Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sınıf 9: Geri Dönüşüm

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 25/12/2014 tarihli ve 63055260/10/6928168 sayılı "Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı" konulu yazısı gereği öğrenci fotograf ve videoları çıkarılmıştır.
by

Emre Göktepe

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sınıf 9: Geri Dönüşüm

EĞİTİMDE SİSTEM DÜŞÜNCESİ DENEYİM PAYLAŞIM SEMPOZYUMU

GERİ DÖNÜŞÜM SUNUMU
ZEYNEP AKÇAY
ÖZEL İZMİR SEV ANAOKULU
Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu olarak okulumuzda beceri temelli bir eğitim programı yürütülmektedir.Bu yürüttüğümüz program ile eğitimde sistem düşüncesi projesi,düşünme becerileri noktasında birbiri ile örtüştüğü için yıl boyunca sistem düşüncesinin araçlarını kullanarak düşünme alışkanlıkları oluşturmaya yönelik etkinlikleri gerçekleştirdik.
SİSTEM DÜŞÜNCESİ NEDİR?
* Sistem düşüncesi, düşünmeyi görselleştirerek eleştirel düşünme becerisini destekleyen alışkanlıklar ve araçlar takımıdır.

SİSTEM DÜŞÜNCESİNİN AMACI NEDİR?
*Sistem düşüncesi,sistem içerisindeki detayların yerine bütüne odaklanarakparçalar arasındaki ilişkiler ağını görebilmeyi hedefler.


Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar

1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
3. Algıladıklarını hatırlar.
4. Nesneleri sayar.
5. Nesne veya varlıkları gözlemler.
6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.
10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
11. Nesneleri ölçer.
12. Geometrik şekilleri tanır.
13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
14. Nesnelerle
örüntü
oluşturur.
15.
Parça-bütün ilişkisini
kavrar.
16. Nesneleri kullanarak
basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
17.
Neden-sonuç ilişkisi
kurar.
18.
Zamanla ilgili kavramları
açıklar.
19.
Problem durumlarına
çözüm üretir.
20. Nesne/sembollerle
grafik hazırlar.
21. Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.


SİSTEM DÜŞÜNCESİ ALIŞKANLIK KARTLARI
Buzdağı...
yüzeyin altında ne olduğunu görmek...

ZAMAN BOYUNCA DEĞİŞİM GRAFİĞİ
SİSTEM DÜŞÜNCESİ ARAÇLARI
ZAMAN BOYUNCA
''NE''değişiyor?
Tek tek olaylar yerine,bir sistemdeki eğilim ve örüntüleri görmeyi sağlar.
Örüntüler arasındaki ilişkiler
SİSTEM DÜŞÜNCESİ ARAÇLARI
STOK AKIŞ DİYAGRAMI
Stoklar birikimler,akışlar hızlardır.
Zihinsel modeller,dünyayı anlayış biçimimize ve harekete geçmemize neden olan, derinlere kök salmış varsayımlar,genellemelerdir.
SİSTEM DÜŞÜNCESİ ARAÇLARI
GÖRÜNEN
OLAYLAR-DAVRANIŞLAR
GERİ DÖNÜŞÜM
Okulumuzda eko okul programı yürütülmektedir.
TEMEL HEDEF: Çevre bilinci sağlamak
ELE ALINAN KONU: Kağıdın geri dönüşümü
KULLANILAN ARAÇLAR: Zaman boyunca değişim grafiği - Stok akış diyagramı
ÖĞRENME SÜRECİ
-Bir kağıt göstererek kağıdı nerelerde kullanırız? Hızlı turda düşünceleri alınır.
Ağacın kağıda dönüşümü videosuna dikkat çekilir ve video izlenir.
Kullanılan kağıtlar nereye gider?
Kağıdın geri dönüşüm videosu izlenir.
Kağıtlar geri dönüştürülmeyip çöpe atılırsa ne olur?

Soruları ile öğrencilerin daha çok ağaç kesildiğini, doğada ağaç azaldığını ve çöplerin arttığını farketmeleri sağlanır.

GERİ DÖNÜŞÜM OYUNU
REFERANS KART:
Eylemlerinin kısa vadeli, uzun vadeli sonuçlarını düşünür.
Oyun 10 kişi ile oynanır.
Her çocuk sıra ile aşağıdaki aşamaları yaparak oyunu oynar;

Öğrenci ağaç kutusundan bir ağaç alır ve kutunun dışına bırakır. Kutuda geriye kaç ağaç kaldığı sorulur? 9 ağaç kaldığı farkettirilir
Öğrenci grafik üzerinde 9 sayısını işaretler.
Kağıttan elde edilen bir ürün seçerek ne olduğunu söyleyerek “ben ......... malzemesini kullandım ve çöpe atıyorum” diyerek elindeki resmi çöpe atar.
Öğretmen “şimdi çöp kutumuzda kaç tane çöpümüz oldu” diye sorar. Alınan cevap doğrultusunda önceden hazırlanmış grafik üzerinde çöpün 1 tane olduğunu gösteren işaretleme yapılır. 10 öğrenci de bu işlemi tekrar eder.

Ağaç kutusunda ağaç kaldı mı?
* Ağaç grafiğinde zaman içerisinde nasıl bir değişim oldu? Neden ağaçlar tükendi?
* Çöp kutusunda kaç tane çöp var?
* Çöp grafiğinde zaman içerisinde nasıl bir değişim oldu? Neden çöpler birikti?
*Ağaçlar bittiğinde kağıttan yeni ürünler yapabilir miyiz?
*Ağaçlarımızın tükenmemesi için neler yapmalıyız?
*Çöplerimizin artmaması için neler yapmalıyız?
Öğrencilerden alınan geri dönüşüm cevabı doğrultusunda oyuna geri dönüşüm kutusu eklenerek tekrar başlanır.
Öğrencilere grafiklerde herhangi bir değişim olup olmayacağı ile ilgili tahminleri sorulur.

ANAHTAR SORULAR
2. oyunun sonundaki ağaç ve çöp grafikleri
STOK AKIŞ DİYAGRAMI
KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER :)
Refere kart:
SİSTEM DÜŞÜNÜRÜ KİMDİR?
Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilen,bütünü görebilen,problemin kaynağını belirleyerek çözüm için uygun düşünme stratejisini bilen ve uygulayan bireydir.
Full transcript