Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын орчин

No description
by

Uugii Undral

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын орчин

Notes
Ideas
Ideas
Ideas
Байгууллагын орчин
Байгууллагын орчин
Байгууллагын оршин тогтнохын үндэс бол түүний орчин юм. Иймээс байгууллага эхлээд орчны нөхцөл байдлаа судалж, түүнтэй дотоод үйл ажиллагаагаа оновчтой уялдуулах нь чухал. Байгууллагын орчныг ерөнхийд нь гадаад, дотоод гэж хоёр ангилдаг. Байгууллага гадаад орчныхоо нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр дотоод орчноо түүнтэй зохицуулдаг.
Байгууллагын гадаад орчин
Байгууллагын амжилтыг тодорхойлох хүчин зүйлийн нэг бол түүний удаан амьдрах оршин тогтнох чадвар юм. Үүнийг дээшлүүлэх гол арга зам бол байгууллагын гадаад орчны нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх, байгууллага үйл ажиллагаагаа орчны өөрчлөлттэй оновчтой зохицуулах, зөв бодлого зарчмыг тодорхойлох явдал билээ.
Гадаад орчин гэдэг бол системийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа түүний гадна орших элементүүдийн олонлог юм.
Байгууллагын дотоод орчин
Байгууллага үйл ажиллагаагаа эхлэхийн өмнө орчны хүчин зүйлс ажлынх нь үр дүнд эерэгээр эсвэл сөргөөр нөлөөлж байгааг тогтоох шаардлагатай. Энэ үндсэн дээр дотоод үйл ажиллагаагаа зохицуулан өөрчилдөг.
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО гэдэг бол байгууллагын хүрэхээр тэмүүлж байгаа ирээдүйн дүр төрх, үр дүн юм. Өмнөө тавьсан хэтийн зорилгодоо хүрэхийн тулд дунд болон богино хугацааны ЗОРИЛТУУДЫГ тавьдаг. Энэ нь гүйцэтгэх ёстой ажил буюу ажлын хэсэг юм.
Байгууллагын зорилтууд нь
1. Хэрэгжүүлж болохуйц бодитой
2. Хэмжигдэхүйц
3. Хугацаатай
4. Ойлгомжтой байх шаардлагатай

Зохион байгуулалтын бүтэц:
Зорилтоо зөв тодорхойлсоны үндсэн дээр бүтцийн оновчтой хэлбэрийг сонгож тавьсан зорилгодоо хүрэх хэрэгтэй. Үүний тулд зайлшгүй шаардлагатай байгаа хөдөлмөрийн хөндлөн хуваарилалт буюу функциональ хэсэг, хөдөлмөрийн босоо хуваарилалт болон удирдлагын түвшний хоорондын эрэмбэ дараатай логик хамаарал юм.Байгууллагын удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцийг тодорхойлогч үндсэн ойлголт нь хяналтын хүрээ, удирдлагын түвшний тоо юм.

Хяналтын хүрээ гэдэг нь нэг удирдагчид шууд харъяалагдаж байгаа хүний тоо юм.
Хэрэв нэг удирдагчийн удирдлагад ажиллаж байгаа ажиллагчдын тоо нь цөөн, харин түвшин нь олон бол хязгаарлагдмал хүрээний зохион байгуулалтын бүтэц гэнэ.
Байгууллагын ажлын амжилтын 90% нь хүн хүчнээс, 10% нь бусад хүчин зүйлсээс хамаардаг гэж эрдэмтэд үздэг. Амжилтанд хүрэх нэг чухал нөхцөл нь хүмүүсийн үйл ажиллагааг оновчтой удирдан чиглүүлэх явдал юм. Үүнээс уялдаатайгаар ХҮНИЙ НӨӨЦ-ийн менежмент гэсэн ойлголт гарч ирсэн. Ажиллах хүчний дараагаас компаний амжилтаа ахиулах дараагийн нэг том хүчин зүйл бол тухайн компаний ТЕХНОЛОГИ юм.

Макро орчны буюу шууд бус үйлчлэх хүчин зүйлүүд
Байгууллага нь гадаад орчны олон хүчин зүйлээр тодорхойлогдох макро орчинд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Хүн ам зүй. Хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд нь байгууллагын хөгжилд чухал ач холбогдолтой. Ажлын хамт олон, байгууллага, улс орон, нийгэм нь тэдгээрийг бүрдүүлж байгаа гишүүдийн нас, хүйс, гэр бүл, орлого, боловсрол, мэргэжлийн байдлаар тодорхойлогддог.

Нийгэм соёлын орчин. Байгууллагын соёлын тодорхой орчинд үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг учраас орчны онцлогоо судалж, эцсийн үр дүнгээ зохицуулах нь чухал. Аливаа тулгамдсан бэрхшээлийг давж, зорилтоо шийдвэрлэхэд боловсрол, шинжлэх ухаан, урлаг, спорт, оюун санаа, амьдралын бүх салбарын ололтыг ашиглах чадварыг нийтэд нь соёл гэнэ

Step 4
Conclusion
Макро орчин
Бодлогын орчин
Өрсөлдөгч
Пүүс
1. Гадаад орчны хүчин зүйлүүдийн уялдаа холбоо
2. Гадаад орчны хувьсамтгай хөдөлгөөнт чанар
3. Гадаад орчны нарийн нийлмэл байдал
4. Гадаад орчны тодорхойгүй байдал
1. Эрхэм зорилго
2. Зорилт
3. Зохион байгуулалтын бүтэц
4. Хүний нөөц
5. Технологи
Full transcript