Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Использование планшета в работе детского сада

No description
by

Irina Maslovskaja

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Использование планшета в работе детского сада

Tahvelarvuti kasutamine Pärnu lasteaias Kelluke

Eesmärgid:
tahvelarvuti rakenduste süsteemne kasutamine õppe -eesmärkide täitmisel
Kokkuvõte:
IT meeskonna poolt töötada välja IT vahendite kasutamise arenduskava õppetöös: vahendite võimalused, vahendite soetamine, koolitused õpetajatele/lastevanematele, IT vahendite rakendamine õppetöös
Keel ja kõne
tasandusrühmas
Eesmärgid:
nädala teemade sõnavara arendus
peenmotoorika arendamine
loovuse arendamine

Eesti keel kui teine keel tasandusrühmas
Lastevanemate/õpetajate küsitlus

ЦЕЛЬ:
исследование возможностей использования современных информационно-технологических средств в детском саду для общего развития ребёнка дошкольного возраста.
IT kasutamis võimaluste väljaselgitamine õppetöös
1. Какие из ниже перечисленных ИТ-средств у Вас есть дома/на работе?
Millised allpool nimetatud IT vahendid on Teil kodus/ tööl?

2. Какие средства ребёнок использует дома самостоятельно?
Milliseid vahendeid kasutab laps kodus iseseisvalt?

3. Для чего из перечисленного ребенок в Вашей семье обычно использует данные ИТ-средства?
Mis eesmärgil kasutab Teie laps nimetatuid IT vahendeid?

4. Следите ли вы за тем, чем ребёнок занимается за компьютером, планшетом?
Kas Te jälgite, millega Teie laps arvutis tegeleb?

5. Считаете ли Вы возможным использование ИТ-средств для развития ребенка в детском саду?
Kas Te peate võimalikuks IT vahendite kasutuse lasteaias?

С уважением,Марика Мерила, Елена Паэгле, Ирина Масловская
(члены IT группы Pärnu Lasteaed Kelluke)

Если одним из ИТ средств Вы указали планшет, то ответьте, пожалуйста, дополнительно
Kui Te vastasite, et Teil on tahvelarvuti siis palun vastake lisaks

1. Какие программы из обозначенных Вам знакомы?
Millised allnimetatud programmidest on Teile tuttavad?
• Скайп
• Календарь
• Часы
• Контакты
• Музыка
• Галерея
• 1) Lino
• 2) Showbie
• 3) Pic Collage
• 4) SimpleMind
• 5) Corculous
• 6) Book Creator
• 7) iBooks
• 9) Pinterest
• 10) Explain Everything

• Другое……………………………………………………………………………….

2. Используете ли Вы с ребенком данные программы и для чего?
Kas Te kasutate kodus lapsega neid programme?
• Да
• нет
Colarmix
Tähed, kalender, kalkulaator
Цель: проверка точности счета
Eesmärk:arvutamise täpsuse kontroll
Küsitluse tulemused
Lastevanemad:
50% vastanutest omavad tahvearvutit
suuremal osalt lapsed kasutavad tahvelarvutit mängude mängimiseks ja videode vaatamiseks
50% vastanutest peab võimalikuks tahvelarvutite kasutamist lasteaias
lastevanemad ei ole kursis õppemängude valikuga
Õpetajad:
ei oma tahvelarvuteid
ei ole võimalust ja ei oska kasutada tahvelarvuteid
Colors for kids rakenduse kasutamine värvuste õppimisel
Цель: звуковой анализ слова
Eesmärk: sõnahääliku analüüs
Цель: составление плана на неделю
Eesmärk: nädala plaani koostamine
Koostajad:
Irina Maslovskaja
Jelena Paegle
Marika Merila
2014
Full transcript