Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROGRAM DE ACTIVITATE

No description
by

Dayanca Sxcvb

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROGRAM DE ACTIVITATE

Promovarea imaginii gimnaziului
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
REALIZĂRI:
ANALIZA SWOT
BAZA MATERIALĂ
REALIZĂRI:
PROGRAM DE ACTIVITATE AL CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MANAGER AL GIMNAZIULUI ”GHEORGHE RÎȘCANU” din or. RÎȘCANI
pe perioada 2014-2019,
DIANA FRECĂUȚANU.

Realizări:

1. Elaborarea și
și perfecționarea
ziarului școlar ”Meridian
gimnazial” și a revistei
electronice ”Clipa spe-
ranței”;
2. Implicarea directă în
proiectul finanțat de
FISM pentru reparația
capitală a cantinei și
construcția anexei p/u
veceu.
3. Coordonator al Educației Incluzive în cadrul proiectului european TEMPUS.
Obiective:
1.Participarea și implementarea unor proiecte în cadrul programelor cu finanțare europeană și transfrontalieră.
2.Integrarea totală în procesul instructiv-educativ în gimnaziu a elevilor cu CES.
3. Realizarea paginii Web a gimnaziului p/u schimb de experiență cu CD din republică.
4. Elaborarea pliantelor de prezentare a gimnaziului și distribuirea acestora în școlile din zonă.
5. Organizarea anuală a ”Ușilor deschise” pentru părinții și copii din grădinițele din comunitate.
OBIECTIVE:
1. Amenajarea și pavoazarea muzeului școlar în gimnaziu.
2. Implicarea directă în cadrul proiectului FISM-2: reparația capitală a cantinei școlare, construcția anexei p/u veceu, renovarea fațadei instituției.
3. Amenajarea holului din gimnaziu.
4. Asigurarea tuturor claselor cu apă potabilă iodată.
5. Organizarea procesului instructiv-educativ pe sistema de clase.
1. Procurare de mobilier școlar pentru 12 săli de clasă;
2. Dotarea sălilor de clasă cu PC conectate la Internet și monitoare TV.
3. Schimbarea ușilor interioare la toate sălile de clasă p/u păstrarea energiei termice;
4. Instalarea sistemei de supraveghere video în exteriorul și interiorul instituției;
5. Dotarea terenului de sport al gimnaziului;
6. Elaborarea unui centru metodic modern în gimn.;
7. Continuarea dotării sălilor de clasă și a Centrului de resurse cu material didactic;
8. Continuarea amenajării curții gimnaziului prin montarea de bănci p/u odihnă, sădirea florilor,copacilor etc.

OBIECTIVE:
1.Coordonator al proiectului internațional Tempus: toate CD din gimnaziu au susținut examene on-line, obținînd certificate de Educator al EI;
2. Implementarea proiectului de parteneriat estic INOVEST ”Inovații pedagogice în educația incluzivă”
1. Identificarea nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice și elaborarea programelor de lucru ale comisiilor metodice și ale ședințelor pe catedre;
2. Îmbunătățirea procesului de predare-învățare, creșterea activităților cu caracter formativ, creativ, interdisciplinar prin: activități de mentorat, asistențe la lecții, evaluări semestriale la nivelul comisiilor metodice etc.
3. Activități de instruire și consultanță cu responsabilii comisiilor metodice în ședințe de lucru ale C.A și ale C.P.
4. Rolul și avantajele computerului în procesul instructiv-educativ la toate disciplinele de studiu în gimnaziu.
5. Implementarea softurilor educaționale în realizarea testelor de evaluare în format electronic pentru relevanța obiectivității și transparenței la toate disciplinele de studiu.
6. Promovarea schimbului de experiență on-line cu CD atît din republică cît și de peste hotarele țării.
Puncte tari:

Puncte slabe:
Amenințări:
Oportunități:
Gimnaziul dispune de cadre didactice calificate: 5 CD - gr. I,
14 CD - gr. II;
- Finanțarea instituției la autogestiune;
- Programul școlar se realizează într-un singur schimb;
- Școală-pilot în cadrul proiectului INOVEST;
- Baza materială a gimnaziului este bună;
- Competența CD în domeniul utilizării TIC;
- Participarea și obținerea rezultatelor bune și foarte bune la activități extracurriculare, olimpiade școlare etc;
- Interesul CD pentru dezvoltarea profesională și participarea în proiecte educaționale;
- Elevi cu performanțe, disciplină și frecvență bună la ore;
- Colaborare instituțională cu reprezentanții comunității locale, agenți economici, ONG-uri ;
- Existența și funcționarea transparentă a AOPP (asociației obștești a pedagogilor și părinților).
1. Lipsa softurilor educaționale pe disciplinele de studiu;
2. Dezinteresul unor părinți pentru situația școlară a copiilor lor;
3. Lipsa unui psiholog-specialist în instituție;
4. Nivelul scăzut a unui parteneriat real gimnaziu - părinți din cauza exodului acestora peste hotarele țării;
5. Nivel scăzut de cititori vizați în rîndurile elevilor, cazuri aparte și CD;
6. Lipsa unui sistem electronic de bază de date centralizat.
7. Lipsa unui centru metodic modern.
1. Asigurarea unor programe de pregătire continuă a CD;
2. Implicarea CD în definirea strategiilor de dezvoltare a gimnaziului în proiecte de finanțare și dezvoltare a instituției;
3. Participarea gimnaziului în programe naționale , europene și posibilitatea realizării de parteneriate cu alte școli p/u schimb de experiență.
1. Tendințe de evitare a tinerilor specialiști de a începe activitatea profesională în școală;
2. Tendința de scădere a numărului de copii ce urmează a fi școlarizați;
3. Nivelul de educație și timpul limitat al părinților care determină o slabă implicare a acestora în viața școlii.
4. Motivarea slabă a șefilor de catedre;
5. Susținerea insuficientă a gimnaziului din partea Primăriei orașului.
Optez pentru această funcție din motivele:
- Atașamentul față de această instituție (peste 20 de ani de activitate);
- tendința de a menține instituția dată la rang de instituție performantă și de a o perfecționa în continuare;
- tendința de a menține tradițiile gimnaziului și realizările de valoare ale direcțiilor interioare;
- dorința ca școala să fie o școală prietenoasă bazată pe încredere, respect , colegialitate, parteneriat, cooperare, învățare continuă.
Full transcript