Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEORYANG MARXISMO

No description
by

Precious Barrientos

on 23 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEORYANG MARXISMO

TEORYANG MARXISMO
KASAYSAYAN
KARL MARX
FRIEDRICH ENGELS
LENIN
TUNGKOL SA TEORYA
Paggamit ng kritiko
Bilang instrumento sa pagbabago ng lipunan sa paraang radikal
KARL MARX
ang relihiyon ay dili iba kundi isang instrumento ng paniniil (instrument of oppression).
kabuluhan ng buhay ay hindi natatagpuan sa mga
simulaing itinuturo ng relihiyon
burgis o kapitalista ang relihiyon upang lalong siilin at alipinin ang masa
.
PANANAW NG MARXISMO
Batayan sa Katwiran o Katotohanan
tao ay may sariling kakayahan na umangat
pangekononiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika
MALALIMANG PAGTALAKAY
tumatalakay sa mga pangyayari at mangyayari sa mga hinaharap.
Ipinagdiriinan ng mga burgis ang
pananampalataya sa isang Diyos upang ito’y
maging huwaran para sa mga tao

“opyum ng mga tao.”
ang relihiyon na mahigpit na nakatali o nakapulupot sa tao

Nagaganap dulot ng mga class struggles o mga tunggalian sa pagitan ng iba't ibang estado
malakas o mahinang bansa o lipunan
kaalaman tungkol sa paksang pinangangatwiranan
mabatay ang katwiran sa katotohanan
upang mahikayat at maakit
tumutuligsa sa mga papet na gobyerno.
meron ding usapin tungkol sa lupa at karapatan.
LAYUNIN
ilantad ang iba¶t ibang paraan ng mga tao sa pagtugon sa suliraningkanyang kinakaharap.
makilala ang napapanahong isyu o suliranin sa lipunan
"Ang Namamalimos Nating patakarang Panlabas
(Talumpati)
ni Claro m. Recto
isinalin sa Tagalog ni Luz T. Pico
Paano naimpluwensyahan ng bansang Amerika ang maliliit o mahihinang bansa sa Asya
sa pamamagitang ng sistemang neokolonyalismo
pagpapaunlad ng kalagayang pangkabuhayan o katagang pampulitika ng bansa
tinututulan ng may-akada ang pagkiling ng bansang Pilipinas sa Amerika
Gumamit ang may-akada ng paraang radikal para ipabatid sa mga Pilipino ang kanyang saloobin
Full transcript