Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argumentatiestructuren

Argumentatiestructuren
by

Wam Vermeer

on 28 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argumentatiestructuren

Argumentatie-structuren
Enkelvoudige
argumentatie
Meervoudige
argumentatie
Nevenschikkende
argumentatie
Onderschikkende
argumentatie
Mening
Argument
Mening
Argument 1
Argument 2
Argument 1
Argument 2
Mening
Hoofd-
argument
1
Hoofd-
argument
2
Mening
Sanne wordt niet ouder dan pakweg veertig jaar
Ze leidt een gevaarlijk leven
Argument 3
Om te beginnen ...
Bovendien ...
En in de derde plaats ...
Argumentatie-
structuren
Vroeger ging ik nog wel eens naar een voetbalwedstrijd, maar tegenwoordig? Nee hoor, ik begin er niet meer aan. Het hoeft voor mij niet meer. De toegangskaarten zijn niet meer te betalen, de politie moet zich veel te veel met de orde bezighouden buiten het stadion en ook in het stadion is het soms gevaarlijk. Nee hoor, ik blijf voortaan thuis en bekijk 's avonds op tv de samenvattingen, met het bord op schoot.
Argument 3
Sanne wordt niet ouder dan pakweg veertig jaar
Ze leidt een gevaarlijk leven
Haar consumptiepatroon is extreem ongezond
Ze heeft een genetisch bepaalde erfelijke aandoening
Argumentatie-structuren
Enkelvoudige
argumentatie
Meervoudige argumentatie
Nevenschikkende
argumentatie
Onderschikkende
argumentatie
Geef een schematische weergave van de volgende tekst. Wat is de stelling (de bewering) en hoe ziet de argumentatie-structuur eruit ?
Oftewel: zoek in de tekst naar de hoofd- en subargumenten.
Ook hier later nog een oefentekstje invoegen met hoofd - en subargumenten
Stelling:
Groen licht voor kernenergie !

a. De bouw van een kerncentrale zorgt jarenlang voor werkgelegenheid

b. Kernenergie is schone energie / is goed voor het milieu

c. Kerncentrales gebruiken een grondstof die in ruime mate voorradig is

d. Het is goed voor de regionale economie

e. De overheid kan zo haar internationale afspraken nakomen

f. In tegenstelling tot een kolencentrale heeft een kerncentrale geen CO2-uitstoot

g. Er is genoeg uranium en dat kun je van bijvoorbeeld olie niet zeggen

h. In ’t verdrag van Kyoto zijn beloftes gedaan over de reductie van ’t broeikaseffect

Opdracht: de argumenten voor de stelling zijn hierboven door elkaar gehusseld.
Noteer de bijbehorende letters hieronder in de juiste combinaties

Hoofdargumenten . . . .

Subargumenten . . . . . . . .

Opdracht: de argumenten voor de stelling zijn door elkaar gehusseld.

Noteer de bijbehorende letters hieronder in de juiste combinaties.

Hoofdargumenten . . . .

Subargumenten . . . .

De oplossing van
Groen licht voor kernenergie !

H. Kernenergie is schone energie / is goed voor het milieu (want)
In tegenstelling tot een kolencentrale heeft een kerncentrale geen CO2-uitstoot

H. Kerncentrales gebruiken een grondstof die in ruime mate voorradig is (want)
Er is genoeg uranium en dat kun je van bijvoorbeeld olie niet zeggen

H. Het is goed voor de regionale economie (want)
De bouw van een kerncentrale zorgt jarenlang voor werkgelegenheid

H. De overheid kan zo haar internationale afspraken nakomen (want)
In het verdrag van Kyoto zijn beloftes gedaan over de reductie van het broeikas-effect

Hoofdargumenten: b c d e

Subargumenten: f g a h

. . . .
Stelling: Je kunt beter geen alcohol drinken

Opdracht: plaats de argumenten a. t/m h. op de juiste plaats in het schema
Of: Maak een argumentatie-schema met de volgende gegevens:

a. Als je uitgaat kun je niet met de auto, maar moet je een taxi nemen
b. Je reageert minder snel
c. Elk glas alcohol dat je gebruikt, vernietigt 100.000 hersencellen
d. Het is slecht voor je gezondheid
e. Alcoholische consumpties kosten meer dan frisdrank
f. Het kost veel geld
g. Het is gevaarlijk in het verkeer
h. Het is slecht voor je lever

Hoofdargumenten: . . . .

Subargumenten: . . . .

. .
Oplossing:

Hoofd-argumenten: f d g


Sub-argumenten: a h b


e c
Stelling: Ik ga niet meer naar voetbalwedstrijden, want

Hoofd 1 Dure kaartjes

Hoofd 2 Overal politie

Hoofd 3 Levensgevaarlijk in 't stadion
Oplossing van dat oefentekstje:
geld gezond- verkeer
heid
In de volgende oefeningen heb je geen tekst,
nu zijn alle hoofd- en sub-argumenten gegeven, maar helemaal door elkaar gehusseld.

Jij moet de puzzel oplossen; je moet al die argumenten op de juiste (logische) plaats in het argumentatie-schema zetten.

Dat kun je eigenlijk beter op papier doen; dan kun je strepen en pijlen zetten bijvoorbeeld. Dus misschien geeft je docent je de volgende oefening(en) wel op papier.
Hoofd-
argument
3
Sub-
argument
1.1
Sub-
argument
2.1
Sub-
argument
1.2
Sub -
argument
2.2
Sanne zal geen veertig worden
Ze leidt een gevaarlijk leven
Kapotte brommer

Roekeloos rijden
en ze slikt
allerlei pillen door elkaar
In de tweede plaats: consumptie-patroon extreem ongezond
want ze eet nooit groente
en drinkt enorm veel alcohol
En tenslotte heeft ze ook nog een erfelijke ziekte, genetische afwijking
Je ziet hier dus drie nevenschikkende argumenten.
Stelling:
de binnenstad van Den Bosch moet autovrij worden.

a. De veiligheid gaat er aanzienlijk op vooruit.

b. Meer bezoekers genereren hogere omzetcijfers

c. Het is goed voor het ondernemersklimaat.

d. Het is goed voor het welzijn / de gezondheid in het algemeen.

e. Het levert de gemeente geld op.

g. Er is veel minder verkeer en het is overzichtelijker.

i. Het toerisme zal ongetwijfeld toenemen.

j. De horeca krijgt de precario-rechten niet voor niets.

k. De binnenstadsbewoners krijgen, rondom de klok, een betere luchtkwaliteit.

Opdracht:
de argumenten voor de stelling zijn hierboven door elkaar gehusseld.
Noteer de bijbehorende letters hieronder in de juiste combinaties.

Hoofdargumenten . . . .

Subargumenten: . . . . . . . .

Stelling: de binnenstad van Den Bosch moet autovrij worden

H 1 Het is goed voor het welzijn / de gezondheid in het algemeen

Sub 1.1 De binnenstadsbewoners krijgen, rondom de klok, een betere luchtkwaliteit

H 2 De veiligheid gaat er aanzienlijk op vooruit

Sub 2.1 Er is veel minder verkeer en het is overzichtelijker

H 3 Het levert de gemeente geld op

Sub 3.1 De horeca krijgt de precario-rechten niet voor niets

H 4 Het is goed voor het ondernemersklimaat

Sub 4.1 Het toerisme zal ongetwijfeld toenemen

Sub 4.2 Meer bezoekers genereren hogere omzetcijfers
En de oefening die hier stond is in de klas op papier uitgedeeld, gemaakt en besproken.

Hier "losgekoppeld".
Full transcript