Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KKÉK

No description
by

Agnes Koreny

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KKÉK

KKÉK
Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer
1. Vezetés
Kötelező dokumentumok
- Minőségi kézikönyv
- A könyvtár minőségpolitikája
- Organogram
- Belső és külső kommunikációs terv
- Továbbképzési tervek

2. Stratégiai tervezés
3. Emberi erőforrások
4. Partnerkapcsolatok és erőforrások
5. Folyamatok
6. A szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatban elért eredmények
Kötelező dokumentumok

- A használói elégedettségmérés eredményei
- A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai
7. A munkatársakkal kapcsolatos eredmények
8. A társadalmi környezetre gyakorolt hatás eredményei
9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei
Adottságok
Alapja:
Common Assessment Framework
(Európai Minőségirányítási Alapítvány)

Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt
§ 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
8.§ (3) A szakfelügyelő a könyvtári tevékenységről szóló adatok és dokumentumok tanulmányozása, az intézmény által készített önértékelés, illetve helyszíni vizsgálat alapján végzi a szakfelügyeleti vizsgálatot.
§ 120/2014. Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
6.§. (3) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjainak nem teljesítése miatt a könyvtár a jegyzékről csak 2016. január 1. napjától törölhető.
8. Az intézkedési terv kommunikációja

kiemelendő, mi az, amit jól csinál az intézmény, s azt is, mit kell fejleszteni
II. Az önértékelési folyamat
3. Az önértékelési csoport létrehozása

ideálisan 5-10 fő
reprezentatív (szintek, szervezeti egységek)

I. Az önértékelés megkezdése
1. Döntés az önértékelés tervezési és
szervezési módszeréről

vezetői elkötelezettség
projektvezető kinevezése

(önértékelési csoport összeállítása)
(képzés tervezése)
(segédanyagok, bizonyítékok
összegyűjtése)

2. Az önértékelési projekt kommunikációja


kommunikációs terv alapján
valamennyi érintettre vonatkozóan (vezetők és beosztottak is)


4. A képzés

KKÉK modell megismerése
közös kép kialakítása a könyvtár fő érdekeltségeiről
(teljes belső és külső partneri kör)
nyújtott és kapott szolgáltatások,
valamint a kulcsfontosságú folyamatok
azonosítása

5. Az önértékelés lebonyolítása

egyéni értékelés

csoport szintű értékelés
(megbeszélés, vita, konszenzus)

érdemi értékelés,
tennivalók meghatározása
III. Intézkedési terv elkészítése, prioritások meghatározása
7. Az intézkedési terv megszerkesztése

integrált terv a könyvtár teljes működésére

cél a könyvtár teljesítményének növelése

minden problémára válaszol egy
fejlesztési lépéssel

9. Az intézkedési terv alkalmazása

egyértelmű határidők és elvárt eredmények
alapján
feladatgazdák
eredmények és hatások értékelése
végrehajtás folyamatos nyomon követése
(l. beavatkozás lehetősége)
10. A következő önértékelés megtervezése

folyamatos feladat
6. Az önértékelés eredményeit bemutató jelentés összeállítása

KKÉK szerkezete szerint
erősségek és fejlesztendő területek minden alkritériumnál
elképzelések a fejlesztési lépésekről
Az intézmény minőségirányítási tevékenységének, a TQM alapelvei meglétének és a könyvtár eredményeinek, stratégiájának és sikerességének a munkatársak által végzett vizsgálata (~önértékelés).
Ajánlott dokumentumok
- Az önértékelés eredményei
- A szervezeti kultúra kérdőíves felmérésének eredményei
- Az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje
- Partneri együttműködési megállapodások
- A könyvtárban működő munkacsoportok alakításának és működésének ügyrendje

Alkritériumok

1. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a könyvtár számára, kialakítsa jövőképét, küldetését, értékrendjét és menedzselje változásait?
2. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy biztosítsa a könyvtár irányítási rendszerének kialakítását és folyamatos fejlesztését?
3. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy példát mutasson és ösztönözze, támogassa a munkatársakat?
4. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy együttműködjön a könyvtár partnereivel?
5. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a munkatársak körében megerősítse a minőségkultúrát?

Kötelező dokumentumok

- A könyvtár stratégiai terve
- Éves beszámolók, cselekvési vagy munkatervek a tárgyévre és az előző évekre vonatkozóan
Ajánlott dokumentumok

- A hatékony működést dokumentáló felmérések, elemzések eredményei
- A használói elégedettségmérések kérdőívei és értékelései
- A beszállítói és egyéb partneri elégedettségmérések kérdőívei, értékelései
- Minőségfejlesztési pályázatok és azok beszámolói
Alkritériumok

1. Mit tesz a könyvtár annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a könyvtár stratégiáját meghatározó külső és belső információkat?
2. Mit tesz a könyvtár annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a meglevő és a lehetséges partnerek jelenlegi és jövőbeli elvárásait?
3. Mit tesz a könyvtár annak érdekében, hogy kialakítsa stratégiáját, annak felülvizsgálatát és aktualizálását?
4. Mit tesz a könyvtár, hogy stratégiáját megismertesse és megvalósítsa az egész szervezetben, a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül?

Kötelező dokumentumok


Ajánlott dokumentumok

- Emberi erőforrás stratégiai terv
- Esélyegyenlőségi terv
- Projektleírások - kiemelve a munkatársak részvételét
- Értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia
- A munkatársi önértékelés szempontjai, eredményei
Alkritériumok

1. Mit tesz a könyvtár annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban tervezze, működtesse emberi erőforrás politikáját?
2. Mit tesz a könyvtár a munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és kompetenciájának meghatározása, továbbfejlesztése és szinten tartása érdekében?
3. Mit tesz a könyvtár annak érdekében, hogy bevonja a munkatársakat a folyamatokba a párbeszéd erősítésével és egyes hatáskörök átruházásának segítségével?
4. Mit tesz a könyvtár a munkatársak teljesítményének elismerése, értékelése és jutalmazása érdekében?


Kötelező dokumentumok

- A partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok (~partneradatbázis)
Ajánlott dokumentumok

- A saját bevétel növelésére tett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok (pl. pályázatok, szponzori szerződések)
- A szolgáltatások költséghatékonyságáról készült dokumentumok
- Az anyag- és energiatakarékosságra tettl intézkedések dokumentumai
- Az akadálymentesítésre tett intézkedések dokumentumai
- A szervezeten belüli tudáshasznosulás rendjének bemutatása (pl. részvétel képzéseken)
Alkritériumok

1. Mit tesz a könyvtár a külső kapcsolatok menedzselése érdekében?
2. Milyen intézkedések biztosítják a pénzügyi erőforrások menedzselését?
3. Mit tesz a könyvtár az ingatlan, berendezések, eszközök, anyagok és készletek, illetve a használt technológiák menedzselése érdekében?
4. Milyen intézkedések biztosítják, hogy teljeskörűen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás?


Kötelező dokumentumok

- A folyamatszabályozás helyi rendszerének bemutatása
- Folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások
- A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok
Ajánlott dokumentumok

- Az ellenőrzőpontokon történő mérési eredmények, valamint az ezek alapján hozott javító intézkedések bemutatása
- A problémamegoldó módszerek alkalmazásának dokumentumai
- A PDCA-elv (Plan - tervezz, Do - csináld, Check -ellenőrizd, Action - avatkozz be körkörös folyamata) érvényesülését bizonyító dokumentumok
- A használók elvárásai alapján hozott folyamatjavító intézkedések bemutatása
- Az innovációs folyamatokhoz szükséges forrásokat biztosító intézkedések
- Az innovációt akadályozó körülmények számbavételét, elemzését célzó dokumentumok
Alkritériumok

1. Mit tesz a könyvtár a folyamatok meghatározása, tervezése, működtetése és fejlesztése érdekében?
2. Milyen intézkedések biztosítják a partnerközpontú szolgáltatások fejlesztését?
3. Mit tesz a könyvtár a partnerkapcsolatok menedzselése és javítása érdekében?Ajánlott dokumentumok

- Benchmanrking elemzések
- Teljesítményértékelések, teljesítménymutatók
Alkritériumok

1. A használók véleménye, elégedettsége
2. A használókkal kapcsolatban elért eredmények teljesítménymérése
Kötelező dokumentumok

- A dolgozói elégedettségmérés eredményei

Ajánlott dokumentumok

- Az intézményen belüli munkatársi rotáció, mobilitás bemutatása
- A teljesítménnyel kapcsolatos mutatók
- A motivációval és a közreműködéssel kapcsolatos elemzések
- A könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása
Alkritériumok

1. A munkatársak véleménye, elégedettsége, eredmények
2. A munkatársak eredményeit tükröző teljesítménymutatók
Kötelező dokumentumok

- Lista a könyvtár működésével kapcsolatos - tárgyévi és előző évi - médiaszereplésekről

Ajánlott dokumentumok

- A helyi társadalom véleményének megismerését célzó vizsgálatok ereményei
- A könyvtár célkitűzéseinek és eredményeinek összevetését célzó elemzés a helyi és az országos társadalmi érdekekkel (pl. hátrányos helyzetűek)
- A könyvtár stratégiájának, illetve az országos könyvtári stratégiának a harmonizálását célzó elemzések
- A szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékossággal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek szmára nyújtott szolgáltatások eredményességét bemutató elemzések
Alkritériumok

1. A társadalom érdekelt részeinek véleménye, elégedettsége
2. A társadalmi hatással kapcsolatos eredmények teljesítménymutatói
Kötelező dokumentumok


Ajánlott dokumentumok

- A szolgáltatások költséghatékonysága, költségszámításokkal alátámasztva
- A fenntartó értékelése
- Szakfelügyeleti jelentések
- Az utolsó 3 év nyertes pályázatainak eredményessége
- Az utolsó 3 év közösségi rendezvényei (közös megmozdulások, kirándulások, csapatépítő tréningek stb.)
Alkritériumok

1. Külső eredmények a könyvtár kitűzött céljai megvalósításában
2. Belső eredmények a könyvtár kitűzött céljai megvalósításában
Eredmények
Az értékelés meghatározott szempontok (9 kritérium és 28 alkritérium) szerint, önértékelési táblák alapján,
egyéni és csoportos (konszenzusos) pontozással történik.
A pontszámokat (eredményeket) kötelező és ajánlott dokumentumok megléte támasztja alá.

A dokumentumok összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása a projektvezető felelőssége.
Alkritériumok

5.1. Mit tesz a könyvtár a folyamatok meghatározása, tervezése, működtetése és fejlesztése érdekében?

a. Azonosítják és dokumentálják a kulcsfontosságú folyamatokat.
b. A folyamatok tervezésébe bevonják az érintett munkatársakat.
c. Folyamatgazdákat jelölnek ki, meghatározzák az egyes részfolyamatok felelőseit, megállapítják a folymatgazdák és a felelősök kompetencia-határait.
d. A folyamatokba ellenőrzőpontokat illesztenek, rendszeresen mérik a folyamatok minőségét. Az ellenőrzés során teljesítmény-mutatókat alkalmaznak.
e. Feltárják a folyamatokban észlelt hibák, eltérések okait, tudatos problémamegoldó módszereket alkalmaznak. (ABC analízis, halszálka diagram stb.)
f. A folyamatok javítása az érintett érdekeltekkel együtt történik. A mérési eredményeket konkrét beavatkozás követi, érvényesül a PDCA elv.
g. A folyamatokhoz erőforrásokat rendelnek fontosságuk, a stratégiai célokhoz való illeszkedésük és hatékonyságuk figyelembevételével.

5. FOLYAMATOK
Meghatározás:
Az a módszer, ahogyan a szervezet azonosítja, kezeli, javítja és fejleszti kulcsfontosságú folyamatait a szervezeti stratégia és tervezés támogatása érdekében.
Kulcsfontosságú ismérvek:
- folyamatközpontú működés (rendszerbe foglalt, tudatos, átlátható folyamatok)
- alapfolyamatok (döntő fontossággal bírnak a szolgáltatások szempontjából)
- vezetési folyamatok (irányítás jellegű folyamatok)
- támogató folyamatok (a szükséges forrásokat nyújtják)
- kulcsfolyamatok
5.2 Milyen intézkedések biztosítják a partnerközpontú szolgáltatások fejlesztését?

a. A szolgáltatások tervezése és fejlesztése során figyelembe veszik a használók javaslatait, igényeit.
b. A használókat érintő útmutatások és szabályok számukra hozzáférhetőek, világosak, közérthetőek.
c. Megoldott a könyvtár megfelelő elérhetősége (pl. rugalmas ügyfélfogadási idő, a dokumentumok változatos formátumokban való rendelkezésre bocsátása).
d. Tájékoztató és panaszkezelési módszereket alkalmaznak.


5.3. Mit tesz a könyvtár a partnerkapcsolatok menedzselése és javítása érdekében?

a. A partnereket bevonják az innovációs folyamatokba.
b. Biztosítják az innovációs folyamatokhoz szükséges forrásokat.
c. Az innovációt akadályozó körülményeket azonosítják, elemzik.


Kötelező dokumentumok
Folyamatszabályozás helyi rendszerének bemutatása (folyamatgazdák kijelölése, egyes folyamatokon belüli kompetenciahatárok meghúzása)
Folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások
A használókat érintő útmutatók és szabályok, valamint ezek hozzáférhetőségét bizonyító dokumentumok

A munkacsoport tagjai önállóan értékelnek minden egyes alkritériumot.

1. Adottságokat - pontszám, indoklás, megjegyzés
2. Eredmények - pontszám, indoklás, megjegyzés (elért cél szintje és tendenciák)

Fontos!
Nincs közös értelmezés, megbeszélés, vezetők véleményének kikérése!

Amire támaszkodhatnak: munkahelyi információik, tapasztalataik, ill. a rendelkezésükre bocsátott dokumentumok.
Konszenzusos döntés meghozatala minden alkritérium esetében
a moderátor (projektvezető) segítségével.

Hasznos, ha nem csak átlagolunk, hanem rögzítjük a szélső értékekek is.

Pontozás összesítése, pontértékek súlyozása, belső arányok.

Adottságok: max. 540 pont
Eredmények: max. 460 pont
Pontozás = kvantitatív kép

Ki is kell mutatnunk az eredményeinket, megoldási módokat kell javasolnunk a fejlesztendő területekhez.

Intézkedési terv megalapozása.

Bevonandó a legfelsőbb szintű vezető.

3i stratégiai cél:
A Minősített Könyvtár cím elnyerése a stratégiai időszakban.
*
2015. munkatervi feladat:
Felkészülés a Minősített Könyvtár cím elérésére;
a cím megpályázásához szükséges feladatok, tevékenységek felmérése, előkészítése.
Full transcript