Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 4 Politieke stromingen

No description
by

Khalid Saber

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 4 Politieke stromingen

Hoofdstuk 4
Politieke stromingen
Liberalisme
Sociaal-democratie
Christendemocratie
Ecologische
Rechts-extremisme
Liberalisme
Belangrijke punten:
individuele vrijheid
economische vrijheid
kleine rol overheid
particulier initiatief
Partijen:
voor lagere belasting en voor lagere uitkeringen.
Sociaal-
democratie
Belangrijke punten:
gelijkheid
grote rol overheid
opkomen voor de zwakkeren
internationale solidariteit
nivellering
Partijen:
(socialisme)
Christen-
democratie
(confessionalisme)
Belangrijke punten:
bijbelse waarden en normen: (naastenliefde, harmonie verantwoordelijkheid)
rentmeesterschap
beperkte rol overheid (middenpositie)
gezamenlijke verantwoordelijkheid
Partijen:
Ecologische
stroming
Belangrijke punten:
geen aantasting van natuur en milieu
duurzaam produceren en consumeren.
mentaliteitsverandering
overheid moet dus maatregelen nemen.
Partijen:
Rechts-extremisme
Belangrijke punten:
ongelijkwaardigheid met betrekking tot ras.
racisme
nationalistisch
bereid geweld te gebruiken.
centraal leiderschap/ 1 leider
duikt op in periode van crisis en werkloosheid.
Partijen:
Politieke stroming =
een geheel van ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het beste met elkaar kunnen samenleven.
5 politieke stromingen:
Iedere burger heeft in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid om voor een eigen inkomen te zorgen.
Wanneer de overheid de rolstoel regelt, moet de maatschappij duwen.
De overheid moet een belangrijke rol spelen in de bescherming van de zwakkeren in onze samenleving.
De aarde is in bruikleen, dus moet je goed zorgen voor de planeet.
Een groot verschil in inkomen tussen de burgers is geen goede zaak.
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.
De overheid belast het bedrijfsleven met veel te veel regels.
De WW-duur moet omlaag, zodat mensen sneller weer aan het werk gaan en niet afhankelijk worden van een uitkering.
Full transcript