Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza raportului descentralizare federalism

No description
by

Andreea Năstase

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza raportului descentralizare federalism

Analiza raportului descentralizare federalism
Responsabilii descentralizării.
Pentru monitorizarea şi realizarea acestui proces de descentralizare trebuie înfiinţate structuri tehnice specific la nivel ministerial, interministerial , judeţean şi interjudeţean.
În continuare vom vedea din ce sunt alcătuite structurile tehnice precizate mai sus şi sub conducerea cui se află.

Ce este federalismul?
Federalismul poate fi definit drept un sistem de organizare administrativă în care puterea se împarte între guvernul central și statele membre, ambele nivele de putere derivându-și printr-un Parlament (suprastatal) puterea de la cetățeni, în mod direct.
Priorităţi ale descentralizării.
 Dezvoltarea legislaţiei secundare in domeniu.
 Stabilirea unor mecanisme şi proceduri standard care să susţină procesul de descentralizare .
 Întărirea capacităţii autorităţilor publice locale în gestionarea şi furnizarea noilor servicii descentralizate.
 Pregătirea resurselor umane în vederea susţinerii cerinţelor din cadrul procesului de descentralizare.
 Crearea unui sistem de indicatori de măsurare a performanţelor derulării procesului de descentralizare.


Responsabili ai descentralizării.
a. Comitetul tehnic interministerial
b. Grupurile de lucru pentru descentralizarea competenţelor
c. Comitetul tehnic judeţean pentru descentralizare
d. Comitetele tehnice judeţene pentru descentralizare
Descentralizarea in administraţia publică este un regim juridic in care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari numiţi de la centru ci de către cei alesi de corpul electoral. În acest regim administrativ, statul conferă unor autorităţi publice şi dreptul de exercitare a puterii publice in unele probleme.
Ce este descentralizarea?
Avantaje ale
descentralizării
Are loc regruparea relaţiilor de putere la nivel local
Apare un sistem administrativ specific pe care se bazează puterea locală.
Agenţii locali nu mai sunt simplii executanţi , ei dobândesc capacitate strategic de acţiune
Un transfer de competenţa , întărirea activităţii .Dezavantaje ale descentralizării.
Au loc abuzuri şi escaladare a particularitşţilor care pot pune în pericol unitatea naţională
Soluţii neadecvate la problemele locale prin decizii , prin decizii inspirate de politica unor grupuri de presiune.
Deficienţa în derularea procesului decisional , pregătirea necorespunzătoare a funcţionarilor publici locali.
Dispersia resurselor publice între colectivităţile locale care reduc solidaritatea.

Divizare a puterii între cele două nivele ale guvernului , care se presupun a fi egale din punct de vedere legal; nu numai că statele sunt egale între ele dar fiecare guvern statal este considerat a fi egal cu guvernul naţional.
Principiul federalismului.
Avantaje ale federalismului.
Este ideal pentru spatii geografice largi şi încurajează diversitatea în guvernele locale. Inflexibil în legile unei singure Constituţii ,necesită o Constituţie federală pentru toate statele federate.
Evită concentrarea puterii politice. Este complex şi se confruntă diverite guverne.


Dezavantaje ale federalismului.

Păstrează guvernarea şi instituţia guvernului aproape de cetăţeni. Multiplicarea funcţionarilor şi instituţiilor , deasemenea poate genera conflicte între autorităţi.

Descentralizarea în opinia mea reprezintă în raport cu federalismul , punctul de plecare al acestui sistem administrativ . Descentralizarea reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale administraţiei publice din care ia naştere sistemul administrativ federal. Vorbim despre descentralizare la nivel de principiu şi despre federalism ca sistem politic.
Concluzii:)
Copyright
Nastase Andreea , Feaa Iasi 2013
Full transcript