Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A2 Travelling

No description
by

Kenéz Kun

on 24 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A2 Travelling

A2 Travelling
Használata
Simple Future kijelentés és használat
Az egyszerű jövő időt jövőbeli cselekvések kifejezésére használjuk. Ennek az igeidőnek a segédigéje a
will
. Képzése rendkívül egyszerű, a
will
segédige helye az alany és az ige között van a mondatban, tehát egyszerűen kiegészítjük a jelen időben tanultakat azzal, hogy az alany és az ige közé tesszük a
will
-t
Az alábbi táblázatban láthatjuk az egyszerű jövő képzését az egyes személyes névmások esetén. Mint láthatjuk a képzése mindegyiknél megegyezik!
I will eat
you will eat
she will eat
he will eat
it will eat
we will eat
you will eat
they will eat
Teljes alak
I will eat
you will eat
he will eat
she will eat
it will eat
we will eat
they will eat
Összevont alak
I'll eat
you'll eat
he'll eat
she'll eat
it'll eat
we'll eat
they'll eat
Összegyűjtöttük az alábbiakban azokat az eseteket, amikor az egyszerű jövőt ajánlott használni. Természetesen leggyakrabban a jövő idejű cselekvéseknél használjuk, de előfordulhat számos más esetben is, melyek közül a leggyakoribbak az alábbiak
be sure
biztos lenni valamiben
believe
hinni
hope
remélni
assume
feltételezni
suppose
feltételezni, gyanítani
think
gondolni
Olyan szokásos cselekvések kifejezésére is használjuk, amelyek során azt feltételezzük, hogy a cselekvések a jövőben is ugyanúgy be fognak következni (mint mindig)
The sun will rise again tomorrow
= Holnap újra felkel a nap
People will make mistakes
= Az emberek (mindig is) el fognak követni hibákat
•Használjuk akkor is, amikor a beszélő az adott pillanatban dönt el valamit, hogy megcsinálja
• Amikor a beszélő csak kigondol valamit a jövővel kapcsolatosan
Simple Future tagadás
Az egyszerű jövő esetében (is) a tagadás a
not
szócskával történik, amelyet a segédige (
will
) és a főige közé kell beilleszteni minden számban személyben
Természetesen ebben a szerkezetben is van összevont alak:
A
will not
szerkezet összevont alakja minden esetben a
won’t
Összevont alak
I won't eat
you won't eat
he won't eat
she won't eat
it won't eat
we won't eat
you won't eat
they won't eat
Simple Future kérdés, negatív kérdés, rövid válasz
A kérdés esetében ahogy eddig is a következő módon alakul a szórend
Az eldöntendő kérdésre ebben az igeidőben is úgy adunk válasz, hogy csak az alanyt és a segédigét tesszük ki állító vagy tagadó formában
Ha kérdőszó is kerül a kérdésben vagyis kiegészítendő kérdésről van szó, akkor a szórend a következő
Kérdőszó +
will
+ alany + ige….?
Ha negatív kérdésről beszélnük, akkor a ‘
not
’ szócskát ezuttal a ‘
will
’ kapja meg és így lesz belőle
Will not
=
Won’t
. Ha az összevont formát használjuk akkor a
will
és a
not
együtt mozog a mondat elejére
Won’t
alany + ige..?
Won’t you go to school tomorrow?
= Holnap nem mész iskolába?
Won’t you do your homework tonight?
= Nem csinálod meg ma este a házi feladatodat?
Will
+ alany +
not
+ ige..?
Képzése
alany +
WILL
+
V1
A
will
segédige helyett használhatjuk a
shall
segédigét abban az esetben, ha a beszélő egy erősebb szándékot vagy ígéretet akar kifejezni a cselekvéssel kapcsolatban
Az alábbi időhatározók esetében használjuk az egyszerű jövőt
tomorrow
= holnap
tomorrow morning
= holnap reggel
next year/week
= következő év/hét
next month
= következő hónapban
I think/ assume/ suppose it will rain
= Azt gondolom esni fog
I hope he will come back
= Remélem, vissza fog jönni
I am sure you will pass that test easily
Biztos vagyok benne, hogy könnyen át fogsz menni azon a vizsgán
• Jövőre vonatkozó feltételezések esetében (feltételes mód) is használjuk
I will have a good job if I study hard
= Jó munkám lesz, ha keményen tanulok
I will pass the exam if I study hareder
Át fogok menni a vizsgán, ha keményebben tanulok
A:
I haven’t got any money
B:
I will lend you some
A: Nincs pénzem B: Majd én adok kölcsön neked
Akkor is használjuk ezt az igeidőt, amikor a beszélő ígéretet tesz egy dologgal kapcsolatosan a jövőre nézve, hogy másképp lesz
I will study a lot
= Sokat fogok tanulni
I will do it tomorrow
= Majd holnap megcsinálom
I will be a doctor one day
= Egyszer doktor leszek
I will be rich when I grow up
= Gazdag leszek, amikor felnövök
alany +
will
+
not
+ ige
Állító alak
I will eat
you will eat
he will eat
she will eat
it will eat
we will eat
you will eat
they will eat
Tagadó alak
I will not eat
you will not eat
he will not eat
she will not eat
it will not eat
we will not eat
you will not eat
they will not eat
Tagadó alak
I will not eat
you will not eat
he will not eat
she will not eat
it will not eat
we will not eat
you will not eat
they will not eat
Teljes alak
I will eat
you will eat
he will eat
she will eat
it will eat
we will eat
you will eat
they will eat
Kérdő alak
will I eat ?
will you eat ?
will she eat ?
will he eat ?
will it eat ?
will we eat ?
will you eat ?
will they eat ?
will
+ alany + ige
Will
+ alany + ige ……?
Yes
, alany +
will
/
No,
alany +
won’t
What will you do tomorrow?
= Mit fogsz holnap csinálni?
What will they eat tonight?
= Mit fognak enni ma este?
Where will you go next month?
= Hova fogsz menni a jövő hónapban?
Ha viszont nem vonjuk össze a
not
az ige után kerül
Will you not go to school tomorrow?
= Holnap nem mész iskolába?
Will you not do your homework tonight?
=–Nem csinálod meg ma este a házi feladatodat?
Az összevont alak képzése hasonló az eddig tanultakhoz: a
will
esetén minden személyes névmásnál ugyanúgy képezzük az összevont alakot: a személyes névmáshoz csatoljuk a következőt:
‘ll
Nézzünk néhány példamondatot az egyszerű jövő használatára:

I will go home now
= Most haza fogok menni
She will learn English at home
= Otthon angolt fog tanulni
They will do their homework tomorrow
= Holnap meg fogják csinálni a házi feladatukat
Gyakran használjuk olyan esetekben, amikor a beszélő véleményét fejezi ki, spekulál, feltételez valamit. Ebben az esetben gyakran szerepelnek a következő igék a mondat elején:
She won’t/will not come home tonight
= Ma este nem jön majd haza
I won’t/will not eat that cake
= Nem fogom megenni azt a tortát
They won’t/will not come with us, I am sure
= Nem fognak velünk jönni ebben biztos vagyok
I think we won’t make it
= Szerintem nem fogunk odaérni időben
A táblázatból jól látható tehát, hogy a kérdés a
will
esetén is ugyanúgy képezzük, mint a többi eddig tanult segédigénél: egyszerűen megcseréljünk a mondatban az alanyt és a
will
-t. Így az eldöntendő kérdésünk mindig a
will
-lel kezdődik, amit aztán az alany követ
Will you come to the party tonight?
= Eljössz ma este a buliba?
Will they be all right without us?
= Nélkülünk is meglesznek?
Will she cook for us?
= Majd ő főz nekünk?
Will you go home tomorrow?
= Haza fogsz menni holnap?
Yes, I will. VAGY No, I will not/No, I won’t
Full transcript