Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Problemformulering:

No description
by

Christine Dall Rasmussen

on 3 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Problemformulering:

Problemformulering:
Hvordan påvirker et alkoholmisbrug familien i dag, og hvordan påvirkede et sådant misbrug familien i det førmoderne samfund?
Hypotese:
De sociale tilhørsforhold har betydning for både alkoholmisbruget og dets konsekvenser.
Dette vil enten be- eller afkræftes i konklusionen.
Hvorfor alkoholmisbrug?
Indledning
Redegørelse
Undersøgelse
Hvad kan ligge til grund for et alkoholmisbrug?
Kan det senmoderne samfund påvirke til alkoholmisbrug?
Konkurrencestaten og det førmoderne samfund.

Spørgsmålene besvares ved brug sociologiske teorier og statistik:
Altså ved hjælp af Honneths anerkendelsesteori
Og patologier
Samt teori om årsager til alkoholafhængighed
Honneths anerkendelsesteori:
Udsagn: "Det gode liv kræver anerkendelse i de tre sfærer".
Patologier
Tab af ære / "konstant fornemmelse af utilstrækkelighed"--> Depression og stress --> alkoholmisbrug
“Der er flere blandt de dårligst stillede i samfundet, som har et alkoholmisbrug, end i resten af befolkningen. Børn af alkoholikere har også en større tendens til at udvikle et alkoholmisbrug"
Hypotese
Ansvarsfordeling
Metode: Diskussion med udgangspunkt i velfærdstrekanten.
Metode: Brug af sociologisk model.
Vi vil nu undersøge det nutidige familiemønster i en familie med misbrug og sammenligne med familiemønsteret i det førmoderne samfund.

Hvilken status har / havde misbrugeren i familien i dagens Danmark og i det førmoderne samfund?

Familien tager ansvaret
"De små voksne"
Skuffelse --> håb --> skuffelse
Det patriakalske familiemønster / Familiens udseende.

Vi benytter den komparative metode ved
sammenligning
samt det gyldne snit (38% inde i billedet)
.
"De sociale tilhørsforhold har betydning for både alkoholmisbruget og dets konsekvenser"

- http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/alkohol/alkoholafhaengighed/Definition-og-aarsager-til-alkoholafhaengighed/
Der skal tages højde for følgende:
Muligheden for at skjule misbruget i de forskellige samfundsklasser.
Diskursen i samfundet
Problemformulering:
Hvordan påvirker et alkoholmisbrug familien i dag, og hvordan påvirkede et sådant misbrug familien i det førmoderne samfund?
Stat
Marked
Individ
Civilsamfund
Livsverden
Systemverdenen
Socialdemokratisk
Konservatisme
Liberal
Bekræftelse
Afkræftelse
Konklusion
Borgerlivets fred: http://www.leksikon.org/art.php?n=753
Vi vil nu analysere problemet ved brug af Bourdieus teori om den sociale baggrunds betydning.
"Mennesker med privilegeret baggrund vil i følge Bourdieu i kraft af deres habitus og kapitaler have flere valgmuligheder og bedre livschancer end andre"
- Unge og Identitet (s. 33 l.16-19)
Økonomisk, kulturel og social kapital- samt symbolsk kapital
Habitus
Brug af disse og delkonklusion
Bourdieus teori om den sociale baggrunds betydning.
Honneths anerkendesesteori.
Underformulering 1
Underformulering 2
Underformulering 3
Diskussionen
Hvad har fået forholdende i familien til at ændre sig ?
Besvarelse af hypotese
Vi vil nu undersøge konsekvenserne af misbrug i familien og sammenligne med den datidige situation.

Hvad er konsekvenserne for et misbrug?
Ensomhed
Problemer med familien
Økonomiske og sociale problemer
Sygdom og død

Underformulering 4
Hvordan fordeles ansvaret?
Hvem skaber problemet?
Hvem løser det?
- Samfundets rolle
- Familiens situation
- Negativ socialarv samt manglende anerkendelse for hele familien
Full transcript