa Pilipinas
maaaring positibo o negatibo depende kung mas malaki ang kita ng mga OFW kaysa sa kinikita ng mga dayuhan sa loob ng isang bansa. Iba't ibang Paraan ng Pagsukat ng GNP Current at Real GNP Nabanggit na natin na ang kita ng mga mamimili ay isa sa pinakamahalang salik na nakaaapekto sa pagkonsumo. Ang isang taong may malaking kinikita ay makabibili ng lahat ng kaniyang naisin at sinasabing may mataas na antas ng pamumuhay, gaya ng pagkakaroon ng magandang bahay, kotse, alahas, at marami pang iba. Ganito rin ang ang pagtingin natin sa ating bansa. Kung susuriin kung lumalago o hindi ang ating ekonomiya, natural lamang na ang ating unang titingnan ay ang kabuuang kitang ating ekonomiya. Ang Pagsukat ng kabuuang kita ng isang ekonomiya ay may kinalaman sa Gross National Product (GNP) at Gross Domestic Product (GDP) ng isang bansa.

Gross Domestic Product
tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong ginawa sa loob ng isang bansa, na hindi tinitingnan ang pagkamamamayan sa isang takdang panahon.

Gross National Product
sumusukat sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong ginawa ng mga mamamayan ng isang bansa maging saan mang bahagi ng mundo ito ginawa sa isang takdang panahon. Pagtutuos ng Pambansang Kita
Ang pormula sa pagsukat ng GNP sa pamamaraang ito ay:
GNP= C + I + G + (x-m) + NFIA 3. Pamamaraan Batay sa Pinag mulang Industriya
Mga Hindi Kasama sa pagsusukat ng GNP
Pagbebenta ng mga lumang produkto o second hand
Pagbebenta ng stocks o bonds
Mga salaping ibinibigay ng pamahalaan gaya ng pension o disability benefits.
Mga transaksiyong hindi legal o hindi nakarehistro sa pamahalaan
Panalo sa lotto, sweepstakes o bingo. Ang pormula ng pamamamraang ito ay:
NI + DA + IT - S + NFIA Ang pormula sa pamamaraang ito ay: GNP= A + I + S + NFIA 1. Pamamaraan Batay sa Pangunahing Gastusin
Sinusukat ang kabuuang gastos ng sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan, at panlabas na sektor.
Ang mga gastos ng mga sektor ay naayon sa kanilang gawain na maaaring tukuyin sa mga sumusunod:
Personal na Pagkonsumo (Personal Consumption Expenditure, C)
Pamumuhunan (Investment, I)
Gastos s Pagkonsumo ng Pamahalaan (Government Consumption, G)
Net Export/Netong Luwas (Export-Import, x-m)

2. Pamamaraan Batay sa Kita ng mga Salik ng Produksyon
National Income (NI) binubuo ng kita ng lahat ng may-ari ng salik ng produksyon.
kita ng manggagawa
kita ng entreprenuer
kita ng korporasyon
net interest
kita sa lupa Gaya ng ating nabanggit, ginagamit na basehan sa pagsukat ng GNP at GDP ang "halaga o pampamilihang halaga" ng mga produkto at serbisyo na nakabatay sa salapi o piso kung ang Pilpinas ang pag-uusapan. Mga Salik na Nakaaapekto sa Pambansang Kita at Pambasang Produkto Alam natin kung paano tinutuos ang GNP at GDP jng isang bansa. Ngunit, mahalagang malaman din natin kung ano ang mga salik na nakaaapekto sa mga ito. Ito ang mga mahahalagang prinsipyong kasama sa ating gagawing pagtalakay:
Ang kabuuang pambansang produkto at pambansang kita palaging equal na pareho ring simbolo ng Y.
Pinapalagay ng teorya na ang ekonomiya ay sarado o closed economy, kaya walang kalakang panlabas na nagaganap.
Sa ating talakay ang kabuuang kita at kabuuang produkto (Y) ay palaging "Real" Kita, Pagkonsumo, at Pag-iimpok Ang kabuuang demand sa isang ekonomiya ay nakasalalay sa kita ng sambahayan. Kung mataas ang kita ng sambahayan, mataas din ang kabuuang demand, samatalang kung mababa naman ang kita ng sabahayan, mababa rin ang kabuuang demand. Kabuuang Pag-impok (S)= Kabuuang Kita (Y) - Kabuuang Pagkonsumo (C) Pagkonsumo at Consumption Function Pagkonsumo (C) Kita (I) Ang Epekto ng Pagkonsumo at Pag-iimpok sa Kabuuang Pambansang Kita (Y) ISKEDYUL NG PAGKONSUMO Punto Kabuuang Kita (Y)
(Million P) Kabuuang Pagkonsumo (C)
(million P) A B C D F G H 0 80 100 200 400 600 800 1000 E 160 175 250 400 550 700 850 Mahalang malinaw sa atin ang konspetong ito sapagka't ang pagkonsumo at pamumuhununan ang pinakamahalagang salik na nakaaapekto sa kabuuang pambansang kita. Tumataas o bumababa ang kabuuang pambansang kita at ang kabuuang ekonomiya depende sa antas ng pagkonsumo at pamumuhunan. Gross National Product at Gross Domestic Product
Full transcript