Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Discurs publicitari i manipulació: anàlisi de les fal·làcies en els textos publicitaris

No description
by

Miquel Iruela López

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Discurs publicitari i manipulació: anàlisi de les fal·làcies en els textos publicitaris

Discurs publicitari i manipulació:
anàlisi de les fal·làcies en els textos publicitaris
Exposició oral del Treball de Final de Grau, G3
Miquel Iruela López
Aquest treball vol defugir de la visió arquetípica del text argumentatiu i centrar-se en una tipologia de text més concreta, la publicitat, que té en la persuasió la seua principal raó d’ésser.
INTERÈS DEL TEMA:
Besa (2014): "Si sortim de l'esfera ideal dels arquetips i baixem al terreny de la realitat comunicativa, ens trobarem amb textos particulars i concrets, els quals, en la mesura que puguem afirmar que pretenen
globalment
de convèncer, podem dir també que són argumentatius."
"En definitiva, hi ha
segments argumentatius
(en el sentit que es componen dels elements que tota argumentació ha de tenir: una opinió i un o més arguments que la justifiquen."
Ens centrarem en aquells mecanismes que operen en l'argumentació que representen un vulneració  de les regles que defineixen l’argumentació ideal: les fal•làcies.
OBJECTIUS:
1. Estudiar quin tipus de fal•làcies són les més freqüents en un corpus que recull textos publicitaris apareguts en premsa escrita
2. Veure si hi ha algun tipus de relació entre la tipologia de l’anunci i el tipus de fal•làcia que hi apareix
3. Estudiar quin tipus de mecanismes argumentatius operen en els anuncis que no presenten arguments fal•laciosos, a tall d’exemple de com deuria ser un “anunci ideal”
MARC TEÒRIC:
Argumentació
Teoria pragmadialèctica
Regles de l'argumentació
i fal·làcies
METODOLOGIA:
47 anuncis
El Punt/AVUI
+ suplements dominicals
30 de març
06 d'abril
TRACTAMENT DE LES DADES:
Un cop recollits i classificats els anuncis, cal analitzar el tipus de fal•làcies que hem anat trobant i organitzar-les segons quina és la regla o les regles de l’argumentació ideal que infringeixen.
CONCLUSIONS:
Comentari dels resultats obtinguts
Verificació de les hipòtesis:
1. Existeix una relació evident entre el tipus d’anunci i el tipus de fal•làcia
2. Existeix un tipus de publicitat exempta d’arguments fal•laciosos
Exemple 1:
petitio principii

Setmanari
Presència, 06-04-2014
Monogràfic sobre moda primavera estiu
Exemple 2:
ignoratio elenchi
Setmanari Presència, 06-04-2014
Monogràfic sobre moda primavera estiu
Exemple 3:
argumentum ad misericordiam
El Punt/AVUI
30-03.2014
Bibliografia:

 BESA, Josep (2005) Anàlisi i producció de textos catalans
___(2014) Els textos argumentatius.
 BASSOLS, Margarida (2004): Qui s’està de defensar la seva opinió? Argumentació i pràgmatica.

 CALSAMIGLIA, Helena - TUSÓN, Amparo (1999) Las coses del decir. Manual de analisis del discurso

 EEMEREN, F.H. van, - GROOTENDORST, R. (1992) Argumentation, communication, and fallacies: A pragma-dialectical perspective.

 IRAZÚ, Yudmila (2008) La publicidad desde un enfoque pragmático

 LO CASCIO, Vincenzo (1991) Grammatica dell’argomentare. Strategie e strutture

 PERELMAN, Chaïm – OLBRECHTS-TYTECA, Lucie (1958) Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique

 VETTRAINO-SOULARD, Marie-Claude [biblioteca en línia Persée]
___ (1982): L'image publicitaire de la micro-informatique, Communication et
langages, 53, 93-114

MOLTES GRÀCIES
Full transcript