Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

geschiedenis blok 2 Het Chinese keizerrijk

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of geschiedenis blok 2 Het Chinese keizerrijk

les 1:
gekookte barbaren
rauwe barbaren

Het Chinese keizerrijk
221 v. Chr. -1912
(2000 jaar)

De Engelsen gaan in 1792 op handelsmissie naar China om het voorrecht op handel te krijgen.
De reis duurt bijna een jaar.
De Chinese keizer werd door het volk aanbeden als een godheid.
De Engelsen moesten in een trekschuit wachten tot de keizer bereid was ze te ontvangen.
Thomas' vader weigerde voor de Chinese keizer te buigen.
Rauwe
barbaren houden zich niet aan de regels van de Chinese volk.
Gekookte
barbaren onderwerpen zich aan de Chinese regels.
De zakenreis eindigde op 'geen handelsovereenkomst'
les 2:
Het Chinese keizerrijk

De wijsgeer Confucius heeft grote invloed gehad op het Chinese denken en op de samenleving.
adelijke familie met
machtige functies
hooggeschoolde 'gewone' burgers
die hun deel van de macht opeisten
-altijd mannen !
de leer van Confucius
poot 1 = het belang van het verleden
poot 2 = natuurlijke orde
kiest voor
We leren over de ......
1. hechte familiebanden
2. gelaagdheid van de samenleving
3. grote bloei op gebied van organisatie en architectuur, wetenschap en kunst
van oudsher in China twee lagenarme boeren
grootgrondbezitters en ambtenaren
leer van Confucius
keizer
mandarijnen
ambtenaren
boeren
les 3
Het middelpunt van de wereld
Het Chinese keizerrijk was lange tijd afgesloten
van de rest van de wereld
de Chinezen beschouwen hun rijk als het middelpunt van de wereld
de chinezen bouwen een 'muur' rond hun rijk

met geweld is een einde gekomen aan het Chinese keizerrijk
les 4 de grote leider Mao Zedong
lesdoel:
we weten dat de laatste keizer in 1912 aftrad
na een onrustige tijd greep Mao Zedong de macht
v.a 1949 heet China de 'Volksrepubliek China'
we weten volgens welke ideeen Mao het land wilde organiseren
Mao werd als een keizer gezien door de Chinezen
Mao was een ijskoude dictator/alleenheerser
Je kunt kritieken noemen op de organisatie van Mao
Na de val van het Chinese keizerrijk ontstonden volkpartijen die als uitgang hadden:
nationalisme, democratie en welvaart.
Na samenwerking tussen partijen greep Tsjiang Kai Tsjek alleen de macht.
De leider van de communisten, Mao Zedong, won de boeren voor zich door land terug te beloven en hen invloed in het land te geven. Machtige ambtenaren raakten macht kwijt.
Tsjiang Kai Tsjjek vluchtte naar Taiwan.
volkspartij
volkspartij
volkspartij
mao zedong
Tsjiang Kai Tsjek
Wat maakt Mao Zedong zo belangrijk voor de geschiedenis van China :
hervormingscampagne (met veel geweld)
grootgrondbezit werd afgeschaft, boeren kregen land terug
het leven werd wel door Mao geüniformeerd (uni=hetzelfde gekleed, hetzelfde werk, hetzelfde denken)
China is nooit de 'beloofde heilstaat'geworden
hongersnoden
Mao bleek een dictator die letterlijk over lijken ging
Full transcript