Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - tuloksia ja johtopäätöksiä

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - hankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä, Road Show syksy 2014
by

Jaana Kullaslahti

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - tuloksia ja johtopäätöksiä

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa - tuloksia ja johtopäätöksiä
Hankkeen tavoitteet
Osaamisperustaisuuden vahvistaminen
Toteutus - työkalut
Tulokset
TKI-toiminta
AHOT p
rosessin läpinäkyvyys
valmistuminen ja työllistyminen
Työelämä mukana
Yliopistojen, Amkien ja työelämän yhteistyö
Bolognan prosessin viitekehys
Yhteistyö
Liikkuvuus
Elinikäinen oppiminen
Ammattikorkeakoulu
ohjausryhmät, opetusjohtajien foorumit
esimiesvalmennukset
ops-seminaarit/basaarit/työpajat
ops-arvioinnit ja neuvottelut, linjaukset, ohjeet
AMK:n yksikkö
konsultaatiot: johto, esimiehesfoorumit, ops-työryhmät
teemavalmennukset/työpajat
ops-arvioinnit, linjaukset, ohjeet
Koulutusvastuualue
konsultointi: vastaavat, ops-työryhmät
työpajat, teemavalmennukset
ops-arvioinnit, linjaukset, ohjeet
Yhteistyöfoorumit
seminaarit
teematyöpajat
kv-opintomatkat kv-benchmarking
Yliopisto
-Tiedekunnan johtoryhmä
-Ops-työryhmä
-Opetuksen kehittäjät
-korkeakoulukohtaiset
linjaukset
Toteutus - työkalut
Tiedekunta tai laitos
-ops-arvioinnit ja palautekeskustelut
-ops-työryhmän sparraukset
-työpajatyöskentely
-seminaarit
-tiedekunnan arkipäivä

Tutkinnon tuottama osaaminen
-tutkinnon ja opintojaksojen osaaminen
-laajat kandiohjelmat erityiskysymyksenä

tutkinnon yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
osaamistavoitteiden kirjaaminen ja laajojen osaamiskokonaisuuksien yhteissuunnittelu
osaamisperustaisuuden tarkistaminen linjassa strategioihin ja linjauksiin
pedagogisten ratkaisujen ja osaamisen arvioinnin yhteissuunnittelu
työelämäyhteistyön kehittäminen palautteiden pohjalta
arviointiparadigman muutos
opettajan roolin muutos
Johtopäätöksiä
koulutuksen perustehtävä avattava yhteisesti
aika, paikka ja tila yhteisneuvotteluille
poisoppiminen opintojakso- ja kurssiajattelusta vaikeaa
opettajan asiantuntijuuden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen
pedagogisten ratkaisujen luova ja monipuolinen käyttö
osaamista osaamisen arviointiin
korkeakoulun ja työelämän yhteistyömalleja kehitettävä
työelämän aktiivisempaa roolia koulutuksen suunnittelussa lisättävä
Full transcript